Na koloběžce jste cyklista

Rychlý přesun z místa na místo a malé nároky na parkování činí z koloběžek v poslední době vyhledávaný způsob efektivního pohybu nejen ve městě. Málokdo ovšem ví, jaké má jezdec na koloběžce povinnosti.

Z pohledu zákona o provozu na pozemních komunikacích je osoba jedoucí na jakékoliv koloběžce považována za cyklistu. Platí pro ni tedy stejná ustanovení jako pro osobu jedoucí na kole.

paní na elektrokoloběžce

Pro jezdce na koloběžkách platí stejná pravidla jako pro cyklisty. Foto: Shutterstock

Jízdu na koloběžce si užívají jak dospělí, tak i děti. Je proto potřeba pamatovat na to, že dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na koloběžce jen pod dohledem osoby starší 15 let. To neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně. V pěší zóně se pak koloběžkář smí pohybovat jen tehdy, pokud dopravní značka povoluje vjezd cyklistů. Do 18 let je rovněž nutné použít při jízdě řádně připevněnou ochrannou přilbu.

Pozor na povinnou výbavu

Koloběžka, stejně jako kolo, podléhá povinné výbavě. Do povinné výbavy koloběžek patří například zaslepené volné konce řídítek, které nesmí mít ostré hrany, aby nedošlo k poranění při nárazu. Koloběžka by měla mít účinné na sobě nezávislé brzdy (přední a zadní). Také páčky brzd by měly mít oblý konec jako ochranu proti poranění. Vpředu by měla být pod řídítky odrazka bílé barvy, která může být kombinována s bílou přední svítilnou. Vzadu pak je nutné mít odrazku červené barvy, opět může být kombinována se zadní svítilnou červené barvy. Na bocích by se měly také nacházet oranžové odrazky.

paní na elektrokoloběžce

Ve městech lze využít možnost zapůjčení sdílených elektrokoloběžek. Foto: Shutterstock

Jezdec na koloběžce, stejně jako cyklista, je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícený světlomet s bílým neoslňujícím světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, lze použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

Mnoho koloběžek, zvláště těch, na kterých jezdí mladší děti, pak nemá ruční brzdu a brzdí se pouze tlakem na zadní blatník – nášlapnou brzdou.

Bezpečně ve městě

Potenciálním nebezpečím mohou být některé typy elektrických koloběžek, které při jízdě dosahují dost vysokých rychlostí. V případě, že uživatel chce, aby byla elektrokoloběžka způsobilá k provozu na pozemních komunikacích bez registrace a bez nutnosti držení řidičského oprávnění, musí dosahovat maximální rychlosti do 25 km/h a výkon elektropohonu nesmí překročit 250 W. V opačném případě by již koloběžky měly podléhat registraci a jsou brány jako motocykl. Pak je potřeba mít registrační značku, povinné ručení a řidič vozidla by měl mít i řidičský průkaz apod.

Respektujte dopravní značky

Při jízdě na koloběžce je nutné dodržovat veškeré dopravní značky, a to jak svislé, tak i vodorovné, stejně jako je tomu u cyklistů. Platí také povinnost respektovat pokynů policisty, stejně jako světelných signalizačních zařízení.

jízda na elektrokoloběžce

Pohyb má řadu zdravotních benefitů pro děti i dospělé. Foto: Shutterstock

Jezdí se vpravo

Podle pravidel silničního provozu by jezdci na koloběžkách, a to i těch elektrických, měli jezdit po stejných trasách jako cyklisté, to znamená po cyklostezkách nebo ve vyhrazených pruzích na silnici. Pokud takové na silnici nejsou, musí se držet při pravém kraji vozovky. Levý jízdní pruh se použije jen v případě objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Pokud cyklostezka navazuje na přechod pro chodce, musí jezdec z koloběžky sesednout a koloběžku přes přechod jen vést, nesmí na ní jet. Stejně tak se nesmí jezdit po chodníku a koloběžku je nutné po chodníku vést.

Při vedení koloběžky jste chodcem

Když člověk koloběžku vede, stává se chodcem. Jde-li po silnici, je povinen jít tak, aby byl v co největším bezpečí před projíždějícími vozidly a vozidla neohrožoval nebo neomezoval. Jde vždy tak, aby měl koloběžku vlevo od sebe, tzn. směrem do silnice. Na silnici se pohybuje po pravé straně silnice, případně po pravé krajnici.

Signalizaci si nacvičte

V provozu musíte signalizovat změnu směru jízdy. Pro jezdce na koloběžce, stejně jako pro cyklistu platí povinnost dávat znamení o změně směru jízdy, pokud odbočuje, vjíždí na pozemní komunikaci nebo předjíždí. Držet se jednou rukou a naznačit změnu směru není vůbec jednoduché. Je proto potřeba tuto techniku nacvičit někde na bezpečném místě, třeba na parkovišti. Jestliže bude nutné objíždět stojící vozidla z pravé i z levé strany, je zapotřebí si všímat, zda řidič nebo spolujezdec neotevírají dveře.

Na koloběžce může jet jen jedna osoba

Je nutné pamatovat také na to, že na koloběžce může jet jen jedna osoba. Jezdec na koloběžce rovněž nesmí vést na vodítku psa. Pokud pojede skupina koloběžkářů, je potřeba jet pouze jednotlivě za sebou, nikoli vedle sebe. I když to na první pohled nevypadá, koloběžka může dosáhnout relativně vysoké, a tím i nebezpečné rychlosti, a to především při sjezdech z kopce. Je proto potřeba na to pamatovat a jízdu dostatečně korigovat.

Dobrá rada

Buďte ohleduplní a pro ostatní účastníky silničního provozu předvídatelní. I když ve městech mrštnost koloběžky může svádět ke kličkování mezi vozidly stojícími v koloně, bezpečnost by měla být na prvním místě. Pár ušetřených minut za zbytečný risk nestojí.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Na koloběžce jste cyklista