Hydraulické zvedáky

Jednou z možností, jak získat velkou sílu potřebnou pro zvedání, rozpírání nebo lisování, je použití hydraulických zvedáků.

Hydraulické zvedáky využívají Pascalova zákonu: tlak vyvolaný vnější silou, která působí na kapalinu v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný. A protože jednotka tlaku je poměrem síly ku ploše, vyplývá z toho, že při stejném tlaku bude na větší plochu působit větší síla než na menší plochu (výsledná síla je součinitelem tlaku a plochy).

hydraulické zvedáky jsou užitečné při zvedání automobilu

Jak to funguje?

Principem hydraulických zvedáků je tedy působení malé síly na píst o malém průřezu a získání mnohem větší síly z pístu o větším průřezu – zjednodušeně řečeno z malého válce pumpujeme kapalinu (hydraulický olej) do velkého válce.
Abychom nemuseli působit na píst po celou dobu činnosti zvedáku, je vybaven ještě zpětným ventilem, který brání přetlačení kapaliny z velkého do malého válce. Když chceme tlak povolit, musíme kapalinu přemístit pomocí přepouštěcího ventilu.

dva základní druhy hydraulických zvedáků,
které se hodí pro kutily

hydraulické panenky se po upevnění do rámu dají použít i k lisování. 8 115 kč (Güde)

Jeden princip, různé podoby

Přestože všechny hydraulické zvedáky pracují na stejném principu, liší se svým provedením, které vychází z různých oblastí upotřebení. Běžný uživatel přijde do styku se dvěma typy zvedáků – univerzálním zvaným panenka a automobilovým.
Panenka je v podstatě válec, z něhož vyjíždí píst. Díky tomu, že pracuje bez mechanického převodu, poskytuje bez problémů i velké zvedací síly, v segmentu hobby se běžně setkáte s hodnotou až 20 t. Nevýhodou panenky pro některé aplikace je velká konstrukční výška.
Automobilový zvedák eliminuje tuto nevýhodu, takže se dá použít tam, kam se s panenkou nedostanete, tedy většinou pod autem. K tomu využívá mechanický převod. S ohledem na účel, pro který je konstruován, rozměry, hmotnost, ale i cenu, jsou tyto zvedáky dimenzovány obecně na menší síly. Modely pro nekomerční použití jsou určeny ke zvedání dvou tun.

kombinovaný zvedák lze pumpovat pákou,
ale i stlačeným vzduchem, což je rychlejší
a pohodlnější

patkový zvedák je vlastně obrácená panenka, takže se dostane pod břemeno už ve
výšce 25 mm. 12 142 kč (Zvedám.cz)

Zvedání, rozpírání, lisování

Jak vidno, panenky jsou mnohem univerzálnější, pod auto se s nimi ale většinou nedostanete. Za to je můžete využít při zvedání a rozpírání ve stavebnictví, s příslušnou oporou – rámem – je možné s nimi velkou silou lisovat.
Protože pumpování hydraulického oleje z malého do velkého válce může být při velkém poměru velikostí zdlouhavé, existují také zvedáky, kdy vedle mechanické práce můžete pro tlačení na malý píst využít tlak vzduchu. Takový kombinovaný zvedák stačí připojit ke zdroji stlačeného vzduchu (kompresor).
Nezapomeňte, že hydraulické zvedáky vyžadují také údržbu. Podle návodu je potřeba je čas od času odvzdušnit, případně dolít či vyměnit hydraulický olej.

Text: Tomáš Krásenský

Foto: archiv firem a Shutterstock

Hydraulické zvedáky