Dešťová voda nad zlato

Rubrika: Hospodaření

Dešťová voda nemusí sloužit jen k zavlažování na zahradě, ale využijete ji také v domácnosti. Díky tomu můžete uspořit až 50 % nákladů na pitnou vodu.

Využívání srážkových vod nejen pro zahradu, ale také pro domácnost, je trend. Je to ekologické a může to být i ekonomické. Aby se vám investice do systému zadržování a využívání dešťové vody vrátila co nejdříve, musíte dešťovou vodu využít na maximum, tedy nejen na zalévání, ale také na splachování toalety či praní prádla nebo jako užitkovou vodu na úklid domácnosti, mytí auta a podobně. K efektivnímu využití dešťové vody budete potřebovat systém pro její sběr, skladování a dopravu k místům odběru.

Sběrná nádrž (v podkroví) dovoluje zásobovat odběrná místa ze zdroje pitné vody
v okamžiku, kdy dojde voda dešťová

Sběr a filtry

Celý systém pro využívání dešťových vod je tvořen přítokem s filtračními prvky, které zajišťují čištění dešťových vod od mechanických nečistot, vlastní akumulační nádrží, čerpací technikou a bezpečnostním přepadem buď do vsaku, nebo do kanalizace.
Srážkové vody sbíráme většinou ze střech budov pomocí okapových žlabů a svodů. Systém zachycování tedy začíná pod samotným svodem, kde je vodu potřeba zbavit hrubých mechanických nečistot. V případě využívání dešťové vody pouze na závlahu zahrady postačí využít nejjednodušší filtr k zachycení nečistot, kterým je filtrační koš určený k instalaci přímo pod vtok do velkých podzemních nádrží.
Nejjednodušší způsob jemnější filtrace dešťové vody je pomocí takzvaného filtračního hrnce, který se instaluje přímo pod dešťový svod. Efektivnější způsob filtrace srážkových vod představují podzemní filtrační šachty. V nádrži mohou být instalovány další prvky podporující čistotu vody, jako je tvarovka pro uklidnění nátoku proti víření vody a plovoucí sání. Každá nádrž by měla mít také bezpečnostní přepad, který může být realizovaný do vsakovacího objektu či do kanalizace.

Zachycování mechanických nečistot přímo
pod svodem zajišťuje filtrační šachta

Akumulace v nádrži

Ke shromažďování a uchovávání dešťové vody je ideální použít podzemní nádrže, které zajišťují stabilní teplotu vody bez přístupu světla a tím nedochází ke zkáze vody. Akumulační nádrže jsou instalovány do nezámrzné hloubky, což umožňuje prakticky celoroční využívání dešťové vody.
Pro rodinné domy jsou vhodné monolitické plastové nádrže z polyetylenu. Mají velkou výhodu z hlediska manipulace a rychlosti montáže. Výrobci na nádrže poskytují dlouholetou záruku, jejich životnost je prakticky neomezená. Monolitické nádrže jsou samonosné, a tak se oproti svařovaným nemusí usazovat do betonu, což představuje značnou úsporu finanční i časovou. Stačí pouze podsyp a obsyp pískem, oblázkovým štěrkem nebo jemnou sypkou zeminou bez kamenů.
Menší nádrže je možné uložit v několika lidech ručně. Větší nádrže vyžadují instalaci pomocí stavební mechanizace. Vhodný objem nádrže vychází z plochy odvodňované střechy a vydatnosti srážek v dané lokalitě, ale také ze spotřeby domácnosti, obvykle se navrhuje na průměrnou spotřebu na tři týdny.

Voda z několika zdrojů se může filtrovat
v podzemní šachtě ještě před vtokem do
podzemní nádrže

Distribuce

Pro využívání dešťové vody v domácnosti coby užitkové vody pro technické účely je nutné mít sekundární vodovodní okruh, který je oddělen od okruhu vody pitné. V případě, že dojde voda v dešťové nádrži, musí být do užitkového okruhu zajištěna dodávka pitné vody, aby se dalo například splachovat.
K tomu slouží systém, který dává přednost používání dešťové vody místo vody z vodovodu. Jestliže je však dešťové vody zachycené ve sběrné nádrži nedostatek, řídicí jednotka předává signál systému dodávky vody z vodovodu, a tím zajišťuje přívod vody do míst odběru (voda dodávaná systémem není pitná).
Přepínání mezi použitím dešťové vody a vody pitné, která je do systému připojena prostřednictvím sběrné nádrže, se provádí pomocí trojcestného ventilu nainstalovaného na sání čerpadla. Čerpadlo pracuje systémem start-stop s ovládáním průtoku a tlaku. Jestliže tlak poklesne pod nastavenou hodnotu, dojde ke spuštění čerpadla. Jestliže je odběrné místo uzavřeno, čerpadlo se také zastaví.
Zásluhou instalace domácí vodárny v technické místnosti mají obyvatelé domu k dispozici plně automatický systém, který splňuje všechny platné technické normy a podmínky správců vodovodů a kanalizací.

Text: Tomáš Krásenský

Foto: archiv firem

Dešťová voda nad zlato

Dešťová voda nad zlato