K ochraně i na ozdobu

Střechu je možné nejrůznějšími doplňky nejen ozdobit, ale také ochránit před poškozením a opotřebením. A protisněhové střešní háky a tyče zabrání úrazům a škodám.

Zvláště u plechových střech, kde není možné instalovat střešní tašky, zabrání pohybu sněhu sněholam v podobě tyče

Střešní doplňky mohou zlepšit vlastnosti a funkce střešní krytiny, usnadní přístup ke komínům, ozdobí štíty i plochy střech různými dekorativními prvky, ale také ochrání dům i jeho obyvatele a kolemjdoucí před následky příliš bohaté sněhové nadílky.

Protisněhové doplňky je samozřejmě nejvhodnější instalovat v okamžiku, kdy se rozhodnete položit novou střechu. Výrobci krytin mají obvykle ucelený systém těchto doplňků pro tu či onu střešní krytinu a dodávají je v balíčcích, umožňujících umístění optimálního počtu sněhových zábran podle rozměru střechy.
Sněhové háky, sněholamy a protisněhové tašky je však možné doplnit i na stávající střechu. Existuje k tomu celá řada dobrých důvodů.

Výška, sklon, krytina

Účelem všech protisněhových prvků je zadržet sníh na ploše střechy, aby rovnoměrně odtával, a zabránit sesuvům většího množství sněhu a ledu. Dokud leží na střeše souvislá homogenní vrstva sněhu a netaje, není důvod se jí obávat, protože znásobí izolační vlastnosti střechy a snižuje tepelné ztráty. Problém nastává při odtávání.

Správné rozložení protisněhových háků na střeše

Optimálního ochranného účinku dosáhnete jen vhodným rozložením správného počtu ochranných prvků. Dodavatelé krytin k tomu mají tabulky a vždy se bere v úvahu také například nadmořská výška, charakter sněhové oblasti, sklon střechy a materiál střešní krytiny.
V nížinách si majitelé domů vystačí s méně náročnými systémy, v horských a podhorských oblastech je pak jistější volit vícenásobnou ochranu, například několik tyčí umístěných na sobě, které jsou schopné zadržet velké hromady sněhu.

Nedoporučuje se umísťovat sněholamy pouze v dolním okraji střechy, protože tam by mohlo zadržení příliš velké masy sněhu poškodit střechu. A platí rovněž pravidlo, že nejúčinnější jsou protisněhová opatření tehdy, pokud nezůstanete jen u jednoho typu a zkombinujete pokud možno všechny, které jsou k dispozici pro váš typ střešní krytiny. Znamená to, že pokud nemáte na střeše skládanou krytinu, nevyužijete protisněhové tašky, ale můžete porušit jedno z výše uvedených doporučení a umístit sněhové zábrany do jedné linie do dolní části střechy. Doporučuje se rovněž instalovat sněhové zábrany do míst, kde je střecha prohřátá.

Co ochrání nejlépe

Střešní sněhové zábrany jsou k dostání vmnoha variantách. Použít lze protisněhové mříže, háky a tašky. Na některé střechy je možné instalovat i atypické protisněhové kulatiny, tyče a lopatky.

Nejrůznější protisněhové i nášlapné tašky jsou nenápadné a usnadní bezpečný pohyb po střeše

Základní ochranu střechy před sesuvy sněhu obvykle tvoří sněhové háky a sněhové tašky. Sněhové háky jsou většinou subtilní a nenápadné, nijak výrazně nenarušují pohled na střechu. Chrání tašky i výstupky na krytině, u asfaltových šindelů zabrání vytržení šablon.
Protisněhová taška se pak od běžné liší pouze prstencem na střední vlně, jehož profil brání posouvání sněhu. Je tedy rovněž téměř neviditelná.
Účinky těchto základních zábran lze posílit instalováním sněholamů v podobě mříží, hřebenů, trubek a tyčí. Tyto prvky už vzhled střechy narušují, ale pokud se v optimálním poměru zkombinují s háky a sněhovými taškami, můžeme se problémům s masami sněhu na střeše chalupy úspěšně vyhnout.

Světlo na půdě

Světlíky se vyrábějí v mnoha variantách, zpravidla však mají tvar kupole

Praktickým doplňkem střešní krytiny jsou i prosvětlovací tašky, díky kterým se na půdu dostane přirozené denní světlo. Například Tondach nabízí tyto tašky z průhledného plastu ve variantách kompatibilních s jednotlivými druhy krytiny v cenách od 250 do 290 korun za kus. V podobných cenových relacích a rovněž z plastu dodávají tyto tašky i další výrobci střešních krytin. Dříve se k prosvětlování používaly tašky skleněné, ale současné protipožární normy už jejich použití zakazují.

Více světla do půdních prostor pak přinese instalace střešního světlíku. Dodávají se zpravidla ve tvaru kupole z akrylového skla nebo polykarbonátu a mezi speciální výrobky v tomto segmentu se řadí i odvětrávací protipožární světlíky, které umožňují samočinné odvětrávání kouře v případě požáru. Existují rovněž plastové střešní výlezy, u nichž je kupole nahrazena neprůhledným víkem.

Další doplňky střechy

Při instalaci doplňků na stávající střechu nebo při pořizování nové krytiny je možné umístit na střechu i některý z typů kominické či komínové lávky. Střešní lávky slouží k zajištění bezpečného pohybu po šikmé střeše. Tvoří je obvykle profilované mříže, které mohou být připevněny na taškovou krytinu pomocí speciálních konzol a například na trapézové plechy se umísťují do drážek. Výrobci tyto lávky dodávají vždy s instalačním příslušenstvím pro jednotlivé typy střech. Jde však o další prvek, který narušuje kompaktní vzhled střechy, proto zvažte, zda střešní lávku skutečně využijete.

Například Tondach nabízí různé pálené ozdobné figurky na střešní hřebeny

Do kategorie střešních doplňků pak patří rovněž různé větrací systémy, které bývají typizovanou součástí a volitelným doplňkem jednotlivých střešních krytin.

Především pálenou střešní krytinu je pak možné nejrůznějšími střešními doplňky také ozdobit. Například výrobce KM Beta dodává dekorativní hřebenové prvky a ucpávky s motivem věžičky, dvojice hrdliček, slunce či hroznů. Oblíbeným dekorem střešního hřebene je rovněž motiv kohouta. Ozdobné koncové hřebenáče pak KM Beta dodává například s motivy lva či větru, Tondach pak dodává figurku hasiče.

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: PETR ŽIVNÝ A ARCHIV FIREM

K ochraně i na ozdobu