Výběr správného okna nemusí být věda

Při výběru oken si většinou všímáme jejich kvality, ceny a vzhledu. Ovšem to, z čeho je vyroben okenní profil, izolační skla nebo kování, často zanedbáváme. Pokud chceme zvolit správná okna a dveře, neměli bychom právě na tyto parametry zapomínat a kromě toho věnovat pozornost také montáži.

 

Okenní systém Wiergetic Premium Passive lze vzbavit čtyřskly vzplněnými argonem nebo kryptonem. Okno pak jako celek dosahuje součinitele prostupu tepla na úrovni Uw = 0,6 W/m2K

 

Pravda o profilech
Důležitou vlastností plastových okenních profilů je třída definovaná obvykle písmeny A, B nebo C. Třída A je tou nejvyšší, deklaruje sílu profilu venkovní stěny minimálně 2,8 mm a sílu vnitřní stěny minimálně 2,5 mm. Profily třídy A zajišťují nejvyšší možnou pevnost a odolnost oken.

Okenní profily můžeme dále jednoduše rozdělit podle počtu vnitřních komor a celkové stavební hloubky na základní tři typy:

  • 3komorové profily – od 58 mm do 69 mm
  • 5komorové profily – od 70 mm do 79 mm
  • 6- a vícekomorové profily – 80 mm

„V minulosti převládal názor, že pro dobré tepelné vlastnosti oken je klíčový počet komor. Často jste se proto mohli setkat s argumentem – čím více komor, tím kvalitnější okno. Okno je ale mnohem složitější produkt. A díky osvětě ze strany výrobců i větší zvídavosti zákazníků se v posledních letech informovanost laické veřejnosti výrazně zvyšuje,“ říká Juraj Koudela, obchodní ředitel společnosti OKNOPLAST pro Českou republiku a Slovensko.

 

Okenní kování

 

Jak zvolit vhodná izolační skla
Při výběru nových oken bychom neměli zapomínat ani na volbu vhodného skla. Vzhledem k tomu, že sklo pokrývá největší plochu okna, je důležité, aby dostatečně izolovalo. V opačném případě dochází k úniku tepla a výdaje na topení pak zbytečně zatěžují naši peněženku.
Jedním z nejefektivnějších řešení je použití izolačního skla, které je vyplněno vzácnými plyny. Nejčastěji se používá argon, méně často krypton. Tenká neviditelná vrstva vzácného plynu propouští světlo a sluneční záření a současně zabraňuje úniku tepla směrem ven.
Uvnitř izolačních skel mezi tabulemi se nachází distanční rámeček, který skla udržuje v bezpečné vzdálenosti. Jeho úkolem je minimalizovat vznik tepelných mostů a zabraňovat vzniku vodní páry. „V levnějších oknech je většinou zabudován distanční rámeček z hliníku, který je výborným tepelným vodičem. Hliníkové rámečky, podobně jako ocelové, nezlepšují tepelnou bilanci okna, nazýváme je proto „studené rámečky“. K „teplým rámečkům“ patří například ty, které jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli – ty mají více než pětinásobně menší tepelnou vodivost a díky tomu zlepšují součinitel prostupu tepla Uw v celém okně až o 8 %,“ uvádí Juraj Koudela.
Rámeček zajišťuje těsnost celého izolačního skla, proto je vhodnější, když je v rozích ohnutý, nikoli seříznutý. Izolační sklo s ohýbaným distančním rámečkem lépe izoluje.

 

Inovační termorám Warmatec spojuje dokonalé technické parametry i estetické hodnoty a dá se použit ve všech systémech oken Oknoplast

 

Skrytá síla kování
Funkčnost oken a dveří, tedy to, jakým způsobem se křídlo otvírá a zavírá, ovlivňuje především kování. Kvalitní kování zabezpečuje těsnost, bezpečnost a odolnost okna.
V současné době se nejčastěji používá kování umístěné po celém obvodu okna, které rovnoměrně tlačí křídlo k rámu a zajišťuje tak dobrou těsnost celé konstrukce. Někteří výrobci navrhují kování s funkcí mikroventilace, která umožňuje větrat v místnosti bez toho, aby se muselo otevírat celé okno. Mikroventilace zabezpečuje cirkulaci vzduchu bez zbytečného ochlazování místnosti.
Správná konstrukce kování splňuje požadavky stanovených tříd odolnosti vůči vloupání, udržuje křídlo vyvážené a reguluje také správné otvírání a zavírání kličky. Aby bylo možné okno zařadit do kategorie proti vloupání (např. třída odolnosti proti vloupání RC2), musí být splněny podmínky, které stanovuje norma EN-V 1627-1630. Norma definuje také spůsob montáže, typy a průměry hmoždinek, rozteč mezi nimi, hloubku zapuštění atd. Všechny zmíněné parametry mají rozhodující vliv na funkčnost oken a sehrávají klíčovou roli při zvyšování úrovně bezpečnosti. Má-li mít okno zvýšenou odolnost proti vloupání, musí být osazené v přiměřeně nosné železobetonové nebo zděné stěně s přesně stanovenými parametry. „Nejdůležitější prvky bezpečnostních kování jsou navzájem propojené části, které brání vypáčení, a speciální čepy. Díky jejich speciální konstrukci se dají správně zajistit tak, aby zlodějům zabránily ve vloupání. Pro zajištění ještě lepší ochrany proti vypáčení se protikusy kování montují do každého rohu okna nebo po celém jeho obvodě. V závislosti na třídě bezpečnosti, kterou mají splňovat, jich na jednom okenním křídle může být až patnáct,“ uvedl Juraj Koudela.
Renomovaní výrobci nabízejí mnoho verzí a doplňkových kování proti vloupání, které zvyšují bezpečnost okna. Ti nejlepší pak přidávají něco navíc, například speciální blok, který zabraňuje bouchání okenních křídel při průvanu nebo úchyt umožňující přivřít okno zvenku. Pozornost je potřeba zaměřit na zdánlivě nepodstatné detaily, protože právě ty jsou základem celku a našeho každodenního pohodlí.

 
TEXT: REDAKCE
FOTO: ARCHIV

Výběr správného okna nemusí být věda