Aby obklady držely

Rubrika: Dílna

Na trhu existuje široká nabídka stavební chemie k lepení obkladů a není vždy snadné se v ní vyznat. Správný výběr ale může práci usnadnit a pomůže předejít pozdějším problémům.

Při výběru lepidla je důležité především to, v jak vlhkém prostředí se obklady instalují

Na lepení obkladů a dlažeb se nejčastěji používají maltové směsi a stavební lepidla. Kvalita těchto materiálů se odvozuje od jejich schopnosti reakce s kontaktní vrstvou. Podstatnou roli zde sehrává například shodná teplotní roztažnost. Jednoduše „to“ musí pokud možno co nejlépe držet na materiálu, na nějž se obklady lepí.
Maltové směsi se skládají z hydraulických pojiv, minerálů a přísad. Lepidlo je pak tvořeno polymerovou lepicí hmotou s přidanými plnivy.
Pevnost tradičních cementových maltovin dnes můžeme prověřit zpravidla už jen v okamžiku, kdy osekáváme starý obklad. Původně připravovanou směs písku, cementu, vápna a vody v příslušných poměrech totiž nahradily předpřipravené suché polymercementové maltoviny s přísadami, které usnadňují práci s těmito materiály a příznivě ovlivňují jejich vlastnosti.
Polymercementové maltoviny tedy obsahují například stabilizátory, které zabezpečují nestékavost, nebo takzvané redispergované polymery, které ovlivní přilnavost a lepivost. Směsi obsahují rovněž přísady, potlačující tvorbu bublin při strojním míchání, tedy takzvané odpěňovače.
Maltoviny tohoto typu jsou vhodné k běžné práci s obkládačkami a dlažbou, ale už méně se hodí pro lepení obkladů do prostor, vystavených zvýšené vlhkosti a mechanickému namáhání.

Lepidla a tmely

Pokud lepíme obklady a dlažby v prostorách, kde budou čelit zvýšenému působení účinků vlhkosti a větší mechanické námaze, je lepší vybírat z nabídky polymerních lepidel a tmelů. Jsou to obvykle dvousložkové hmoty, doplněné inertním plnivem.
Patří mezi ně například akrylátové disperze. Pro ty je charakteristická dobrá přilnavost a odolnost proti povětrnostním vlivům.
Epoxidová lepidla s obsahem pryskyřice a vytvrzovací složky jsou odolná a vykazují velkou pevnost lepených spojů, ale odborníci je nedoporučují používat k lepení obkladů na PVC či polystyren. Do prostředí se zvýšenou vlhkostí rovněž nejsou vhodná. Pokud potřebujeme lepit obklady na dřevo či plasty, je dobré vybírat z nabídky polyuretanových lepidel. Ty vykazují vynikající přilnavost a mechanickou odolnost spojů.
Pro práci v exteriérech, vystavených účinkům povětrnostních vlivů se osvědčily silikonové pryskyřice. Jejich elasticita je předurčuje k použití na nedostatečně tuhé podkladové konstrukce.

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: ARCHIV FIREM

Aby obklady držely