Pomalá jízda

Rubrika: Auto, Auto, rss-feed

Rostoucí intenzita provozu na silnicích vede k tomu, že se během svých cest můžeme setkat s různými typy řidičů se specifickým stylem jízdy. A riziko pro své okolí mohou představovat nejen ti, kdo jedou příliš rychle.

Zákon o silničním provozu stanoví, že řidič musí přizpůsobit rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možné předvídat. Méně se už ale zmiňuje, že stejný paragraf zákona o silničním provozu hovoří o tom, že řidič nesmí omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích bezdůvodně pomalou jízdou (a také pomalým předjížděním). Jistě si toto zákonné ustanovení nelze vykládat tak, že je potřeba za všech okolností jezdit na samém zákonem povoleném maximálním limitu, je však třeba zmínit, že i pomalé tempo má svá úskalí.

auta

V hustém provozu může příliš pomalé tempo způsobit komplikace. Foto: Shutterstock

Přispívá k agresivitě ostatních

Pomalá jízda může negativně ovlivnit propustnost pozemních komunikací, přispívat k zahuštění provozu, rizikovému chování ostatních řidičů a následně i k dopravním nehodám. Průzkum provedený agenturou STEM/MARK mezi českými řidiči prokázal, že zbytečně pomalá jízda jiných vozidel vyprovokuje k agresivitě 36 % respondentů (u mužů se jedná o 42 procent, u žen o 29 procent).

Zatímco řidič jedoucí nepřiměřeně rychle může způsobit dopravní nehodu přímo, auto jedoucí bezdůvodně pomalu bývá nebezpečím hlavně pro ostatní. V delších úsecích, kde nelze z jakýchkoliv příčin předjíždět, se za ním zbytečně hromadí další vozidla, jejichž řidiči tím mohou být frustrováni. Někteří z nich takovému kolegovi s gustem projeví svou nelibost, a nejednou se dokonce odhodlají k riskantnímu manévru.

auta v zácpě

Příčinou může být nepozornost, ale i objektivní důvod. Foto: Shutterstock

Opatrnost i méně zkušeností

Jedná se především o starší osoby a začínající řidiče. V těchto případech je třeba přihlížet k tomu, že jejich pomalejší tempo jízdy může mít objektivní důvod. Senioři za volantem bývají nadprůměrně opatrní a zodpovědní, navíc mohou mít i určitá zdravotní omezení. U mladých se zase bude jednat o nevyježděnost. Dalším pomaleji a váhavěji jedoucím řidičem může být někdo, kdo hledá cestu do cíle. Pak jsou ovšem ti, kdo za jízdy telefonují či se kochají okolní přírodou, anebo také „čumilové“, co výrazně zpomalí, aby mohli pozorovat dění na místě dopravní nehody nebo probíhajících stavebních prací.

To chce klid

Ocitneme-li se v blízkosti takových řidičů, je v každém případě namístě zachovat klid a nenechat se za volantem vyprovokovat k agresivní jízdě, ať už je příčina jeho nízkého tempa jakákoliv. Nejlépe funguje empatie. Zkusme si vzpomenout na své řidičské začátky, kdy jsme se se silničním provozem teprve seznamovali, nebo si na místě osoby v seniorském věku představme vlastní rodiče či prarodiče, kteří se chtějí hlavně v klidu a bezpečně dostat do cíle. Ať už je příčina pomalé jízdy zbytečná, či nikoliv, nestojí za to riskovat.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Pomalá jízda