Automobily plné pomocníků

Rubrika: Auto

Současné moderní automobily jsou stále více vybavovány asistenčními systémy, které jízdu nejen zjednodušují a zpříjemňují, ale významnou měrou se podílejí také na zvýšení její bezpečnosti.

Systém čte značky a sleduje dění kolem vozu

Výbava a asistenční systémy vozidel se zvyšovaly v minulosti postupně a bývaly v řadě případů prvotně určeny pro vozy vyšších kategorií. Tak tomu bylo například při zavádění bezpečnostních pásů, následovaly airbagy, systémy ABS (protiblokovací systém brzd), ESP (elektronický stabilizační systém) apod. Dnes se zavádění nových asistenčních systémů zrychluje a jejich montáž i do vozů nižších kategorií je již zcela běžná.

Parkování bez problémů

Jedním z velmi častých asistenčních systémů je parkovací asistent. Nejjednodušší systém pouze zvukově upozorní při parkování na překážku za vozidlem. Sofistikovanější pak využívají grafiku na displeji, kde se zobrazí, jaká vzdálenost za vozem zbývá, případně jsou systémy vybaveny zpětnou kamerou. Ty nejnovější již využívají čidla vpředu, vzadu i z boků a dokážou vůz dokonce zaparkovat samostatně. Řidič ovládá pouze převodovku a rychlost vozidla.

Vybočení do protisměru

Dalším z asistentů je systém pro udržení vozidla v jízdním pruhu. K velkému počtu nehod dochází při běžném provozu a za dobrého počasí proto, že vůz vybočí například do protisměru. Tento systém reaguje na situaci, kdy se automobil přiblíží k dělicí čáře a hrozí, že vjede do protisměru. Kamera sleduje prostor před vozidlem amonitoruje nejen levou čáru, ale i tu vpravo a registruje polohu vozidla mezi těmito čárami. Pokud hrozí neúmyslné vyjetí z jízdního pruhu, tak zasáhne. Systémy se liší v tom, že některé upozorní na vyjíždění z jízdního pruhu jen zvukově a opticky, další vibrací do volantu nebo sedačky a ty aktivní vyvíjejí mírnou sílu do volantu, aby řidiči pomohly vrátit se do zamýšleného směru jízdy.

Mrtvý úhel

Systém pro eliminaci mrtvého úhlu upozorňuje na vozidlo nacházející se v prostoru, kde by jej řidič nemusel (a někdy ani nemohl) vidět. Nejmodernější systémy používají radarová čidla umístěná pod zadním nárazníkem vpravo i vlevo, jež informují o vozidlech v mrtvém úhlu po obou stranách automobilu, dokážou sledovat i rychle se blížící vozidla až na vzdálenost několika desítek metrů a upozornit na ně.

Radarová čidla na zádi vozu využívá i systém upozorňující na vozidla blížící se z boku. Díky nim dokáže systém upozornit řidiče při vyjíždění z parkovacího místa na vozidla blížící se ze strany. Systém detekuje imenší objekty, jako jsou jízdní kola či chodci, ale většinou jen na kratší vzdálenost.

Přečte značky za vás

Systém čtení dopravních značek zobrazuje na přístrojovém panelu rozpoznané dopravní značení. Kamera za čelním sklem je schopna rozpoznat značky s omezením rychlosti a třeba i zákaz předjíždění. Dopravní značka je na displeji zobrazena až do okamžiku, kdy je rozpoznána značka jiná.

Přepínání dálkových světel

Automatické přepínání dálkových světel pomáhá řidiči využít dálková světla efektivněji, systém přepíná mezi dálkovými a potkávacími světly vždy v tom správném okamžiku. Technologie využívá kameru za čelním sklem, která sleduje ostatní vozidla, jejich světlomety i zadní světla. Ale reaguje i na vjezd do osvětlených ulic obcí. Vše je pak zpracováno a analyzováno v řídicí jednotce, která automaticky přepíná potkávací a dálková světla.

K systému mohou patřit i aktivní světlomety, které se v závislosti na směru jízdy samy natáčejí do zatáček. Za čelním sklem můžeme najít i dešťový senzor, který v dešti automaticky spustí a ovládá činnost stěračů apod.

Tempomat udržuje i vzdálenost

Tempomat asi většina řidičů již zná, a pokud jej ve svém voze má, tak jej asi také pro pohodlnější jízdu využívá. Současnost pak začíná patřit adaptivním tempomatům, které kromě rychlosti jízdy udržují pomocí radaru automaticky také nastavený odstup od vozidla vpředu. Řidič zvolí požadovanou maximální rychlost a nastaví časový odstup od vpředu jedoucího vozidla. Pokud před sebou radar rozpozná pomalejší automobil, automaticky mu přizpůsobí rychlost jízdy.

Pokud má automobil samočinnou převodovku, tak může být vybaven i asistentem pro jízdu v kolonách, který dokáže udržovat nastavený rozestup mezi vozidly až do úplného zastavení. To zvyšuje komfort a bezpečnost jízdy například v pomalu se pohybujících kolonách, kde je nutné se opakovaně rozjíždět a zastavovat.

Pozor na chodce

Systém detekce chodců, který může být vybaven i funkcí automatického brzdění, je technologie, která dokáže rozpoznat chodce v jízdní dráze vozidla. Pokud řidič včas nezareaguje, vůz jej upozorní a automaticky aktivuje brzdy. Současné systémy dokážou rozpoznat osoby s výškou zhruba od 80 cm. Řidič je nejprve upozorněn zvukovým výstražným signálem a blikajícím světlem v zorném poli, a pokud nereaguje a došlo by ke srážce, vůz začne automaticky intenzivně brzdit.

Airbag pro chodce

Následky v případě střetu vozidla s chodcem se snaží zmírnit výrobci již při konstrukci automobilu. Sem patří nejrůznější podpůrné systémy, které nadzvednou kapotu, aby nedocházelo ke střetu chodce s tvrdými částmi v motorovém prostoru apod.

Automobil s airbagem na ochranu chodců

Jako první na světě přišla automobilka Volvo s airbagem pro chodce. V tomto případě čidlo v předním nárazníku registruje fyzický kontakt vozidla s chodcem. Zadní strana kapoty se uvolní a zároveň se díky aktivaci airbagu zvedne. Nafouknutý airbag vyplní prostor pod zvednutou kapotou a přibližně třetinu plochy čelního skla a spodní část A sloupků. Vyvýšená kapota a airbag pak pomohou snížit závažnost poranění chodce.

Stop před překážkou

Nárazy do vpředu jedoucího vozidla jsou v hustém městském provozu velmi časté. Přibližně k 75 procentům těchto nehod dochází v rychlostech nižších než 30 km/h a v polovině případů řidič druhého vozu před nehodou vůbec nebrzdí. Proto se začínají do vozidel montovat systémy, které sledují provoz před automobilem a umějí upozornit řidiče na nebezpečí střetu. Pokud ten nezareaguje na zpomalení vpředu jedoucího vozu nebo jeho zastavení, tak začnou automaticky brzdit.

Systémy jsou aktivovány nejčastěji pro rychlosti pod 30 km/h, u nejnovějších generací i pro rychlosti do 50 km/h. Pokud nedokáže systém zastavit vůz zcela bez nehody, jsou díky automatickému brzdění výrazně eliminovány škody případného střetu.

Zastavte na kafíčko

Řada nehod je způsobena únavou řidiče, proto dnes najdeme v automobilech systémy sledování bdělosti řidiče. Dokážou poznat, kdy začíná být řidič unaven a upozorní jej na to. Využívá se při tom několika systémů, které dokážou podle stylu jízdy i chování řidiče za volantem určit, zda by již neměl zajet na odpočívadlo.

Systém sleduje bdělost řidiče

Pokud systém vyhodnotí riziko únavy jako vysoké, upozorní řidiče zvukovým signálem a na informačním displeji se objeví například symbol šálku s kávou a zpráva, která mu doporučí přestávku.

Noční vidění i pro auta

Systémy nočního vidění pomohou řidiči lépe sledovat průběh silnice a zpozorovat ostatní účastníky silničního provozu nebo možné překážky i při jízdě v noci a v třikrát větší vzdálenosti, než když se spoléhá jen na tlumené světlomety. Kamera systému snímá obraz silnice, která je osvětlena pomocí dvou infračervených lamp integrovaných v předních světlometech. Řídicí jednotka vše vyhodnotí a zobrazí na displeji jako reálný obraz.

Vývoj jde rychle dopředu

Všechny tyto systémy již dnes najdete v běžných sériových automobilech, nejen těch nejvyšších tříd. Vývoj v současné době směřuje k dalším asistenčním systémům, které dále zvýší komfort a bezpečnost jízdy. Patří sem například připravované systémy pro jízdu v kolonách, nebo systémy pro komunikaci mezi jednotlivými vozidly a infrastrukturou, které by se mohly v automobilech objevit již v brzké budoucnosti.

TEXT: JIŘÍ SVOBODA
FOTO: ARCHIV FIREM

Automobily plné pomocníků