U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jak postupovat při malování

Kategorie: Speciál | Autor: TZ

Jako první natíráme strop, pak kouty a rohy místnosti (úzkým válečkem nebo štětcem) a nakonec stěny.

* Barvu nanášíme dlouhými, mírně se překrývajícími tahy. Začínáme vždy v jednom rohu stěny (stropu) a pokračujeme na protější stranu.

* Strop si rozdělíme na několik pomyslných čtverců, které postupně natřeme. Tahy vedeme ve směru dopadajícího světla (od okna do místnosti).

* Na stěnách nanášíme barvu štětkou a válečkem ve svislém směru, od shora dolů. Při práci se stříkací pistolí postupujeme odlišně: začínáme nahoře a ve vodorovných pruzích pokračujeme směrem dolů. Nejprve vymalujeme stěnu u okna a pak další směrem do místnosti.

* Stěnu (strop) vymalujeme vždy celou najednou, aby nebyly vidět přechody mezi uschlou a nově natíranou plochou.

* Nátěr aplikujeme většinou ve dvou vrstvách, druhou teprve po úplném zaschnutí první.

* Štětec před malováním namočíme do vody, aby štětiny zvláčněly. Do barvy jej ponořujeme jen z jedné třetiny, otřeme o okraj nádoby s barvou a malujeme.

* I váleček před prací zvlhčíme vodou, důkladně vymačkáme a teprve potom namočíme do barvy. Několikrát přejedeme po žebrované ploše malířské vaničky nebo mřížce, položené přes nádobu s barvou. Nátěrová hmota se tak na válečku rovnoměrně rozprostře a přebytečná se odstraní. Silnější nánosy barvy v místě překrývajících se pruhů šikmo rozválcujeme.

* Při natírání stropu a horní části stěn válečkem použijeme teleskopický nástavec, při práci se štětkou budeme potřebovat štafle.

* Při malování častěji větráme, aby nátěr rychleji schnul, v zimě je dobré v místnosti topit.

Malování rozhraní stěny a stropu (pokud budou v odlišných barvách): při nanášení barvy na strop přetahujeme několik centimetrů na stěny, stěny vymalujeme kousek pod rozhraní. Na vytvoření přesného přechodu stěny a stropu použijeme plochý, 5 cm široký štětec. Asi 3 až 5 cm pod okraj stropu naneseme štětcem v silnější vrstvě pruh barvy. Nenamočeným štětcem, vedeným v úhlu asi 30 ° ke stropu, pak barvu rozetřeme až do rohu. Tam, kde není přechod stěny a stropu rovný, namalujeme rozhraní kousek pod něj. Vytvoříme tak rovný okraj.

Jak postupovat při malování