U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Ford a vodní pila Peníkov

Kategorie: Volný čas | Autor: JD

Úcta ke starým věcem je dobrá, je však potřeba podpořit ji činy. Poutník po českých a moravských vesnicích se o tom může přesvědčit pomalu na každém kroku. Jde o iniciativy jednotlivců, občanských sdružení i různých institucí.

Je dobře, že tyto aktivity ocení nejen novináři či náhodní návštěvníci, ale třeba i společnosti, od kterých by to člověk nečekal. Například společnost Ford motor Company, která působí v naší republice už deset let a již šest let u nás vyhlašuje Grantový program na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví, který ve světě organizuje již od roku 1983. První tři projekty, které porota vybere z řady přihlášených, obdrží významnou finanční dotaci, menší částky jsou vyčleněny i pro držitele čestných uznání. Možná si vzpomenete, že v roce 2000 vyhrál pan Robert Blíženec, který z vlastních peněz a sil opravil kapli v Lukově a řadu božích muk na Novohradsku. V roce 2001 zvítězil projekt na záchranu vodní pily Peníkov v Českém Rudolci, která pochází z poloviny 19. století. Projekt je dílem občanské iniciativy – Zkrášlovacího spolku Rudolecko – a získal dotaci 250 tisíc korun. Lumír Mareček ze Zkrášlovacího spolku Rudolecko řekl: “Naši činnost jsme si rozvrhli do dvou etap. V první jsme zmapovali všechny cenné lokality a objekty v okolí s cílem je zachránit či obnovit. Začali jsme smírčími kameny a božími muky. Ve druhé etapě jsme se dali do obnovy vodní pily, která je celá dřevěná, stará asi 150 let a je unikátní i svým zachovalým vnitřním vybavením. Naším cílem je uchovat to, co u nás zůstalo po našich předcích.” Pila má už šindelovou střechu a brzy bude možné objekt zpřístupnit veřejnosti. V roce 2001 se přihlásilo do Fordovy soutěže 121 projektů. Druhé místo (150 tisíc Kč) obsadila Agentura Koniklec za projekt ekologické výchovy, třetí místo, dotované sto tisíci, získalo Ekotechnické muzeum v Praze Bubenči. Čestná uznání a částky po 20 tisících korunách získaly projekt Miriam Peškové – Enviromentální výchova dětí, projekt Skautského centra pro ekologickou výchovu dětí v Brně a projekt Milana Maršálka – Obnova kaple sv. Michala v Bulovce na Liberecku.

Ford a vodní pila Peníkov