U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jakou cenu má věrnost

Kategorie: úvod | Autor: Jiří Trnavský

Tak se jedno tisíciletí s druhým sešlo a další ročník Chataře & chalupáře je na světě. Tento měsíc je tomu třicet dva let, kdy první číslo bylo, ještě pod názvem Chatař, vystaveno na pultech tehdejší jediné distribuční firmy, Poštovní novinové služby. Jistě dost roků, aby jako magazín vešel do dějin. Nicméně oproti průměrnému věku jeho současných čtenářů je to stále ještě mladík. Na autoritě mu to ale nijak neubírá. Spíše naopak. Prodej výtisků v minulém roce vzrostl a na přízeň inzerentů si také nemůže stěžovat. A to navzdory všem předpovědím o “zákonitém” úpadku chalupaření v souvislosti návratem do Evropy. Nejnovější číslo svým obsahem a vzhledem navazuje na čísla předchozí a zatím není závažný důvod, aby tomu bylo jinak. Přesto se ale v něčem liší. Vydavatel (nikoliv redakce!) do něj totiž nenápadně “zabudoval” dvě sdělení. Jedno pro čtenáře, druhé pro inzertní klienty. Mojí povinností je se k nim vyjádřit, i když jsem si vědom, že se tím pouštím do jistého rizika… Za prve – cena výtisku ve volném prodeji se zvyšuje o pět korun. Kdo pamatuje černobílého Chataře za 3 Kčs může být pohoršen, ale já rovnou říkám, že podle mého názoru je to ještě málo. Upřímně ukažte mi na novinovém stánku jiný časopis, který za 35 Kč nabízí tolik názorné inspirace, praktických informací, obhajuje naše tradice a ještě k tomu poskytuje nepokleslou zábavu! Jsem si jist, že jen trochu uznalý čtenář a vlastenec se nad takovým “zvýšením” ceny příliš nepozastaví. Těm ostatním navrhuji, aby si v supermarketu koupili o jednu čokoládovou tyčinku měsíčně méně… Také cena inzerce se v roce 2001 o něco málo zvyšuje. Tato úprava mi naopak připadá poněkud “nešťastná”. Dosavadní ceny se mi zdály býti pro všechny strany přiměřené. Zvítězil ale jiný pohled. Konkurenční výhodu z toho patrně budou mít velké zahraniční společnosti, které, díky kurzu koruny, pět tisíc korun navíc nezruinuje. Příliš zlobit se možná nebudou ani reklamní agentury, jež je zastupují. Hůře tak bude jen menším domácím klientům a jelikož se možná začnou poohlížet po jiných časopisech (například regionálních), v konečné nabídce zůstanou ochuzeni čtenáři. Snad ale všichni jmenovaní přesto zůstanou Chataři & chalupáři i nadále věrni. Redakční kolektiv, manažer inzerce a šéfredaktor pro to udělají maximum. Zimu bez plískanic vám přeje

Jakou cenu má věrnost