U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

KDYŽ TOPIT, TAK KVALITNĚ

Kategorie: Speciál – až se vás zima zeptá | Autor: PaedDr. Jan Antonín Myslivec

Dřevo je historicky nejstarším palivem s poměrně dobrou výhřevností. Kilogram čerstvého a vlhkého vydá asi 15 MJ, vyschlého 19 MJ.

Novodobé metody spalování však nevyužívají pouze polen, ale v daleko větší míře také větví, dřevního odpadu a pilin, které se po vysušení lisují pod tlakem na dřevní brikety nebo pelety.

   Výhřevnost briket nebo pelet dosahuje 20 MJ/kg, což se vyrovná výhřevností neekologickému hnědému uhlí. Spálením dvou kilogramů těchto výrobků z odpadního dřeva v kvalitních kamnech s dvoustupňovým spalováním s účinností více než 80 % nahradíme ekologicky energii, kterou vydá spálení 1 litru topného oleje. Aby však účinnost spalování dosáhla zmíněné hodnoty, musí topidla splňovat několik podmínek. Z nich snad nejdůležitější je těsnost.

   O těsnosti se při provozu starých či normálních kamen na pevná paliva většinou nedá mluvit. Jestliže bychom totiž uzavřeli na těsno všechny přístupové otvory včetně dvířek, palivo by mělo postupně uhasnout. Většinou v nich klidně dohoří, což je z hlediska ekonomiky topení mrhání.

   Moderní kamna jsou proto stavěna s několikerým systémem rozvodu vzduchu do jednotlivých komor. Rozlišujeme přívod předehřátého vzduchu primární, sekundární a CB spalování – to znamená, že kamna nutně potřebujeme ovládat tak, abychom poslali předehřátý vzduch právě tam, kde shoří unikající plyny a jemné částečky prachu z již hořícího dřeva. Tím dokážeme uzavřít ekologický okruh – a do atmosféry se dostává tolik CO2, kolik by jej uniklo do biosféry při tlení stejného množství dřeva v lese. Tady je bezesporu náš dluh k přírodě. Tedy dluh těch, kdož šetří na kvalitních kamnech.

   Cena dokonale regulovatelných těsných kamen se nám přitom velmi brzy vrátí díky jejich úspornému provozu. Podstatnou položkou je o 30 – 40 % méně spáleného dřeva ročně. Taková kamna mají logicky i nižší obslužnost (suché dřevo 4 – 5x za 24 hod., ekobrikety 2 – 3x za 24 hod). Při topení dřevem navíc vzniká záporný iont, který je pro člověka pozitivní (tzv. měkké teplo, jež pociťujeme až do kostí). Díky tomu stačí pro příjemnou pohodu v místnosti okolo 20 °C. Opakem je topení, které přináší teplo pomocí média (vody, páry apod.), kdy se iont otáčí a vyzařuje navenek jako kladný (tzv. studené teplo). Místnost musí být v tomto případě vytopena až třeba na 25 °C a přesto máme občas pocit chladu.

Popisy k obrázkům

Účinnost spalování dřeva v krbových vložkách norských kamnářů, jimiž vybavuje své realizace firma Krby Myslivec, přesahuje 80 %

Převážná většina výrobků JOTUL se vyrábí v CB verzi, tj. s čistým dvoustupňovým spalováním

Autor fotografií: FOTO KRBY MYSLIVEC

KDYŽ TOPIT, TAK KVALITNĚ