U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Vodní zahrady

Kategorie: Zahrada | Autor: ing. Eva Skalská

Vodní zahrady byly již před tisíciletími významným prvkem zahradního umění v Číně, Japonsku i Egyptě. Později nesměly chybět ani v zámeckých zahradách a parcích v Evropě. A co dnes? Voda může dodat zajímavou dimenzi každé zahrádce.

Jezírko nebo rybníček samozřejmě oživí teprve flóra. Rostliny jsou tu však nejen okrasou, ale plní i důležitý úkol: zajišťují ve vodě biologickou rovnováhu. Podvodní a vzplývavé rostliny totiž čistí vodu, obohacují ji kyslíkem, poskytují spolehlivý úkryt a bohatou potravu řadě živočichů.

   Před osázením zahradního jezírka, ať už jde o to plastové, vyložené fólií nebo o přírodní rybníček, pečlivě prostudujme alespoň jednu knihu (bude-li jich více, tím lépe). Vždyť každý druh vodních a bažinných rostlin má určité požadavky na hloubku vody a stanoviště.

Kdy a jak sázet

K výsadbě bažinných rostlin je nejvhodnější duben a květen (lekníny vysazovat až po zmrzlých), pro rostliny zakoupené v kontejnerech i léto až podzim. Vodní rostliny rostou většinou bujně. Pokud je vysadíme do plastových košů, předejdeme jejich nežádoucímu rozšíření a prokořenění do dna jezírka. Koše můžeme vystlat novinovým papírem, neboť drží pevně zeminu a rychle se rozkládá. Také lze použít koše z kokosového vlákna.

   Pro vysazení rostlin dobře poslouží humózní hlinitá zahradní zemina, která by neměla obsahovat rašelinu a nevyzrálý kompost, který pak pod vodou zahnívá. Hnojiva se nikdy nepřidávají. Výjimku činí lekníny, které pro zajištění bohatého kvetení vyžadují během roku dvakrát přihnojit tyčinkami, které se vkládají do košů. Koše s vysazenými rostlinami zasypeme štěrkem, aby se zabránilo vyplavení zeminy proudící vodou nebo pohybem ryb.

Ať je vidět hladina

Důležitý je také počet rostlin vysazených do jezírka. Tady stoprocentně platí: čím méně, tím lépe, a to zvláště u zóny leknínové a mělké vody. V ní se vysazuje jen malý počet rostlin – vždyť jeden středně rostoucí leknín potřebuje 1,2 až 1,5 m2 a silně rostoucí až 3 m2. Pravidlem je, že vodní hladina má být jen z jedné třetiny zakryta rostlinami. Jen tak se dosáhne uklidňujícího dojmu a zvláště biologické rovnováhy. V opačném případě se nám podaří vytvořit zelenou kaluž našemu oku nijak nelahodící. V bažině vysazujeme na 1 m2 4 až 6 rostlin, ve vlhké půdě 6 až 8 rostlin – počet vždy závisí na jejich pozdější velikosti.

   Jak je to s přezimováním rostlin? Většina vodních rostlin přestojí zimu bez problémů – včetně leknínů nacházejících se v hloubce alespoň 60 cm. Exotické druhy pěstované v koších se na podzim snadno vyndají z vody a přenesou pod střechu.

   O rostliny v jezírku musíme samozřejmě pečovat, a to hlavně průběžně šetrně odstraňovat odumřelé listy i části rostlin a na jaře odřezat stébla trav. Také spadané listy a větvičky je nutné z vody neustále odchytávat, aby nezahnívaly.

Jezírko ožívá

Zahradní jezírko představuje biotop pro celou řadu užitečných živočichů. Panuje v něm neustále čilý ruch. Létají nad ním elegantní vážky, šídla předvádějí akrobatické kousky, na jaře pořádají koncerty žáby, ve vodě rejdí pulci a čolci, na vodě zase běhají “ševci” vodoměrky – zkrátka stále je na co se dívat. Proto pořiďme si jezírko, přispějeme alespoň tou nejmenší mírou životnímu prostředí! Za odměnu prožijeme radost z neobyčejných rostlin i živočichů.

***

Připomínáme:

* Místo pro jezírko hledejme pokud možno na slunci, jinak je schopnost rostlin tvořit květy omezena a dochází k nežádoucí tvorbě řas.

* Ať zvolíme plastový prefabrikát, stěny ze speciální fólie nebo i z přírodní zeminy, pokud je jílovitá, horní hrana musí být vždy zcela vodorovná.

* Vodní hladina by neměla být menší než 5 m2 – čím je větší, tím dříve se v jezírku vytvoří rovnovážný stav.

* Rozdílné hloubky v jezírku dosáhneme tvarováním dna, nebo také použitím košů v různých výškách – podle nároků v nich zasazených rostlin.

* Optimálním pěstebním substrátem pro vodní rostliny je směs chudé zeminy a písku.

* V jezírku nebo malém rybníčku “nebesáku” nevyměňujeme vodu, jen doplňujeme ztráty odpařováním.

* Jako požírače řas můžeme do vody nasadit šneky. Vážky, vodoměrky a žáby přijdou samy.

Popisy k obrázkům

Začátkem jara se v jezírku objevují první návštěvníci. Skokan hnědý se zde oddává námluvám a po nakladení vajíček vodu opouští.

Přírodní jezírko v japonském stylu naleznete v Botanické zahradě hl. m. Prahy v Tróji. Důležité je správné rozmístění kamenů a rostlin v okolí vodní plochy

Přírodní jezírko může fungovat i v polostínu. Lekníny sice méně kvetou, ale i tam se jim daří

Přírodní kaskády si razí cestu skalkou do jezírka. Tato nádhera je ovšem k vidění až ve Švýcarsku, v Botanické zahradě v Ženevě

Jezírko po čtyřech měsících od založení není ještě dostatečně zarostlé, ale i tak se můžeme těšit z kvetoucích trvalek okolo

Autor fotografií: FOTO ING PAVEL MATISKA

Vodní zahrady