U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

STODOLA s dveřmi

Kategorie: Stavení | Autor: rab

ARCHITEKT

Přestavbou zděné stodoly na obytný dům lze vyřešit problém zvýšených prostorových požadavků na bydlení v prostorově uzavřených parcelách tradičních venkovských usedlostí. Ačkoliv někteří odborníci na architekturu vesnice přestavby hospodářských objektů na obytné domy nedoporučují, lze říci, že jde o mnohem lepší variantu, než je hmotově nevyvážená přístavba ke stávající obytné části, ať už směrem vzhůru či do stran. Podmínkou je samozřejmě zachování vnější podoby původní stodoly, včetně tvaru střechy, krytiny či povrchové úpravy stěn. Podaříli se uchovat i prvky starého krovu a případně jiných dřevěných konstrukcí, snadněji se podaří vytvořit neobvyklé, originální a příjemné bydlení. Protože však stodola obvykle nemívá okna a dveře, pouze rozměrná vrata, a jelikož není žádoucí prorážení nových otvorů či výrazné zvětšování stávajících, bude především nezbytné vyřešit co nejšetrněji právě vstupy do stavení a přirozené osvětlení interiéru. K tomu se ovšem velká vrata, či spíše otvory ve zdivu na jejich místě, mohou náramně hodit. Prosklením izolačním sklem a vložením nových dveří získáme světlo, atraktivní průčelí s neobyčejným vchodem do domu a z pohledu zevnitř jakousi zimní obytnou zahradu či sala terrenu (zejména tehdy, pokud se bývalé vjezdy do stodoly nacházejí na obou protilehlých stranách). Inspirovat se můžeme velmi citlivými a originálními příklady z Francie.

STODOLA s dveřmi