Jak financovat rekreační nemovitost

Rubrika: Hospodaření

Mít vlastní chatu či chalupu na rekreaci je stále populární. Při jejím pořizování musíme ovšem vyřešit, jak tuto nemovitost financovat.

Jak financovat rekreační nemovitost

Inzertní časopisy i webové stránky jsou plné nabídek i poptávek po „víkendových oázách klidu“. Najít nemovitost, která se nám líbí a leží v kraji, jenž je nám blízký, je celkem snadné. Co už ale není úplně jednoduché, je zajištění finančních prostředků na její pořízení.

Našetřené peníze

Hned úvodem je nutné si připomenout, že z každého úvěru bude třeba platit úrok, proto by samozřejmě nejvýhodnějším řešením bylo zaplatit vybranou nemovitost našetřenými finančními prostředky. Je to způsob nejlevnější a nejjednodušší, ale bohužel realizovatelný jen pro menší část z nás. My ostatní musíme hledat jiné cesty.

Prodej jiné nemovitosti

Jednou z možností může být prodej jiné nemovitosti, kdy můžeme získané prostředky investovat právě do rekreačního objektu. Stále však platí, že stejně jako je nyní výhodné nemovitost pořizovat, je nevýhodné ji prodávat. Vzhledem k pohybům tržních cen nemovitostí lze předpokládat, že jejich hodnota časem opět vzroste a nyní bychom tedy zbytečně prodělali. Odborníci proto radí prodávat svoji nemovitost pouze v případě, že už máme jinou nemovitost vybranou ke koupi.

Vytouženou rekreační nemovitost si ale můžete koupit i tehdy, kdy nemáte našetřeno nebo nevlastníte majetek, který byste mohli prodat. Pro tyto případy jsou na finančním trhu dvě specializované nabídky: Stavební spoření a hypoteční úvěr. Podezřelým půjčkám nabízeným přes pochybné inzeráty se zde věnovat nebudeme a jejich pořizování důrazně nedoporučujeme!

Hypoteční úvěr

Jedná se o nejběžnější typ úvěru a většina bank jej dnes už nabízí i pro nemovitosti určené k individuální rekreaci, a ne jen pro nemovitosti k trvalému bydlení, jak tomu bylo dříve. Výše úvěru se určuje podle hodnoty zastavované nemovitosti.
Co musíte pro získání hypotečního úvěru splňovat:

  • Musí vám být minimálně 18 let.
  • Musíte mít dostatečné měsíční příjmy pro splácení hypotéky.
  • Musíte mít dostatečnou zástavu (nejčastěji je to kupovaná nemovitost).

Co po nás banka bude vyžadovat?

Součástí hypotéky je úroková sazba, která se většinou liší podle konkrétního případu (výše jistiny, délka splácení, výše příjmů dlužníka). Úroková sazba může být fixní nebo variabilní. Fixní sazba je u žadatelů populárnější, jelikož klient pak ví na několik let (nejčastěji na 3 a 5 let), kolik bude splácet.

Naproti tomu variabilní úroková sazba je taková, která se mění podle aktuální ceny peněz na mezibankovním trhu. Variabilní úrok si většinou pořizují lidé pohybující se ve finančních a ekonomických oborech, kteří sledují aktuální dění na finančních trzích a jsou zvyklí riskovat. Pro běžného klienta zůstává proto jistější fixní úrok.

V případě, že se během trvání smlouvy změní úvěrové podmínky výrazně v neprospěch zákazníka, ten může požádat o jejich změnu, respektive má možnost převést svoji hypotéku pod jiný finanční ústav. V těchto případech je dobré se o radu obrátit na profesionálního finančního poradce.

Pozor na vlastnictví objektu i pozemku!

Při stanovování úroků nezáleží, zda si kupujete objekt pro trvalé bydlení, nebo chatu, úroky jsou vždy stejné. Hypotéka musí být zajištěna zástavním právem ke kupované nebo jiné nemovitosti.

V případě nákupu nemovitosti na hypotéku je potřebné pohlídat si, zda je rekreační objekt řádně zapsaný na listu vlastnictví, důležitý je také snímek katastrální mapy. V případě rekreačních nemovitostí je potřeba obzvláště pečlivě kontrolovat typ pozemku, na kterém se objekt nachází. U rekreačních objektů je totiž mnohem vyšší pravděpodobnost, že stavba byla postavena nestandardním způsobem, případně že jsou nesrovnalosti v dokumentaci k objektu. Mnoho nemovitostí určených k rekreaci stojí často na pronajatých pozemcích, které jsou ve vlastnictví obcí, státu nebo například zahrádkářského svazu.

Co po nás banka bude vyžadovat?

Vedle standardních dokladů, jako jsou doklady totožnosti, je potřeba prokázat klientův příjem. Pokud klient žádá o hypotéku ve své bance, může se stát, že k doložení příjmu bude finančnímu ústavu stačit klientova historie v dané bance. Banka může požadovat potvrzení o příjmu, které vystaví klientovi zaměstnavatel, nebo daňové přiznání v případě, že je klient podnikatel.

Další důležité dokumenty se týkají nemovitosti, která bude sloužit ke zřízení zástavního práva. Banka potřebuje danou nemovitost ocenit znalcem. K odhadu je potřeba doložit aktuální list vlastnictví a aktuální kupní smlouvu.

Stavební spoření

Další možností, jak financovat rekreační nemovitost, je stavební spoření. Podle odborníků je stavební spoření nejlepší cestou k pořízení chaty či chalupy zejména pro mladé rodiny s dětmi a lidi s nižšími či průměrnými příjmy, pro které jsou hypoteční splátky příliš vysoké.

Stavební spoření se uzavírá na dobu šesti let a doba spoření se může následně prodlužovat. Pro financování koupě, ale i opravy nemovitosti přes stavební spoření je důležité nastavení koncové naspořené částky. Právě od ní se totiž odvíjí výše poskytnutého úvěru, respektive překlenovacího úvěru.

Pozor na vlastnictví objektu i pozemku!

Jak stavební spoření funguje? V případě zájmu o stavební spoření musíte se spořitelnou nejprve uzavřít smlouvu o stavebním spoření, která se sepisuje na určitou cílovou částku a obsahuje předem sjednané podmínky spoření. Doba spoření není nijak maximálně omezena. Pokud však nepožádáte o úvěr a nechcete přijít o státní podporu, musíte vklady ve spořitelně nechat nejméně po dobu 6 let. Po šesti letech můžete smlouvu vypovědět a uspořené peníze použít na jakýkoliv účel.

Úvěr ze stavebního spoření

Pokud chcete financovat koupi rekreační nemovitosti, tedy chaty či chalupy, přes klasický úvěr ze stavebního spoření, musíte ze zákona nejprve projít minimálně dvouletou fází spoření. Pro přidělení úvěru pak musíte splnit i další podmínky, které si každá spořitelna stanovuje individuálně. Jde především o naspoření určitého procenta cílové částky, dosažení určité hodnoty hodnoticího čísla a předložení důkazů o vaší dostatečné bonitě.

Pokud nesplníte některou z podmínek pro přidělení úvěru ze stavebního spoření, můžete požádat o překlenovací úvěr. Ten vám může být přidělen téměř ihned po založení smlouvy a slouží k překlenutí doby do přidělení klasického úvěru. Se splácením úroků z překlenovacího úvěru zároveň spoříte na svůj účet u stavební spořitelny až do doby, kdy je vám přidělen řádný úvěr ze stavebního spoření, kterým se splatí úvěr překlenovací.

Porovnat hypotéky můžete na www.porovnej24.cz/hypoteky nebo www.netfinance.cz/hypotecni-kalkulacka

text: René Flášar
foto: Shutterstock

Uložit

Uložit

Jak financovat rekreační nemovitost