U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Od jara do zimy

Kategorie: Volný čas | Autor: Dr. Jan Kyselý, Foto Jiří Bruník a Pavel Veselý

Březen

Název měsíce může stejně dobře odrážet dobu, kdy kvetou břízy (třebaže u nás připadá průměrný počátek květu břízy až na duben), jako březost, oplodněnost přírody.

Pro průběh počasí bývá charakteristický rychlý růst teploty, nejrychlejší v celém roce, i rozdíly mezi teplotou ve dne a v noci. Zatímco na počátku března se pohybují v nížinách denní teploty nejčastěji kolem +5 °C a noční klesají pod bod mrazu, na konci měsíce bývá přes den 10 až 15 °C a te-plota už většinou zůstává nad nulou i ráno. Např. na jižní Moravě bývá četnost ranních mrazů na počátku března kolem 60 %, zatímco na konci měsíce sotva 20 %. Tyto hodnoty se vztahují k měřením ve výšce meteorologické budky, tj. 2 metry nad zemí, přízemní mrazíky jsou častější. Při vpádech studeného vzduchu od severu až severovýchodu a při celonočním vyjasnění však může rtuť teploměru i ve druhé polovině března poklesnout k -15 °C a mráz se může udržet po celý den.V poslední době převládaly spíše teplé březny. 4. března 1998 byla naměřena teplota vyšší než 20 °C. Rekordně nízké teploty se naproti tomu většinou vyskytly už v 18. nebo 19. století a jen pro tři březnové dny byla nejnižší teplota zjištěna až ve 20. století. Na tomto oteplování, které je v Praze zvlášť dobře patrné v zimě a na počátku jara, se sice podílí také růst městského “tepelného ostrova”, ve velké míře se tu však projevují i změny, které můžeme sledovat v celosvětovém měřítku na stanicích neovlivněných městskou zástavbou. Dosud nelze s jistotou říci, zda za tento pozorovaný globální růst teploty nese odpovědnost lidská činnost. Vůbec nejnižší u nás naměřená teplota, -27,6 °C, je z 1. 3. 1785.

Obecné pranostiky

* Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

* V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi roste zlato.

* Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.

Pranostiky k jednotlivým dnům

* Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá. (6. března)

* Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře. (12. března)

* Na svatého Řehoře žába hubu otevře. (12. března)

* Na svatého Jáchyma skončila se už zima. (20. března)

* Jaké Zvěstování Boží Matky – takové velikonoční svátky. (25. března)

Od jara do zimy