Jak postupovat při škodách na chalupě či chatě

spadlý strom na nemovitost

K závažným škodám dochází v důsledku pádu stromu na nemovitost. Foto: Shutterstock

Ve chvíli, kdy člověk najde svoji rekreační nemovitost vykradenou nebo poškozenou přírodními živly, se v hlavě honí spousta myšlenek, co udělat dřív. Řešit vzniklou situaci je však třeba s rozmyslem a hlavně pamatovat na bezpečnost.

Pravidlem číslo jedna je nikdy nevstupovat do interiéru, neboť zloděj může být stále uvnitř. Mohli byste také poškodit stopy po pachatelích. Do příchodu policie, kterou volejte ihned poté, co zjistíte násilné vniknutí na pozemek či do objektu, proto nechte vše v původním stavu. Nic neuklízejte ani neopravujte. Pojišťovnu pak zajímá hlavně to, jak se zloděj do chaty dostal a jaké překážky překonal anebo co způsobilo škodu na majetku.

Opravy jen nejnutnější

S policií sepište protokol a učiňte výpověď. Oba dokumenty od vás bude následně požadovat pojišťovna. Škodu však pojišťovně nahlaste co nejdřív telefonicky nebo online. Do doby, než na místo přijde likvidátor pojišťovny, můžete opravit pouze věci, kvůli kterým by hrozily další škody. Například může jít o rozbité okno, vylomené či jinak zničené dveře nebo jejich zámek. Hrozí totiž, že by mohlo do chaty napršet, vniknout tam divoká zvěř nebo by ji mohl přijít vykrást někdo další.

Pokud zjistíte, že chatu nebo chalupu sice nikdo nevykradl, ale poškodil ji například spadlý strom, který vylomila vichřice, nebo dům vyplavila povodeň, všechny škody zdokumentujte, vyfotografujte tak, aby byl na první pohled patrný rozsah škody, a škodu nahlaste pojišťovně. Do doby, než se s pojišťovnou dohodnete, rovněž nic neuklízejte ani neopravujte, s výjimkou stejného pravidla jako u krádeže. Opravte tedy jen věci, u kterých by hrozily další škody. Poškozených věcí se před příchodem likvidátora nezbavujte.

Rozbité dveře

Rozbitá výplň vstupních dveří signalizuje nezvanou návštěvu. Foto: Shutterstock

Důležité jsou i maličkosti

Pro pátrání po odcizených věcech je třeba po příjezdu policejní výjezdové skupiny uvést do protokolu i ty nejmenší maličkosti či odlišnosti. Policie poté při pátrání kontroluje burzy, různé překupníky nebo zastavárny. Máte-li některé věci, které byly zcizené, zadokumentovány na fotografiích, případně zapsána výrobní čísla elektronických spotřebičů a nářadí, přiložte je k protokolu.

Obecně při krádežích v chatách a chalupách platí, že se zloději se zaměřují na věci, které lze snadno z místa odnést a především dobře prodat. Nejčastěji to bývá nářadí, elektronika, starožitnosti nebo sportovní vybavení.

Důkazy o škodě

Kromě podrobné dokumentace škody, ať už ji způsobil zloděj, požár, nebo živly, si také pořiďte kopii policejní zprávy a zprávy od hasičů, pokud u škodné události zasahovali. A ideálně se řiďte heslem, že fotek je dobré mít raději více než méně, a dbejte na detaily. Dostatečné podklady škody mají totiž vliv na pojistné plnění.

Pro jednání s pojišťovnou budete potřebovat číslo pojistné smlouvy. Jestliže se vám ale pojistné smlouvy nepodařilo například při požáru zachránit nebo je sebral zloděj, nemusíte si zoufat. Pojišťovny mají originály smluv uloženy a jsou schopny podle jména a rodného čísla pojistnou smlouvu dohledat.

Je také potřeba předložit doklad totožnosti, sdělit datum a místo pojistné události, přidat zápis s popsanou příčinou škody, soupis poškozených věcí a rozsah poškození, přičemž u poškozených věcí odhadněte jejich stáří a hodnotu, popřípadě, pokud máte, doložte účtenky a odhadněte celkovou škodu. Mezi dokumenty pro pojišťovnu přiložte soupis zachraňovacích nákladů, jestliže byly vynaloženy, dále kontakt na svědky, číslo účtu pro vyplacení pojistného, a pokud došlo k úrazu, pak také lékařskou zprávu. V případě trvalých následků musíte doložit i posudek o invaliditě.

zatékání do interiéru

Jednou z častých škod je zatékání do interiéru při průtrži mračen. Foto: Shutterstock

Nahlášení pojistné události

Vzhledem k tomu, že má každá pojišťovna vlastní postup, je dobré se s ním seznámit dřív, než k nějaké nepříjemné události dojde. V současné době většina pojišťoven nabízí tři způsoby, jak pojistnou událost oznámit. Nejrychlejším a nejpohodlnějším způsobem je nahlášení škodní události prostřednictvím on-line formuláře na stránkách pojišťovny. Zde máte také možnost hned připojit veškeré dokumenty v elektronické podobě. Na pojišťovnu se můžete samozřejmě obrátit i telefonicky a třetí možností je využít formulář o škodní události, který si stáhnete z webových stránek pojišťovny či vyzvednete přímo na její pobočce.

Na základě ohlášení pojistné události přijde likvidátor, který zjistí výši škody, a podle toho pojišťovna vyplatí pojistné plnění jako náhradu škody. V naléhavých případech může pojišťovna vyplatit i zálohy pojistného plnění.

Správně zvolené pojištění majetku

Základem toho, abyste získali za zničený či odcizený majetek adekvátní náhradu škody, je odpovídající nastavení sjednávané pojistky pro konkrétní typ nemovitosti. Důležité je hlavně určení pojistné částky, je třeba také zvážit, zda chcete pojistit jen nemovitost, nebo i vybavení domácnosti.

Při stanovení pojistné částky je dobré myslet na to, že pojišťovna nikdy nezaplatí víc, než činí odhadní cena nemovitosti. Nemá tedy smysl tzv. nadpojišťování rekreačního objektu na vyšší částku a platit dražší pojistné, ale ani zvolit tzv. podpojištění, kdy pojistíte nemovitost na nižší částku, než je její hodnota. Máte-li například chatu nebo chalupu s pojistnou hodnotou milion korun a pojistíte ji na částku půl milionu, když dojde ke škodě ve výši sto tisíc, tak pojišťovna nemusí vyplatit plnění ve výši sto tisíc, ale může ho krátit úměrně podpojištění. V tomto případě by tak mohla vyplatit i pouze desetinu z pojistné částky rovnající se polovině škody, tedy padesát tisíc korun.

Nečekejte, až se pojišťovna zeptá

  • Dojde-li k poškození nemovitosti přírodními živly, pojišťovna zjišťuje, zda majitelé o budovu dostatečně pečovali. Jakmile by například do chalupy dlouhodobě zatékalo poškozenou střechou, kvůli čemuž by shnily trámy a střecha spadla a poškodila interiér, bude pojišťovna své plnění krátit, protože majitel zanedbal své povinnosti.
  • Podobný problém může představovat i dlouhodobě neudržovaný vzrostlý strom stojící v blízkosti domu, který se při vichřici zřítí a chatu či chalupu poškodí.

Text: Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock

Jak postupovat při škodách na chalupě či chatě