Kdo žije v jezírku

„Když se probudím, jdu k oknu a koukám, co nového u jezírka,“ říkají majitelé jezírek všech druhů a velikostí. Začít den tímto způsobem je prý ohromná věc.


Jezírko, to není jen voda. Dokonce ani vodní rostliny by v něm nepřežily bez masy mikroorganismů a drobných živočichů. Často až žasneme, jací tvorové se to v něm usídlili.

Čím větší jezírko, tím lépe se v něm daří živočichům i rostlinám

Přijdou a přiletí

K „nastartování“ života v nově založeném jezírku nejprve použijeme prodávané bakteriální přípravky, které přidáme do filtru. Také díky okolní přírodě nezůstane voda dlouho bez života. Vítr přivane spóry řas a prvoků, ptáci sem zanesou vajíčka planktonních korýšků a vodních plžů. Hmyz přiletí sám – a je tu živo.

Nejprve budou patrně přerůstat vláknité řasy. Ty musíme trpělivě odstraňovat hráběmi, ale po několika měsících se vše usadí a přírodní rovnováha ve vodě začne fungovat. Když je jezírko konečně zabydlené, zbývá zjistit, kdo v něm žije a jak se jmenuje.

Šidélko nad jezírkem pochytá spoustu obtížných much

 

Pozorujeme vážky

Kouzelné je sledovat všudypřítomné šidélko modré, zajímavá je i robustní vážka ploská.
Larvy vážek loví vodní tvory u dna, proto si jich nejspíše ani nevšimnete. Pak ale vylezou po vodních rostlinách nad hladinu, svléknou larvální pokožku a změní se na létající královny vzduchu. Svlečenou pokožku pak najdete na rostlinách.

 

Vodní drobotina – ploštice a okružáci

Na hladině jezírka určitě nepřehlédnete rejdící dravé ploštice bruslařky. Pokud se pod ní mrskají „červíci“, budou to nejspíše larvy komárů. Živí se řasami, ale až se vylíhnou, smlsnou si samičky na vaší krvi. Samečci komárů s peříčkovitými tykadly jsou neškodní.
Vodní tmavě zbarvení „brouci“ bývají opravdu brouci, potápníci a vodomilové. Ti světlejší jsou ve skutečnosti ploštice: malé býložravé klešťanky a větší dravé znakoplavky.
Z vodních plžů obvykle v jezírku bydlí okružáci s plochou kotoučovitou ulitou, nebo plovatky s vřetenovitou ulitou. Spásají vodní rostliny.

Zelení skokani se po celý život zdržují ve vodě a loví hmyz

 

Máme rádi žáby

Nikdo přesně neví jak, ale většinu jezírek dříve či později obsadí žáby a každoročně se tam vracejí. Pulci se živí řasami, dospělé žáby loví hmyz. Jsou tedy nejen zajímavé, ale i užitečné. Jen v období námluv se díky jejich kuňkání příliš nevyspíte.

Nejběžnější jsou skokani. Na zahrady se obvykle nastěhují ti zelení, kteří ovšem mohou být částečně hnědě vybarvení.

Ropucha obecná je suchozemská žába poustevnice. Přes den se ukrývá někde ve štěrbinách a za potravou vylézá v noci. Ve vodě ji najdete jen v období rozmnožování.

Drobné kuňky žlutobřiché vypadají shora obyčejně, ale mají nádherné žlutočerné bříško. Spokojí se i s menšími vodními nádržemi a množí se až do léta. Většinu roku tráví ve vodě. Na zimu ji opouštějí a zimují mezi kameny nebo ve sklepích.

 

Text: Radka Borovičková
Foto: Zdeněk Roller

Kdo žije v jezírku