U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

KNIHY

Kategorie: Knihy | Autor:

LIDOVÉ STAVBY V EVROPĚ

Jiří Langer Grada, 320 stran, 490 Kč Na našem trhu ojedinělá publikace seznamuje se souvislostmi vzniku lidové architektury u nás i v sousedních a dalších zemích Evropy. Na základě historického a etnologického studia řeší vznik a rozvoj místní architektury obydlí od jejich základních forem po vrcholné v různých podmínkách přírodních a sociálních. Vysvětluje vliv tradic, které v určitých časových obdobích vytvářely stylově jednotné oblasti. Pozornost věnuje také historickým proměnám funkcí staveb. Text je provázen nákresy a fotografiemi.

NOVÉ TRENDY V SAUNÁCH Alena Müllerová Computer Press, 120 stran, 199 Kč Kniha se věnuje tomu, jak se ve vývoji tvarů, designu a materiálů u rodinných saun odrazily nové technologie – od nejmenších prohříváren až po luxusní domácí lázeňské komplexy.

Uvádí současné trendy finských saun, rozdíly mezi kabinami interiérovými a venkovními, výhody a principy infrasaun a možnosti kombinování jednotlivých typů saun. Autorka připomene také nejdůležitější příznivé zdravotní účinky saunování.

MOZAIKOVÁNÍ -Mozaika pro každého Kateřina Konířová Grada, 64 stran, 169 Kč Kniha je věnována technice mozaikování. Mozaika je výzdoba poskládaná z drobných segmentů -mozaikových kamenů, které mohou být ze skla, kamínků, keramiky, porcelánu i dalších materiálů. Postupně se seznámíte s několika způsoby osazení mozaikových kamenů, naučíte se zacházet s nářadím a orientovat se v lepidlech. Podrobně jsou vysvětleny techniky vytváření mozaiky na plochých i oblých podkladech, nástěnné mozaiky, mozaiková světla a mikromozaiky. Najdete tu také inspiraci pro mozaikovou adventní dekoraci.

VYSUŠOVÁNÍ ZDIVA V PŘÍKLADECH Michael Balík Grada, 128 stran, 159 Kč Publikace seznamuje s problémem vzniku vlhkosti ve zdivu u různých typů staveb, předkládá v praxi osvědčená řešení a zdůrazňuje jejich výhody a nevýhody. Na 50 příkladech jsou nastíněny jednak možnosti kombinací odvlhčovacích metod, ale také okomentovány podmínky a úvahy, které k jednotlivým variantám řešení vedly. Součástí knihy je i rozhodovací tabulka, která čtenáři umožní snazší orientaci ve správném a účinném použití jednotlivých metod.

Další publikace najdete na www.nasobchod.cz Tyto knížky i další odborné publikace si můžete objednat na: www.nasobchod.cz, nebo písemně na adrese: Časopisy pro volný čas, s.r.o., Táborská 5, 140 00 Praha 4, nebo e-mailem: knihy@provolnycas.cz, nebo SMS na čísle 900 09 03 ve tvaru: CVC_KNIHY _NAZEVKNIHY_JMENO_ADRESA. Cena SMS je 3 Kč. _ = mezera. Při objednání prosím uvádějte vždy své telefonní číslo.

Popisy k obrázkům

KNIHY