Aby nezatékalo do komína

Do komína nesmí pršet. To se ví už stovky let. Komínové hlavice a stříšky proto patří k tradičním doplňkům a často i malebným ozdobám domovních střech. A platí to stále.

Životnost a správná funkce komína se odvíjí od několika faktorů. Jeho nadstřešní část musí především vydržet celoroční působení povětrnostních podmínek. Déšť a větrem hnaná voda dávají komínům zabrat nejvíce, a proto jsou veškerá stavební opatření na ochranu před zatékáním a erozí zdiva od vody či tajícího sněhu nanejvýš důležitá.

u moderních komínových stavebnic jsou
ochranné prvky včetně krycí desky a hlavic
součástí dodávky (Heluz)

Stříšky, hlavice i mříže

Před zatékáním dešťové vody komín ochrání zejména plechové komínové stříšky a hlavice. Ty lze koupit v hobbymarketech či obchodech s příslušenstvím komínů a střech. Některé komíny vyžadují stříšku atypických rozměrů či tvarů, což lze řešit zadáním výroby některé z mnoha klempířských firem.
Stříšky se vyrábějí na klasické hranaté komíny s horní plochou, na kterou se uchytí na patky pomocí šroubů. Na kulaté komínové roury se jednoduše usadí na pružný prstenec. Pro výběr správného rozměru stříšky je v obou případech nutné znát rozměr, respektive průměr komína.
Chcete-li s ochranou před vlhkostí a padáním předmětů do komína zároveň docílit i zlepšení tahu, věnujte pozornost komínovým hlavicím. Ty zvýší účinnost otopné soustavy a navíc často komín korunují jako nepřehlédnutelný ozdobný prvek. Hlavice je chytré zařízení založené na proudění vzduchu bez jakýchkoli nároků na energie. Vítr vytváří podtlak, vytahuje vzduch a spaliny z komína a tím zlepšuje odtah.

Napoleon v nerezu sluší různým typům
komínů

Na tuhá paliva i plyn

Je důležité vědět, že zejména nerezové komínové hlavice od renomovaných výrobců vydrží i působení velmi agresivních spalin, takže je lze použít i pro otopné soustavy na tuhá paliva. Mohou se vsazovat přímo do komínového otvoru pro průměry hrdla 150, 200, 250 a 300 mm. Nebo existuje varianta se základnou ve tvaru čtverce, která se osadí a přišroubuje na horní plochu komína, opět pro průměry hrdla 150, 200, 250 a 300 mm.
Existují i komínové hlavice vhodné pouze pro plynové otopné soustavy s méně agresivními spalinami.

oplechování je důležitou součástí ochrany
komínové konstrukce před zatékáním

Konstrukční ochrana

Ani sebelepší stříška však nevyřeší všechno. Komín je vystaven působení deště a sněhu a veškerých dalších variant exteriérové vlhkosti v důsledku srážek a větru stejně intenzivně jako domovní fasáda. Možná i více.
Stejně jako v případě jiných zděných konstrukčních prvků platí i v případě komína, že konstrukcí prostupuje vlhkost směrem k vnějšímu prostředí. Pokud narazí na nepropustnou vrstvu, může kondenzovat. Nahromaděná vlhkost v zimě mrzne a v létě se mění v páru. V důsledku takto pracující vlhkosti v komínovém zdivu někdy opadávají obklady zdiva nebo komínových tvárnic. Z části může jít právě o vlhkost nafoukanou dovnitř ve formě deště nebo sněhu. Proto jsou stříšky jedním z nezbytných opatření, které se podílejí na ochraně komínové konstrukce.
Nebudou však stačit, pokud je nutné venkovní část komína z jakéhokoli důvodu obložit například plechem nebo střešní krytinou či keramickými obklady, například fasádními pásky. V těchto případech se mezi komínovými tvárnicemi a nepropustnou konstrukcí nechává provětrávaná vzduchová mezera. Problémům s prostupující vlhkostí se většinou vyhnete u komínů s ocelovou nebo plastovou parotěsnou vložkou.
Důležitou součástí komínové konstrukce je rovněž krycí deska, která chrání komín před srážkovou vodou. Na převislém okraji by měla mít okeničku, která zabrání stékání dešťové vody přímo po vnějších stěnách komína. Krycí deska nemá být pevně spojena s komínovou vložkou, protože vlivem teploty dilatuje. U současného standardu komínových stavebnic se to řeší vložením dilatační manžety do poslední keramické vložky, což desce umožňuje volný dilatační posuv.
U tradičních komínových konstrukcí dilatační manžety k dispozici nebyly a majitelé chalup jednoduše počítali s tím, že komín dostává zabrat a vyžaduje péči a čas od času i zednickou opravu.

Klempířské prvky

Velmi důležitou ochranou konstrukce komína proti zatékání srážkové vody jsou klempířské prvky, zejména oplechování paty komína v místě jeho spojení se střešní krytinou. Oplechování zabraňuje především zatékání do střechy kolem komína, ale chrání i před vlhnutím komínového tělesa v podstřešní části. Taková vlhkost pak může vzlínat i do konstrukce nad střechou.
Přestože existují i různá provizorní řešení a náhrady v podobě bitumenových pásů a tmelů, je nejúčinnější a zároveň i nejhezčí klasická klempířina. Oplechování komína zahrnuje spodní díl, který se osazuje na stranu komína, bližší k okapu. Tento díl se ukončuje na střešní krytině a dělá se na konci s okapnicí přizpůsobenou tvaru střešní krytiny. Vrchní díl oplechování se pak upevní na stranu komína, která je blíže k hřebeni střechy. Tento díl se ukončuje pod krytinou.
Součástí komínového oplechování jsou i dva boční díly, které se montují u komína po spádu střechy po obou stranách komína. Boční oplechování je možné ukončit podle typu střešní krytiny buď pod ní, nebo na ní.
Pokud se boční oplechování montuje pod krytinou, dělá se někdy na plechu vodní drážka, která zabraňuje vniknutí většího množství srážkové vody pod krytinu. Plech je v tomto případě ukončený pod střešní krytinou ohybem.

www.kominy-levne.cz, www.novykomin.cz, www.schiedel.com/cz, www.jeremias.cz

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Aby nezatékalo do komína

Aby nezatékalo do komína