Náhradní díly pro auta

Rubrika: Auto, rss-feed

Náhradní díly pro automobily jsou dnes složitou oblastí. Kupujeme je podle přesného číselného označení.

Stříbrně zvýrazněný díl zajišťuje přímé vstřikování benzínu

Současný moderní automobil se stále více stává „počítačem na kolech“ a podle zkušeností s počítačovou technikou, pokud dojde k nějakému zádrhelu, tak je tomu většinou někde v hloubi uvnitř. A tak již nestačí jen vědět, že potřebuji nějaký náhradní díl na určitou značku vozidla. Dnes automobily vyžadují moderní metodu identifikace náhradních dílů, která je postavena přímo na základě jakéhosi „genetického kódu“ vozu, který vychází z jeho identifikačního čísla – VIN. Výrobci automobilů pak vydávají katalogy náhradních dílů s uvedením čísel dílů, jež jsou navázány na vozidlo právě prostřednictvím jedinečného VIN kódu.

Brzdy bychom měli kontrolovat co nejčastěji

Z toho vyplývá, že v současnosti již majitel vozidla nebude náhradní díly na automobil kupovat někde v běžném prodeji. Musel by totiž mít rozšířené znalosti zákonů a vyhlášek, stejně tak jako by musel vlastnit specializované katalogy, aby dokázal identifikovat správný a homologovaný náhradní díl pro svůj model automobilu. A protože se většinou nepočítá s tím, že si náhradní díl bude do vozu montovat běžný majitel sám, nebývá v balení ani návod k použití, případně je velmi zestručněn do formy piktogramů apod.

Nakupujte jen u ověřených prodejců

Pokud se však rozhodnete nějaký díl koupit, nemělo by k tomu dojít například na autovrakovišti. S tím mohou vzniknout značné problémy, protože u použitého dílu nepoznáte, jaká je jeho historie, jak dlouho byl používán, tedy kolik kilometrů součástka absolvovala ve vozidle, zda není poškozena například neodbornou montáží či jaká je únava materiálu apod.

V servisu nám auto profesionálně prohlédnou a v případě potřeby vadné díly vymění za náhradní v potřebné kvalitě

Pokud díl koupíte v kamenném obchodě, případně od osvědčeného prodejce, dostanete jej v označeném obalu, kde by měly být všechny náležitosti. Platí zde také zákon na ochranu spotřebitele, samozřejmě máte možnost reklamací atd.

Přesto i zde může číhat určité nebezpečí. Na trhu se občas objevují díly pocházející od výrobců, kteří se snaží dodávat neobvykle levné výrobky. Ty většinou postrádají homologace (brzdy, světla, zrcátka, žárovky, pojistky, kola a další), nejsou dodržovány materiálové předpisy ani tolerance.

Co je to náhradní díl?

Náhradními díly jsou takové díly, které se do motorového vozidla montují, nebo se na něj připevňují, přičemž nahrazují některý z dílů tohoto vozidla. Náhradními díly jsou tak vlastně všechny díly, které jsou na automobil montovány na výrobní lince. Jsou jimi i výrobky, které jsou k provozu motorového vozidla nezbytné – například brzdové kapaliny, hydraulické kapaliny, maziva; výjimkou jsou paliva.

Common rail s elektromagnetickými ventily je celosvětově nejrozšířenější systém vstřikování paliva u vznětových motorů

Mezi náhradní díly patří také některé výrobky, které jinak spadají do kategorie příslušenství. Jedná se o takové výrobky, které jsou montovány přímo na výrobní lince a ve voze jsou integrovány a nelze je na trhu zaměnit s jinými systémy. Jde například o integrované audiosoustavy, klimatizační zařízení apod.

Světové automobilky v současné době vyrábějí samy již pouze 20 až 23 % z celkového objemu dílů montovaných při výrobě vozidla. Ostatní komponenty respektive celé komplety objednávají od jiných výrobců. To výrobu vozů zrychluje a hlavně zlevňuje. Z původního výrobce automobilů se tak stává z více jak 70 % montážní závod.

Výrobci dílů dodávají stejné výrobky i firmám zásobujícím volný trh náhradními díly (tzv. Aftermarket). Tyto díly nejsou sice baleny v krabičkách s logem výrobce automobilu, ale jsou ve vlastním značkovém obalu výrobce. Motoristé se tak nemusejí obávat toho, že pokud nakoupí díl bez loga výrobce vozidla, ale s logem výrobce dílů (např. Bosch, Federal-Mogul, Ferodo, MANN-FILTER atd.), bude tento díl méně kvalitní.

Originální náhradní díly

Originální náhradní díly jsou stejné kvality jako díly používané při montáži nového motorového vozidla. Jsou vyrobeny podle specifikací a výrobních požadavků výrobce vozidla. Originálními náhradními díly jsou i ty, které jsou vyráběny na stejném výrobním zařízení jako díly výše uvedené, i takové, u nichž výrobce vydá osvědčení, že díly dosahují kvality dílů používaných při výrobě nového motorového vozidla a byly vyrobeny podle specifikací a výrobních požadavků výrobce vozidla.

I nefungující pohon stěračů by mohl zavinit v deštivém počasí nehodu

Výrobce těchto dílů vystaví certifikát o tom, že díly jsou v souladu s technologií požadovanou výrobcem vozidla a mají stejnou kvalitu jako díly používané při výrobě nových vozů. Certifikát může být vytištěn na obalu dílu, přiložen k němu, nebo může být volně přístupný na internetu.

Originální náhradní díly může vyrábět i přímo automobilka. Výrobce vozidla si může vymínit používání výhradně těchto dílů záruční opravy, servisní akce zdarma a akce svolávací. U dílů vyráběných pro výrobce vozidla jiným subjektem může tento uvést na dílu nebo na jeho obalu své logo, stejně tak zde může mít své logo výrobce vozidla. Díly tak mohou být označeny dvojmo. Originální díl je i ten, který je vyráběn podle standardů a postupů automobilky, ale výrobce jej nedodává výrobci automobilu.

Ptejte se v servisu

Motoristé si v současné době mohou vybrat jakýkoliv autoservis, který provede servisní zásah na vozidle, ať už jde o značkový servis, nebo servis neznačkový. Při opravě by pak zákazníkovi v servisu měli dát na výběr z variant náhradních dílů. Kromě těch originálních od výrobce vozidla a od výrobce komponentů, kteří je dodávají do prvovýroby, by vám měli v servisu nabídnout také plnohodnotné náhradní díly od jiných výrobců.

Rozdíl v cenách při stejné kvalitě dílu může totiž být až 50 %. Zákazník může v servisu požadovat, například právě z cenových důvodů, i takovéto díly, aniž by riskoval, že jeho vozidlo bude fungovat hůře. To platí pro všechny servisy, tedy i ty značkové, kde také mohou zákazníkovi nabídnout díly v nižší cenové kategorii. A pokud to neudělají, měli bychom se na ně ptát sami.

Součásti rekuperačního brzdového systému

Náhradní díly, které mají významný vliv na bezpečnost silničního provozu, jsou povinně homologovány a na jejich prodej a dodávky do sítě dohlížejí kontrolní orgány podobně jako v jiných oblastech. Žádný seriózní obchodník si u nás navíc nedovolí dodávat na trh nebezpečné, případně neodzkoušené výrobky. Každý servisní technik je také ze zákona zodpovědný za udělanou práci a ručí za ni. Tudíž kdokoli, kdo poškodí vozidlo svou nedbalou prací nebo použitím vadných součástek, je za své konání plně zodpovědný.

V servisu se tedy ptejme po značce výrobce dílů a cenových relacích s dalšími nabídkami. Je sice pravda, že dražší díl bývá v zásadě kvalitnější, ale pokud je rozdíl jen v takzvané „originalitě“ dané nálepkou značky automobilu, jsou to jen peníze vydané navíc.

Výjimkou je, pokud závada vyžaduje opravu na náklady výrobce. Jakákoli závada vzniklá při výrobním procesu musí být opravena výrobcem. V takových případech, kdy náklady hradí výrobce, tj. stažení vozidla z provozu, bezplatný servis, rozsáhlé záruční opravy apod., určí výrobce, kde musí být práce provedeny a jaké díly budou použity.

TEXT: JIŘÍ SVOBODA
FOTO: ARCHIV AUTORA A SHUTTERSTOCK

Náhradní díly pro auta