U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Desky OSB

Kategorie: Zvláštní nabídka – září 2002 | Autor:

K výrobě těchto desek může být využit i sortiment dřeva, které by pro stavební konstrukce bylo jinak nepoužitelné, což přispívá ekologii. Základní surovinou jsou orientované dřevěné třísky z borovice (50-75 mm dlouhé a široké 25-40 mm). Obsahují jen málo lepidla, jejich tloušťka je 6-25 mm, jsou lehké a snadno se opracují. Díky dobrým mechanicko-fyzikálním vlastnostem se používají i v konstrukcích obvodových a vnitřních nosných stěn dřevostaveb. Podílí se na únosnosti těchto konstrukcí a na zajištění stability objektů. Pro nosné konstrukce stěn se používají OSB tloušťky 9-15 mm. Pro střešní záklopy a podlahové desky se používají OSB tloušťky 15-25 mm – podle vzdálenosti podpor a statického posouzení.

Desky OSB