U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Pozvánka na výlet

Kategorie: Venkov | Autor: jap

Lidové stavby horního Pojizeří se naštěstí dodnes dochovaly v hojném počtu, často v ucelených a malebných souborech. Téměř v každé vesnici najdeme mnoho zajímavých objektů. Za návštěvu stojí zejména horské vesnice Horní Štěpanice a Paseky nad Jizerou (v části zvané Makov stojí dům čp. 94, snad nejpůvabnější lidová stavba západních Krkonoš). Půvabné jsou také vesnice Tříč, Horní Dušnice, Křížlice, Mrklov, části Rokytnice nad Jizerou či osada Janouchovo Město u Bratrouchova. V jižní části regionu stojí za návštěvu Karlov, Ústí u Staré Paky, Roškopov a Nová Ves nad Popelkou. Na západě je nejzajímavější samo město Železný Brod s mnoha pozoruhodnými roubenými izděnými lidovými stavbami a vesnice Lhotka a Stanový (rodiště spisovatele Antala Staška). Památková péče zde ale bohužel zaspala. Rezervace byly vyhlášeny zatím jen ve městech Lomnice nad Popelkou (čtvrť Karlov) a Železný Brod (čtvrť Trávníky) a ve vesnici Horní Štěpanice. Vesnickou památkovou zónou je Karlov u Staré Paky. Pozoruhodný soubor roubených domků, tzv. “Zvědavá ulička”, je zahrnut do městské památkové zóny Jilemnice. Podhorské domy horního Pojizeří patří bez nadsázky mezi naše nejkrásnější lidové stavby. Proto již od konce 19. století poutaly zaslouženou pozornost etnografů, muzejních pracovníků, fotografů i amatérských badatelů. V období vlasteneckého romantismu konce 19. století byly považovány za projev čistě českého lidového umění, postaveného do kontrastu k mnohem prostší lidové architektuře sousedních německy mluvících oblastí Jizerských hor a Krkonoš. Snad o žádném jiném regionu lidové architektury nebylo napsáno a publikováno tolik odborných i populárních prací a knih, jako o horním Pojizeří. K nejkrásnějším patří jistě knihy provázené kresbami Josefa Scheybala.

Pozvánka na výlet