Opravy plochých a pultových střech

Pultová střecha se často dává na menší dřevostavby, ale i na kůlny nebo přístřešky na dřevo. Foto: Vladimír Hájek

Smysl zdánlivě ne moc praktických plochých střech vždy spočíval v jednoduchosti stavby. Nemusíte budovat nákladnou konstrukci krovů a do chaty neprší.

Ploché střechy byly mnohdy typické právě pro chaty, ale jsou i součástí funkcionalistických staveb včetně těch tu a tam se vyskytujících rekreačních. Na chatách, ale stále častěji i na novostavbách lze vidět i střechy pultové, které se od plochých střech liší o něco větším sklonem. Jinak využívají mnohé z výhod plochých střech, tedy zejména jednoduchost stavby. Oba typy střech vyvažují snazší stavbu i nízké pořizovací náklady zvýšenou tendencí k poruchovosti v některých místech a většími nároky na kontrolu, údržbu a opravy. Počítejte s tím, že se na nich déle drží voda.

Pozor na spoje

Pokud jde o sklony k poškození a závadám, záleží u obou typů střech na použité krytině a také na provedení, protože zatímco u novostaveb se dnes tyto střechy montují s velkým důrazem na kvalitu a dodržení technologického postupu, u rekreačních staveb se dříve s ohledem na jednoduchost konstrukce často instalovaly a opravovaly svépomocí. A vzhledem k tomu, že se velmi často používala asfaltová lepenka spolu s ne vždy kvalitně namontovaným oplechováním, inklinují k rychlejšímu chátrání kvůli větru, dešti i slunci, navíc mnohdy trpí nekvalitně udělanou nebo nedostatečnou hydroizolací.

I starší plochou střechu lze osadit zelení a využít ji jako terasu, ale zpravidla to vyžaduje posílení konstrukce a důkladnou hydroizolaci. Foto: Shutterstock

Jestliže vám tedy začíná zatékat do nevelké chaty nebo na verandu pod plochou střechou pokrytou asfaltovými pásy, je nejlepší opravit ji důkladně. Což znamená strhnout starou krytinu až na dřevěný záklop, opravit nebo vyměnit podbití (bývá kvůli vlhku a zatékání často prohnilé), použít podkladovou hydroizolační fólii nebo hydroizolaci z vhodných asfaltových pásů a pro opětovné pokrytí použít třeba znovu asfaltové pásy, ale vybrat ty, které na střechu skutečně patří a správně udělat jejich spojení (svařováním nebo lepením) s ohledem na vytvoření dostatečně odolné krytiny proti větru a dešti. Bolestí plochých střech bývá velmi často napojení krytiny na stěny či kolem komínů, proto je nutné udělat důkladně veškeré oplechování, případně svěřit alespoň tyto práce do rukou profesionálního klempíře.

Na plochých i pultových střechách se déle drží voda i sníh, dokonale provedené a ošetřené oplechování je nutností. Foto: Shutterstock

Menší rozsah oprav

Menší rozsah oprav obvykle vyžaduje zacelení děr a prasklin, k čemuž poslouží záplaty z asfaltové fólie, bitumenové střešní tmely, někdy i speciální samolepicí pásky a od věci není ani použití ochranného nátěru na asfaltové střešní pásy. Nezapomeňte, že i dílčí poškození je obvykle nutné lokalizovat na střeše, protože u ploché střechy není k dispozici půda. A pokud už po střeše chodíte, dbejte na bezpečnost a také na to, abyste se případně nepropadli po došlápnutí na shnilé prkno a nezpůsobili škody ještě větší, než které jste se původně rozhodli odstranit. Za normálních okolností by měla být únosnost střechy dostatečná, ale pokud může hrozit propadnutím, použijte například OSB desku, která vaši hmotnost rozloží, a pohybujte se raději po čtyřech a opatrně.

Podfouknutí uvolněného asfaltového pásu, zatékání a narušení dřevěného záklopu je obvyklý začátek problémů s plochou střechou. Foto: Shutterstock

Stejně tak pracujte obezřetně i při použití hořáků pro natavení okrajů asfaltových pásů. Práce tohoto typu bývají častou příčinou požárů, které na střechách kvůli nepozornosti řemeslníků vznikají. Vždy pracujte za asistence pomocníka a mějte po ruce hasicí přístroj.

Na střechy s nízkým sklonem lze použít různé typy krytin včetně moderních odolných tvárných svařovaných střešních fólií. Foto: Shutterstock

Co je co?

Plochá střecha se dělá ve sklonu do 5°. Mezi její výhody patří jednoduché konstrukční řešení, zmenšení celkové výšky budovy, snadný přístup a možnost využití střechy jako terasy či zahrady, nižší cena i snadnější možnost případné nástavby patra. K nevýhodám patří nutnost důsledně správného provedení, omezený výběr krytiny, náročnější odhalování porušených míst i sklon k poruchovosti, který u jiných střech není, například styčné konstrukční body. Pokrývají se obvykle asfaltovými pásy, pro další využití se však dělá i zelená vegetační střecha nebo pokrytí pochozí vrstvou štěrku nebo dlažby.

Pultová střecha je střecha s minimálním sklonem od 15° do 45°. Skládá se z jedné střešní roviny s hřebenem ohraničeným okapy. Jedná se o nejméně nákladný typ střechy. Náklady na vytápění i úniky tepla jsou nižší. Stavba je navíc na realizaci rychlá včetně pokrytí. Mezi nevýhody patří nutnost přestavby celé střechy v případě, že byste chtěli vybudovat podkroví. Krytina se volí podle sklonu střechy, a pokud není sklon příliš malý, lze použít téměř všechny druhy krytiny (tašky, plech, lepenka, asfaltové šindele).

Text: Richard Guryča
Foto: Vladimír Hájek a Shutterstock

Opravy plochých a pultových střech