U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

OPRAVY A ČIŠTĚNÍ DRENÁŽÍ

Kategorie: Stavení | Autor: tt

OPRAVUJEME

Drenáže jsou mělké výkopy, které slouží pro odvádění vody například z vlhkých staveb, jak jsme informovali v č. 2. Kolem vlhkého objektu se vykope mělký příkop (30 až 50 cm) vhodně spádovaný, který buď zůstane otevřený (pak do něj ovšem padá listí a někdy i lidé), nebo se účelně zakryje. Časté je použití perforovaných drenážních rour uložených na dně výkopu, které jsou pak zasypány hrubým štěrkem a zahrnuty zeminou. Mnohem levnější jsou drenáže, jejichž vnitřní prostor je větší a definují jej velké kameny, které vložíme na dno. Na vrstvě největších kamenů by pak měly být v celé délce drenáže usazeny menší, na nich ještě menší, až nakonec v posledních asi pěti centimetrech by měla být zem osázená trávou. Životnost drenáží je samozřejmě omezená. Otvory v drenážních trubkách se ucpávají, spárami mezi kameny prorůstají kořínky travin i jiných rostlin, proniká sem hlína a drén pomalu přestává plnit své poslání. Drenážní trubky se dají – i když v omezené míře – propláchnout tlakovou vodou. Znamená to, že známe trasu drenáže a zeminu nad trubkami, vzdálenými od sebe několik metrů, na čas odstraníme. Tlakovou vodou (voda z hadice z běžné vodovodní sítě zpravidla nestačí) se snažíme zeminu, která pronikla dovnitř, odplavit. Pak obnažíme další drenážní trubky a postup opakujeme. V případě, že naše drenáž je vyplněná kameny a mezery mezi nimi jsou doslova ucpané půdou, je uvedený způsob opravy nereálný. Musíme se rozhodnout, zda celou trasu drenáže rozkopeme, kameny vyjmeme a případně omyjeme (je-li do drenáže zaústěn kuchyňský odpad obsahující mastnoty, není to práce zrovna příjemná). Pokud je vhodných kamenů v blízkosti dostatečný výběr, bývá rychlejší poblíž stávající drenáže vykopat novou. Aby se omezilo zanášení drenáží, doporučuje se mezi kameny horní vrstvy a zeminu vložit tzv. geotextilii, která se dá koupit v prodejnách pro pěstitele. Je průlinčitá, ale částečky hlíny zachytí, takže zanášení drenáže se podstatně zpomalí.

OPRAVY A ČIŠTĚNÍ DRENÁŽÍ