Kdy měnit krov

Někdy se vyplatí dosluhující krov opravit, jindy je nutné konstrukci vyměnit. Na posouzení situace přizvěte odborníka a vezměte v úvahu i to, že výměna někdy vyjde levněji než složité opravy.

Na životnost krovu má vliv kvalita materiálu i to, jak dobrou práci na něm tesaři odvedli. K tomu je nutné přičíst celou řadu dalších vlivů, které mohou výdrž a kondici této stěžejní dřevěné konstrukce snížit a omezit.
Na seznam nepřátel patří zejména voda, vlhkost a její následky v podobě mikroorganismů včetně plísní a dřevokazných hub. Větším škodám lze zabránit pravidelnou kontrolou a následnou údržbou a dílčími opravami. Ty nemusí být nijak složité a nákladné, pokud jsou provedeny včas. Otázka životnosti krovu je však na pořadu dne například tehdy, pokud se pouštíte do rekonstrukce starší nemovitosti, kterou jste právě koupili, nebo jste údržbu zanedbali a škody jsou už příliš velké.

Co ohrožuje krovy

Největším nepřítelem dřevěné nosné střešní konstrukce je voda, která zatéká do dřeva a tesařských spojů, kde způsobuje hnilobu. Následné vysychání způsobuje praskliny a vytváří ideální prostředí pro množení dřevokazného hmyzu a hub.
Dalšími příčinami problémů je destruktivní vliv kondenzující vlhkosti na dřevěných prvcích, velké zatížení působící na nosnou konstrukci, například kvůli nevhodně zvolené střešní krytině, a rovněž konstrukční prvky, které jsou v krovu špatně zvolené a umístěné. Obojí bývá častým problémem u neodborně rekonstruovaných střech a krovů.
Vlhkost zasahuje dřevo krovů z mnoha důvodů, mezi něž patří poškozená, uvolněná či špatně položená krytina, chybějící klempířské prvky, rozbité či odfouknuté hřebenáče a další závady, které mohou u rozsáhlejších střech a na špatně přístupných místech zůstávat delší dobu neodhalené.
Uvažujete-li po zjištění škod o tom, jak a v jakém rozsahu krovy rekonstruovat, doporučují odborníci ze společnosti Coleman S.I. několik řešení za použití moderních technologií. Mezi ně patří třeba sanace konstrukce sterilizačním ohřevem, kdy se ohřívá vzduch v půdním prostoru na 80 až 90 ºC po dobu až osmi hodin. Další možností je sterilizace konstrukčního dřeva toxickými plyny nebo pomocí UV záření.
O něco složitějším zásahem je výměna či zesílení napadené části konstrukce. Výměna prvku za identický je nejvhodnějším řešením a lze ji udělat víceméně u jakékoli části konstrukce, ale složité je to u dílů se skrytými spoji. V těchto případech se nahrazuje pouze jejich část a spoje mezi původním a novým prvkem se dělají pomocí přeplátování a zajišťují se svorníky. „U velmi namáhaných prvků se spoje doplňují hmoždíky Bulldog,“ upozorňuje Coleman S.I.
Tyto spojovací prvky z galvanicky pozinkované oceli se používají pro pojištění spojů ze závitových tyčí a matic při spojování velkých nosných trámů a patří do sortimentu moderních tesařských spojovacích prvků a kování, jejichž použití může opravu a kompletování dřevěných stavebních konstrukcí velmi usnadnit. Velmi kvalitním řešením je také slepení staré a nové části speciálními pryskyřicemi nebo zalisování čelních srazů ocelovými spojkami GANG-NAIL.
Není-li na prvním místě estetický vzhled konstrukce, lze na zesílení a zvětšení únosnosti použít také dřevěné nebo ocelové příložky. Jako preventivní opatření se rovněž doporučuje provést chemickou ochranu prvků, která má ovšem životnost jen pět let a je nutné ji opakovat.

Řešení tvarových změn

Nadměrný průhyb, rozjíždění a vychýlení celé konstrukce krovu mohou způsobovat zejména tvarové změny. Vznikají především díky použití nedostatečně kvalitního a špatně vyschlého dřeva, chybným návrhem nebo realizací jednotlivých prvků či celé konstrukce či nově vzniklým zatížením, se kterým se při návrhu nepočítalo. Tím může být například výměna původní krytiny za těžší. Problémy tohoto typu často způsobí i neodborné zásahy do nosné konstrukce.
Oprava nadměrného průhybu se dá řešit odstraněním vnějšího zatížení, které ho způsobuje. Tedy výměnou střešní krytiny, výměnou celého prvku za nový a vhodnější, zesílení kritického místa prvku dřevěnými nebo ocelovými příložkami či podepřením nebo přidáním dalšího prvku, který zmenší plochu pro přenášení zatížení.
Rozjíždění konstrukce krovu je nejčastěji způsobena špatným nebo úplně chybějícím kotvením v příčném směru a projevuje se u vaznic a pozednic. V těchto případech lze problém řešit dodatečným zakotvením a stažením k jinému nosnému prvku nebo přidáním dalšího totožného prvku, který zlepší únosnost.

Kdy je třeba měnit krov

Krov je pro celkovou kondici střechy a domu natolik důležitý, že se vyplatí dopad případných problémů nepodceňovat a přizvat odborníky pro posouzení rozsahu nutných rekonstrukčních prací. Výsledky důkladné kontroly pak napoví, kdy má ještě smysl opravovat a kdy už je nezbytné nahradit původní krovy novou konstrukcí.
Kontrola musí prověřit především stav zhlaví prvků nosné konstrukce, jejich spojení a další místa, kde hrozí zatékání či ohrožení kondenzací vlhkosti kvůli špatnému větrání. Pokud do střechy nezatékalo, prvky konstrukce nejsou shnilé ani napadené organismy a prvotní kontrola neukázala žádné porušení, stačí ve většině případů pouze vyměnit latě a krov sloužit ještě spoustu let.
V každém případě je výměna celé konstrukce nevyhnutelná pouze za předpokladu velmi pokročilého stadia destruktivního napadení krovu. Není nutné odstraňovat původní krov jen proto, že je starý, popraskaný, zašedlý nebo křivý. Problém nemusí být ani ve zvlněném hřebeni. Při provádění dílčích oprav se však vyhněte jakékoli improvizaci a neodborným zásahům či odstraňování stávajících poškozených prvků bez jejich okamžitého nahrazení jinými.

Text: Richard Guryča
Foto: Vladimír Hájek, archiv firem a Shutterstock

Kdy měnit krov

Kdy měnit krov