Klenby nad okny a dveřmi

Klenutý oblouk nad oknem nebo dveřmi je u chalup velmi zajímavým a zdobným prvkem. Lidé ho však mnohdy neumí opravit nebo ho zruší kvůli výměně oken. A to je škoda.

Jak už to u tradičních venkovských stavení chodí, měla různá zaklenutí stavebních otvorů v minulosti ryze praktický účel. Že byla krásná, nebylo pro původní stavitele až tak důležité, i když pěkná klenba byla podpisem zednického mistra a také znamením, že se na stavbě nešetřilo. Mnohdy však šlo jen o praktickou náhradu tehdy neznámých prefabrikovaných překladů, protože dobře udělaná klenba unesla větší zátěž než tehdy používané trámy nahrazující dnešní přeložení betonovými prefabrikáty.

Nekonečnou inspirací pro vytváření i opravy kleneb jsou tradiční moravské sklepy, jejichž majitelé vám obvykle rádi předají zkušenosti. Foto: Shutterstock

Tradiční zedničina

Jednou z možných cest, jak drobná zaklenutí a oblouky opravit nebo znovu postavit, je využití současných zdicích materiálů k tradičnímu stavebnímu postupu: základem pro vyzdění oblouku je dřevěná šablona. Ta klenbu podepírá při zdění a udrží ji stabilní, než vyzraje malta. Zdít takto oblouk má význam při požadavku na únosnost klenby (tzn., že nevytváříte kulisu, ale skutečně nosnou klenbu) a také v případech přiznaného zdiva, tzn. zdění z cihel či z kamene, kde by měla být pěkně vyzděná a vyspárovaná klenba udělaná pokud možno dokonale. Konstrukci šablony lze sestavit z prken či OSB desky a přesný oblouk vyřežeme po přenesení z papírové šablony pomocí kmitací přímočaré pily.

Na tuto šablonu se klenutí začíná vyzdívat vždy odspodu. Jednotlivé cihly nesmějí být položeny nakřivo či v jiném směru. Zdění jednotlivých řad se musí provádět současně na obou stranách šablony. Tím zajistíme rovnoměrné zatížení šablony. Malta se nanáší na podklad a pak do ní položte cihlu tak, aby celou plochou dosedala na šablonu. Vrchol klenby se ukončuje vrcholovým klenákem, nikdy ne spárou, jinak by klenba praskala a mohla by se zřítit. Vložením vrcholového klenáku se klenba uzavírá a stává se samonosnou.

malování oblouku

Nenosné oblouky lze vytvořit z lehkých tvárnic, polystyrenu i sádrokartonu. Foto: Shutterstock

Prefabrikované prvky

V nabídce pórobetonových tvárnic lze objevit i různé zdicí prvky obloukovitého tvaru. Například Ytong (Xella) má v sortimentu tzv. obloukový segment, který je vhodný ke stavbě oblých tvarů příček, kruhových sprch či interiérových prvků obloukovitého tvaru. Je určen do nenosných příček, ale k vytvoření „falešné“ klenby (nenosné) by mohl díky svému tvaru dobře posloužit.

Pro vyřezávání oblouků ze sádrokartonových desek se hodí kmitací pily. Foto: Shutterstock

Pracnější, ale některými stavebníky úspěšně vyzkoušená, je možnost vyříznout klenuté prvky pilou z pórobetonových bloků. Podobně lze postupovat i při použití polystyrenu a příslušné tvary lze vyřezat i ze sádrokartonových desek. To vše platí především pro vytváření nenosných oblouků v interiérech, ale s polystyrenem a tmely lze docílit zajímavých výsledků i zvenčí a například také při vytváření „falešných“ okenních šambrán.

Pracujete-li se sádrokartonem, rozhodně využijte možností ohebných stavebních lišt (profilů), které lze tvarovat a snadno upevnit na hrany vyřezaných kleneb. Plastový profil vytvoří základ pro nanesení sádrové omítky tak, aby na hraně oblouku dobře držela a zůstala pevná a odolná. Profily se tvarují velmi snadno, k jejich upevnění na sádrokarton se používá sponkovačka a pro dělení těchto lišt na potřebnou délku postačí silnější nůžky. Profily lze samozřejmě použít i na zpevnění hran rovných stavebních otvorů pro okna i dveře.

Je dobré vědět, že výrobu kleneb ze sádrokartonu nabízí „na míru“ některé specializované firmy a tato nabídka stojí za pozornost spíše při potřebě rozsáhlejšího zaklenutí, budování klenutých stropů atd.

Dřevěné dveře

Je-li součástí cihlové klenby i dveřní rám obloukového tvaru, může být oprava ještě náročnější. Foto: Shutterstock

Správné opravy

Opravovat dekorativní či nenosné oblouky je méně náročné než kompletní rekonstrukce klenutých stropů. I tak je nejprve nutné zjistit rozsah poškození, což někdy nelze udělat bez osekání omítky. Pokud je potřeba klenbu zcela nebo částečně rozebrat, neimprovizujte a vyhledejte raději pomoc statika. Možná budete muset před opravou vložit nad klenbu do zdiva nový překlad nebo vytvořit systém dočasných opor, které zabrání případnému zhroucení zdiva. Snažte se pracovat s původními stavebními materiály a nekombinovat zdivo či kámen například s betonem.

Dobré rady

  • Pro vyřezávání obloukovitých tvarů z polystyrenu či sádrokartonu je výbornou pomůckou stavební či řemeslnické kružítko, s jehož pomocí snadno vytvoříte potřebnou šablonu z kartonu nebo zakreslíte oblouk přímo na řezaném materiálu.
  • Na pórobetonové tvárnice či na sádrokarton sice existují ruční pily, ale lze použít i odpovídající typ pilového listu pro přímočarou kmitací pilu.
  • U zmíněných materiálů počítejte při řezání s velkou prašností, té se nevyhnete ani při broušení sádrových omítek.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Klenby nad okny a dveřmi