Jak vybrat a vyměnit brzdové kotouče v autě

Rubrika: Auto, Auto

V brzdovém systému hrají kotouče, stejně jako brzdové destičky, pasivní roli: k rotujícímu kotouči upevněnému na hřídeli jsou destičky přitlačovány aktivním prvkem – třmenem. Energie pohybu vozu je kinetická, na krátkou dobu se přenese na brzdový pár a přemění se na teplo: kotouč se prudce a silně zahřeje a vůz se zastaví.

V autech jsou nyní instalovány čtyři páry brzd. Zpravidla je zatížení přední a zadní nápravy při brzdění rozloženo 70/30 nebo 60/40, takže konstrukce kotoučů pro přední a zadní kola je odlišná.

V závislosti na konstrukci a konstrukčním zatížení existuje několik typů brzdových kotoučů.

Větraný. Konstrukce s vnitřními vzduchovými kanály, které umožňují rychlé ochlazení disku. Vzduch je nasáván z konce náboje a prostřednictvím odstředivé síly putuje k okraji ráfku. Toto vnitřní proudění vzduchu umožňuje rychlé chlazení ráfku, což je zvláště užitečné v městských aplikacích.

Perforovaný. Perforace je otvor skrz plochou část disku, který zlepšuje přenos tepla a odvádí pevné mikročástice, plyny a vodu bez ucpání pracovní plochy.

S vlnitým okrajem. Někteří výrobci dělají vnější okraj disku ne plochý, ale zvlněný. Tato úprava je zaměřena na snížení hmotnosti: samotný okraj disku se zpravidla nezapojuje do procesu brzdění, a proto můžete odstranit malé množství kovu bez snížení výkonu.
Opotřebení brzdových kotoučů je nevyhnutelným důsledkem třecího materiálu brzdových destiček na jejich povrchu.Záleží na provozuschopnosti brzdového systému, provozních podmínkách vozu, stylu jízdy jeho majitele, ve kterém se kotouče používají, jejich typu a sezónnosti, protože brzdy jsou negativně ovlivněny nečistotami, vlhkostí a chemická činidla rozházená po silnicích. Toleranci opotřebení brzdových kotoučů, často sám výrobce, udává přímo na povrchu výrobku.

Opotřebení disků je poměrně obtížné určit nepřímými ukazateli, tedy chováním vozu. Nicméně má smysl kontrolovat tloušťku kotoučů v následujících případech:
Změny v chování pedálů. Zejména silný dip. Tento znak však může naznačovat i další problémy s prvky brzdového systému – opotřebení brzdových destiček, porucha brzdového válce, snížená hladina brzdové kapaliny. Přesto byste měli zkontrolovat stav brzdových kotoučů včetně jejich opotřebení.

Vibrace nebo škubání při brzdění. Tyto příznaky mohou být způsobeny nevyrovnaným, křivým nebo nerovnoměrně opotřebovaným brzdovým kotoučem. Je však třeba zkontrolovat i stav brzdových destiček.

Dojít. Jednou z nejčastějších příčin jsou v tomto případě hluboké opotřebované drážky, zkosené nebo deformované kotouče. Problémy mohou způsobit i opotřebované nebo poškozené brzdové destičky.

Při brzdění se ozve pískání. K tomu obvykle dochází, když jsou brzdové destičky poškozené nebo opotřebené. Pokud však tyto selžou, je vysoká pravděpodobnost, že kovová základna podložek může poškodit samotný disk. Je proto vhodné zkontrolovat jeho celkový stav a opotřebení.

Při montáži nových brzdových kotoučů nezapomeňte dát také novou sadu destiček.I když staré brzdové destičky nemají téměř žádné opotřebení, jsou již lapované pod starými kotouči a jejich defekty, takže k novým nepřilnou rovnoměrně. V důsledku toho bude brzdění, zejména v prvních týdnech po výměně kotoučů, neefektivní a nebezpečné.

Jak vybrat a vyměnit brzdové kotouče v autě