U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Chataři chodí přes náš pozemek

Kategorie: Právo | Autor: Mgr. Barbora Trsková

PORADNA

V létě roku 2000 jsme zakoupili rekreační chatu s pozemkem (byla dříve majetkem ROH), přes který si zkracují cestu okolní chataři. Když je upozorňujeme, že se pohybují na soukromém pozemku, odpovídají, že tomu byli po mnoho let zvyklí a mnohdy jsou jejich reakce vulgární a urážlivé. Kolem pozemku vede cesta, takže není problém náš pozemek obejít, ale těmto “turistům” zřejmě činí potíže ujít asi 100 kroků navíc. Pokud vyšlapanou cestičku zahradíme, tak zábrany rozřežou, nebo jinak poničí. Chceme na hranici pozemku vysázet živý plot (který bude dosti nákladný), ale máme obavy, že nám ho budou opět ničit. Poraďte, prosím, jak máme postupovat, případně, jak se bránit. (J. a M. H., Klatovy)

Pokud jste koupil rekreační chatu s pozemkem a v katastru nemovitostí jste u příslušného Katastrálního úřadu zapsán jako jejich výlučný vlastník s tím, že vaše vlastnické právo není žádným způsobem omezeno, tedy na listu vlastnictví není zapsáno věcné břemeno ve prospěch jiné osoby, rozhodně nikdo nemá právo vstupovat na váš pozemek a tím omezovat výkon vašeho vlastnického práva (zde není dán právní důvod k užívání nemovitosti – pozemku). Ve váš prospěch svědčí i skutečnost, že cesta přes váš pozemek není jedinou přístupovou cestou k ostatním nemovitostem. Jako vlastník pozemku máte samozřejmě právo postavit si plot nebo jiným způsobem průchodu zamezit. Právo postavit si plot na svém vlastním pozemku má každý, neboť toto právo spadá do užívání pozemku vlastníkem podle ust. § 123 občanského zákoníku. Nic vám tedy nebrání, abyste živý plot vysázel, a pokud bude docházet k jeho poškození, rozhodně máte právo na své straně a můžete činit veškeré kroky k ochraně svého vlastnictví (a to nejenom v souladu s občanským zákoníkem, ale v krajním případě i podle trestního zákona – např. poškozování cizí věci). Pro řešení celé situace bych vám doporučila se v prvé řadě obrátit na příslušný orgán státní správy (obecní úřad), u něhož se v souladu s ust. § 5 občanského zákoníku můžete domáhat ochrany. Orgán státní správy může předběžně škodlivý zásah zakázat nebo uložit (pokud dojde k poškození), aby byl obnoven předešlý stav. Rozhodnutí správního orgánu však není definitivní. Má pouze předběžný charakter a každý z účastníků řízení se může současně nebo i následně domáhat ochrany u příslušného soudu. Jedině soud je oprávněn prohlásit meritorně právní stav, případně jej změnit. Není přitom nijak vázán ani předchozím rozhodnutím správního orgánu, když se poškozený předem obrátil na něj. Je však možné se obrátit přímo na příslušný soud a proti určité osobě se domáhat zákazu určitého chování. V případě, že bude nutné řešit záležitost prostřednictvím orgánů státní správy, popř. soudní cestou, doporučuji vám požádat o odbornou pomoc v některé z advokátních kanceláří, neboť přesný postup nemohu poradit bez konkrétní znalosti.

Chataři chodí přes náš pozemek