Značení propan-butanových lahví

Česká obchodní inspekce zveřejnila výsledky zářijové kontroly značení PB lahví a jakosti dodávaného plynu.

 

PB lahve mají široké využití

 

Kromě kontroly jakosti paliva bylo předmětem kontroly také značení  u lahví uváděných na trh po 1. 5. 2003. Označení π znamená, že nádoba splňuje stanovené technické požadavky na přepravitelné tlakové zařízení a je bezpečná.
V průběhu kontrol bylo odebráno celkem 7 vzorků (21 kusů) 2kg tlakových lahví naplněných propan-butanem (LPG) k ověření jakosti paliva. Vzhledem k tomu, že se na českém trhu v současné době nachází pouze cca 10 procent PB láhví s označením π, tj. uvedených na trh po 1. 5. 2003, byly pro kontrolu jakosti odebrány také láhve s datem uvedení na trh před tímto datem.

 

Co se zjistilo
Při laboratorní kontrole jakosti LPG vyhověly všem požadavkům příslušné technické normy tři vzorky, u čtyř vzorků byla naměřena vyšší hodnota olejovitého zbytku, než je povoleno. Zjištěná hodnota olejovitého zbytku však nemá žádný faktický vliv na jakost kontrolovaného výrobku s ohledem na jeho použití, proto se nejedná o porušení poctivosti při prodeji výrobku ani o poškození spotřebitele.
Deseti kontrolovaným  osobám byly v průběhu kontrolní akce za porušení poctivosti prodeje výrobků a poskytování služeb uloženy pokuty příkazem na místě. V pěti případech byl podán návrh na zahájení správního řízení za porušení informačních povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele.
V  průběhu akce inspektoři ověřili, že na trhu je stále převážná část tlakových lahví z období před 1. květnem 2003, k jejichž kontrole není  ČOI oprávněna.

 

Pozor na mráz

Doporučení spotřebitelům
Při koupi nebo výměně  PB láhve si ověřte, v jakém je stavu. Odmítněte v zájmu vlastní bezpečnosti láhve zdeformované nebo zrezivělé a dávejte přednost tlakovým lahvím s označením π, tj. vyrobeným po 1. květnu 2003, které splňují bezpečnostní standardy stanovené příslušnými technickými předpisy.
Při provozu domácích plynových spotřebičů na LPG v láhvi doporučuje ČOI spotřebitelům dodržovat bezpečnostní opatření, tj. nevystavovat připojenou tlakovou nádobu extrémním teplotám. Umístí-li spotřebitel tlakovou láhev v mrazu, využije ke spotřebě pouze tu lehčí část paliva, která se odpaří, zatímco těžší kapalný zbytek zůstane v láhvi nevyužitý.

TEXT: REDAKCE
FOTO: ARCHIV

 

Značení propan-butanových lahví