Kam volat po dopravní nehodě

dopravní nehoda

Při rozhovoru s dispečinkem tísňové linky se snažte zachovat chladnou hlavu. Foto: Shutterstock

Zdá se to být neuvěřitelné, ale stále řada motoristů neví, kam v případě vážné nehody zavolat pro odbornou zdravotnickou pomoc. Evropský průzkum provedený ve 14 státech včetně České republiky odhalil, že tomu tak může být až u jedenácti procent řidičů.

Dalších zhruba čtyřicet procent by zvolilo národní linku zdravotnické záchranné služby a zbývající polovina jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Ze zmíněného průzkumu vyplývá fakt, že až ve třinácti procentech případů volají lidé v případě nehody s vážným zraněním dříve rodině než na záchrannou službu. Ze zveřejněných dat týkajících se českých řidičů je možné vyčíst, že by chybovali i v případě, kdyby měli přivolat zdravotnickou pomoc při svých cestách po Evropské unii. Další výzkum uskutečněný jednou z pojišťoven uvádí, že pouze 64 procent by volilo správné číslo 112. Naopak celých sedmadvacet procent by se snažilo dovolat, zřejmě pod vlivem amerických detektivních seriálů, na linku 911. Tristní je, že zbývajících zhruba 8 procent motoristů by nevědělo vůbec, kam si pro pomoc zavolat.

Volat 155, nebo 112?

V zásadě můžeme volit mezi dvěma telefonními čísly – 155 (dispečink zdravotnické záchranné služby) a 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání), případně můžeme volat hasičský záchranný sbor (tel. 150) nebo Policii ČR (tel. 158). Číslo 155 lze na území ČR považovat za číslo první volby. Tam voláme v případě úrazu nebo jiných vážných zdravotních komplikací. Pracovníky dispečinku bývají zkušení zdravotníci, kteří nám po telefonu kvalifikovaně poradí, jak postupovat do příjezdu vozidla záchranné služby. Takový rozhovor může být nejen cennou pomocí, ale nejednou působí jako uklidňující moment. Naopak linku 112 přednostně volíme v případě, že potřebujeme ohlásit hromadná neštěstí či mimořádné události s větším počtem postižených osob. Linka je vhodná též pro cizince, kteří dostatečně neovládají češtinu. Operátoři linky se totiž domluví nejrozšířenějšími jazyky, například anglicky či německy. Na obě čísla se dovoláme v ČR z pevných i mobilních telefonů bez předvolby a zdarma. Linku 112 pak lze doporučit i českým občanům při jejich pobytu v některém ze států EU.

linka 112

Linka 112 funguje bezplatně na celém území EU. Foto: Shutterstock

Buďte struční, věcní a co nejvíce přesní

Při rozhovoru s dispečinkem linky 155 či 112 je třeba dbát na maximální stručnost, věcnost a přesnost. Vždy je nutné se nejdříve představit a následně nahlásit, co a kde se stalo. Je třeba uvést adresu či alespoň popis lokality, kam má odborná pomoc dorazit. Výborným pomocníkem pak může být mobilní aplikace „Záchranka“, která vás stisknutím jediného tlačítka spojí na záchrannou službu a zároveň odešle informaci o vaší přesné poloze. Dispečink je dále třeba informovat o počtu zraněných a jejich stavu. Do příjezdu pomoci je nutné být pořád na příjmu.

Kdy volat Policii ČR

Policii ČR se musí oznámit každá dopravní nehoda na našem území, při které dojde ke zranění nebo usmrcení osoby nebo ke hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč nebo pokud došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (např. dopravní značení, dopravní stavby, např. nadjezd, svodidla atd., výše škody v takovém případě nehraje žádnou roli), když dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (zařízení na železničních přejezdech apod.), k poškození životního prostředí (únik provozních kapalin apod.) nebo účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích, případně dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby (například k poškození zaparkovaného vozidla, oplocení rodinného domu, nárazu do sloupu veřejného osvětlení apod.) s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě, nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle.

Volat policii je vhodné, i pokud nedojde k dohodě o podstatných okolnostech dopravní nehody, a třeba i v případě jakýchkoli nejasností, podezření z jízdy pod vlivem alkoholu nebo drog, odmítnutí sepsat a podepsat společný záznam o nehodě apod.

Jestliže bude k nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě či námitky proti postupu policie (i v zahraničí pište česky).

dopravní nehoda

Pokud při nehodě dojde ke zranění, je vždy nutné přivolat záchrannou službu a policii. Foto: Shutterstock

V jakém případě není přítomnost policie u nehody nutná?

Když je škoda na vozidle nižší než 100 000 Kč a nedošlo ke zranění osob ani k dalším shora uvedeným škodám. U dopravních nehod, u kterých se policie nevolá, budou mít účastníci nehody za povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Ten musí obsahovat popis místa vzniku nehody, čas, příčiny, průběh a následky, identifikaci účastníků a vozidel. Tento záznam musí účastníci nehody podepsat a předat pojistiteli, který by měl plnit pojistné (tedy pojišťovně viníka dopravní nehody). Doporučuje se tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který je dobré vozit vždy ve vozidle s sebou. Vhodné je také pořídit fotodokumentaci, která sice není povinná, ale hodí se pro další jednání s pojišťovnou.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Kam volat po dopravní nehodě