Proměny chlévů a stájí

Chlévy či stáje lze začlenit mezi obytné místnosti v domě a získat tak originální stylové prostory. Při rekonstrukci je vhodné zachovat některé ze specifických prvků těchto prostor.

Na trhu nemovitostí lze ještě stále narazit na někdejší statky či zemědělské usedlosti, jejichž součástí jsou původní hospodářské budovy. Chlévy, stáje, ale také různé sýpky, sklady či dílny bývají i v mnoha chalupách, které se k rekreaci užívají už léta.
Proměna těchto prostor může chalupu obohatit o velmi zajímavé společenské místnosti k posezení, koupelny či dokonce prostory pro krytý bazén, domácí posilovnu, kuchyň a jídelnu s neopakovatelnou atmosférou nebo apartmá pro hosty, které lze často vybavit i samostatným vstupem ze dvora.
Rekonstrukce to však bývá náročná a často klade specifické požadavky, s nimiž se běžní řemeslníci srovnávají jen obtížně. Nemusí to však být pravidlem, jen je nutné mít jasnou vizi a důsledně na ní trvat, což může být někdy vyčerpávající. Nebo se pustit do přestavby chléva na vlastní pěst.

Vyčištění a odvlhčení

Bývalé hospodářské budovy, které léta sloužily pro chov zvířat, nesou stopy tohoto užívání často i desítky let poté. Cenné kamenné podlahy či stěny většinou nebyly od základů izolovány a často trpí solnými výkvěty, plísní či vlhkostí. Podobné je to i u cihlových stěn a stropů. Ty bývají ve stájích a chlévech často klenuté a jejich zachování rovněž vyžaduje náročné čištění a opravy.
Vezměme to však po pořádku. Adaptace hospodářských místností musí vždy začínat úvahou, co přesně v nich plánujete vybudovat. Tomu se pak musí přizpůsobit alespoň náčrt projektu elektroinstalace, rozvodů vody a vytápění místnosti. Pravděpodobně bude nutné vyměnit i okna a dveře a to buď s využitím stávajících stavebních otvorů, nebo jejich rozšířením či vybouráním nových. Hned na počátku by mělo být jasné rovněž to, zda bude součástí rekonstrukce i stavba komína pro krb či kamna nebo zavedení ústředního, případně podlahového vytápění. Nebo použití přímotopů s pevným připojením či zapojením do elektrických zásuvek.

Prostory je nutné nejprve kompletně vyklidit a vyčistit, zbavit podlahy veškerých krytin a stěny různých obložení. Pokud jsou zdi omítnuté, je třeba oklepat veškerou uvolněnou omítku. Chcete-li využít atmosféry kamenných či cihlových stěn a kleneb, čeká vás jejich kompletní očištění od zbytků omítek, ale i od plísní či solných výkvětů. Neexistuje na to žádný univerzální recept, náročnost takového čištění vždy záleží na kvalitě původních omítek a její soudržnosti s podkladem. Někdy si vystačíte s ručním ocelovým kartáčem, špachtlí a ostrým koštětem, často však bude nutné použít i široké ruční sekáče či lehčí vrtací kladivo s plochým sekáčem, kovové i plastové rotační kartáče na vrtačce a různé čisticí nástavce na úhlovou brusku. U vlhkých či zasolených kamenných stěn je nutné pečlivě vyškrábat a vyčistit i spáry. Práci vám může ulehčit rovněž myčka, tlakový vzduch z kompresoru, výkonný dílenský vysavač a různé smetáčky a štětce.
Po pečlivém mechanickém očištění stěn přichází na řadu chemie, protože zejména plísní a solných výkvětů se nezbavíte jen mechanickým čištěním. Pro tyto účely existuje celá řada chemických prostředků (např. MEM Odstraňovač sanytru, Bio-chem Silné čistidlo special, výrobky z řady Savo) u nichž je nutné postupovat v souladu s návodem, dodržet předepsané intervaly i množství doporučených opakovaných cyklů a práci neuspěchat. Nic nezkazíte neustálým větráním a případně i provizorním vytápěním a vysoušením opravovaných místností.

Pryč se starou podlahou

Bývalé chlévy a stáje budou pravděpodobně vyžadovat výměnu podlahy, do které se léta vsakovala močůvka. Nevyhnete se vykopání hliněných či kamenných podlah, velké ploché kameny je však možné pečlivě vyčistit, chemicky ošetřit a zachovat. Pak přijde na řadu hydroizolace a betonová deska, případně kombinace lehčeného betonu a vrstev vhodných pro instalaci podlahového topení.
Rekonstrukce podlahy může zahrnovat i položení vodovodních a odpadních trubek a propojení nových odpadů se stávající domovní kanalizací. A až na vybetonovanou podlahovou desku je pak možné stavět základy komína, krbu či kachlových kamen.
Jestliže jsou prostory vlhké, bude nutné přistoupit k odvlhčení, které lze udělat buď podřezáním stěn a vložením dodatečné hydroizolace, nebo chemickou injektáží, nebo použitím sanačních omítek. Často pomůže i opatření z vnějšku v podobě drenážního výkopu podél základů, vložení ochranné bariéry z nopové fólie a odvedení vody od základů pomocí perforovaných drenážních trubek.
Pokud má být v adaptované místnosti například koupelna nebo dokonce sauna či bazén, je žádoucí vyřešit i dostatečné odvětrávání vlhkosti.

Spárování a penetrace

Ještě před finální úpravou očištěných kamenných stěn zvažte i způsob provedení elektroinstalace. Pokud to situace dovolí, je možné vkládat kabely do spár mezi kameny a jednotlivé zásuvky a vypínače do kamenů zasekat. Ale lze udělat i přiznané technické rozvody kabelů viditelně po stěnách do úchytů nebo do lišt a nainstalovat stylová „chlévová“ světla s ochrannými drátěnými koši.
Spárování kamenů i cihlových kleneb se dělá ručně s pomocí spárovací špachtle a s využitím speciálních spárovacích hmot na kameny (Sakret TNF, Cemix Bioflex, Stegu) a obnáší i nutnost okamžitého čištění pórovitého povrchu kamenů a cihel v okolí spár. Konečné ošetření očištěného a vyspárovaného přírodního kamene provedete speciálními penetračními prostředky, které povrch kamene částečně uzavřou a zakonzervují, zamezí prášení, dodají částečný lesk, ale zároveň nechají stěnu dýchat. Použití bezbarvého akrylového laku sice zamezí prašnosti také, ale odborníci to nedoporučují kvůli vytvoření nežádoucí neprodyšné vrstvy.
Chcete-li podpořit stylový vzhled místnosti zachováním různých původních uvazovacích ok, háků, napáječek nebo jiných kovových součástí, zbavte je mechanickou a chemickou cestou nánosu rzi a vzápětí opatřete jejich povrch konzervačním nátěrem či nástřikem. Jinak tyto předměty velmi rychle znovu zrezaví.

Výměna oken a dveří

Chlévy a stáje mívaly z praktických důvodů malá okna, často pouze jednoduše zasklené litinové rámy. Jsou sice krásné, ale prostupuje jimi málo světla a není možné docílit u nich standardních parametrů tepelné izolace pro obytnou místnost.
Okna tedy bude nutné demontovat a nahradit je buď na míru vyrobenými okny do rozměrů stávajících otvorů, nebo stavební otvory dobourat na míru novým oknům. Instalace překladů a rámů se neobejde bez narušení vzhledu kamenných stěn. Poměrně jednoduchým a elegantním řešením je v takovém případě otvory vybourat větší, vložit překlady, dozdít díry na míru okenních rámů, omítnout je a vytvořit zvenčí šambrány a zevnitř pak praktické široké parapety. Totéž platí o dveřích. Je žádoucí zachovat zpravidla širší původní vstup včetně dvoukřídlých dveří, ale zároveň investovat do výroby komfortních, dobře těsnících a případně i uzamykatelných dveří.

Kliky, panty a veškerá další kování oken a dveří je dobré přizpůsobit „hrubšímu“ charakteru odpovídajícímu původním účelům rekonstruovaných prostor. Dražším řešením je zakázková výroba od kováře, najít lze však i nejrůznější stylové repliky z ocelového plechu.

Text: Richard Guryča
Foto: Lucie Dvořáková, Richard Guryča, Vladimír Hájek, Jaroslav Hejzlar, František Vaňásek, Pavel Veselý, Petr Zhoř

Proměny chlévů a stájí

Proměny chlévů a stájí