Jak parkujete svůj vůz?

Rubrika: Auto

Víte, jaké výhody a nevýhody má parkování v samostatné nebo hromadné garáži, pod přístřeškem nebo na ulici? A pro které se rozhodnout, pokud máme na výběr?

Velké množství aut a nedostatek parkovacích míst. Tímto problémem se odborně zabývá tzv. doprava v klidu – což je jen jiný termín pro parkování a odstavování vozidel. V tuto chvíli se nebudeme zabývat organizováním parkování a jeho problematikou, která v poslední době kvůli nejrůznějším parkovacím zónám a jejich zpoplatnění hýbe celou řadou debat, ale pouze tím, jaké máme možnosti pro odstavení našeho plechového společníka.

Garáž, nebo parkování na ulici?

Vlastníte garáž, anebo parkujete na ulici? Obě varianty mají své určité výhody i nevýhody. Pokud zaparkujete svůj vůz do garáže, pak významně eliminujete především jeho poškození, a to jak vandaly, tak třeba i jen neopatrným parkováním jiného motoristy. V případě, že vlastníte některý vůz prémiové značky, pak je možné parkování v garáži jen doporučit.
Nejlepší variantou je samozřejmě garáž například u rodinného domu nebo vestavěná přímo do bytového domu. V dřívějších dobách se stavěly také řadové garáže, které byly umisťovány do okrajových částí měst či čtvrtí. V těchto místech, kde navíc nebývá ani pořádné osvětlení pouličními lampami, vůz pravděpodobně moc v bezpečí nebude. To je pak asi již lepší variantou parkování na frekventované ulici. Samozřejmě ani ta nejlepší a nejlépe zabezpečená garáž nemusí váš vůz zcela ochránit před profesionálními zloději.

Garáž nejen jako ochrana před zloději

Obecně je možné konstatovat, že garážovaný vůz bude vždy v lepším stavu než ten na ulici. Především se to týká koroze karosérie a také poškození laku. Na automobil odstavený na ulici působí počasí a povětrnostní vlivy od dlouhodobého slunečního svitu, vody v podobě deště či sněhu, a to včetně toho rozbředlého, použití posypových solí, až po mráz a třeba i krupobití apod. Sluneční záření má neblahý vliv také na pneumatiky a nejrůznější těsnění. Zima pak dá zabrat i elektrické soustavě vozidla a třeba zamrzlé zámky jsou také běžnou kratochvílí zimního období.
Garáž má ale také svá úskalí. Kromě jejího již zmíněného vhodného umístění by neměla být přehnaně vytápěna a neměla by v ní být rovněž vysoká vlhkost. Zásadní je její dostatečné odvětrávání. V neodvětrávané garáži dokáže posypová sůl spolu s dalšími chemickými látkami zlikvidovat vozidlo dokonce rychleji, než kdyby stálo jen tak na ulici. Garáž by měla být temperována, nejlépe zhruba na teplotu pěti stupňů. A pokud je to možné a parkujete ve své dobře zabezpečené garáži třeba u rodinného domu, tak se doporučuje nechat i pootevřená okénka, aby mohl větrat i interiér vozu, a třeba nechat i pootevřené dveře, aby netrpělo těsnění.
Pro další zvýšení jistoty, že je plechový člen rodiny v bezpečí, je dobré zvolit také vhodné zabezpečení garáže, například vhodným výběrem garážových vrat a jejich uzamykacího systému, instalací alarmů, kamerových systémů apod.

Před pořízením garáže počítejte

Pokud si garáž budeme pořizovat, tak bychom si měli propočítat celkové náklady. Započítat musíme nejen náklady na pořízení garáže, ale i na další údržbu, a to vše kalkulovat spolu s náklady na pořízení vozidla a jeho údržbu. Výsledkem by pak měla být rentabilita tohoto kroku, který rozhodně není finančně nijak malý.

Vhodné jsou i přístřešky pro auta

Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu postavit klasickou garáž a disponujete vhodným prostorem, můžete využít některý z tzv. přístřešků pro vozidlo. Existuje jich celá řada od jednoduchých skládacích kovových až po elegantní dřevěné „domečky“ pro auto. Přístřešky mohou být doplněny i o jednoduchou místnost na nářadí, pro úschovu některých autodoplňků apod. I když v tomto případě není vůz zcela uzavřen v prostoru, je celkem dobře chráněn především před sněhem, kroupami a dalšími povětrnostními vlivy. Výhodou může být i to, že z přístřešku nevyjíždíme v zimě z teplejšího prostředí do mrazu, kde na vůz působí (stejně jako na nás) jakýsi teplotní šok.

Parkujeme v podzemí

U dnešních novostaveb by měla být investorem zajištěna parkovací místa, byť alespoň v nějakém rozsahu, a to jak venkovní, tak mnohdy i ta krytá v podzemních garážích. V tomto případě naše legislativa poněkud pokulhává za prudkým rozvojem počtu vozidel v domácnostech, takže se nemusí sejít požadovaný počet parkovacích míst a počet vozidel, kterými disponují majitelé bytů v nových domech.
Mít své parkovací místo v krytém stání, které je součástí domu, je určitě výhrou. I tato varianta však může skrývat některé záludnosti. Stejně tak jako se můžete v parkovištích u obchodních center setkat s tím, že do čárami vyznačeného místa prostě svůj vůz nedostanete, protože je užší než všechny současně vyráběné automobily, tak se může stát, že si v novostavbě bytového domu koupíte garážové stání v podzemí a se svým vozem tam prostě nezajedete nebo se vůbec nevejdete. V lepším případě sice zajedete, ale již obtížně vystoupíte a věci z vozu nevyndáte. Při projektování je sice splněn požadavek na potřebný počet parkovacích míst, ale jejich využití může být obtížné. Vhodné tak je, než se rozhodnete, které parkovací místo bude to vaše, zjistit si rozměry svého vozu, vzít do ruky metr a vše pečlivě přeměřit, včetně poloměrů pro vjezd a výjezd u parkovacího místa.

Parkujeme na ulici

Míst v parkovacích domech, garážích atd. není ale v současnosti dostatek. A tak většinou nezbývá než zaparkovat vůz na ulici. V našich současných městech to ovšem vypadá tak, že auta parkují nejen na vhodných místech, ale leckdy i tam, kde by neměla. Bohužel jejich majitelé v řadě případů mnohdy ani nemají žádnou jinou možnost.
Pokud tedy parkujeme na ulici, měli bychom se věnovat pravidelné údržbě vozu, nechat jej častěji umýt, aby nám jej nezlikvidovala koroze, věnovat bychom se měli pravidelné výměně všech opotřebovaných dílů (čemuž se nevyhnou ani majitelé garáží). A bohužel se musíme smířit i s tím, že (a to především ve velkých městech) se náš vůz pravděpodobně stane i otloukánkem ostatních neohleduplných motoristů. Přát si tak jen můžeme, aby zodpovědní zástupci obcí došli k tomu, že by bylo vhodné věnovat se vybudování parkovacích domů, ať již nadzemních, či podzemních, a to ve vzdálenostech, které jsou pro obyvatele ještě schůdné a především za dostupné finance.
Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Jak parkujete svůj vůz?

Jak parkujete svůj vůz?