Vazba zdiva


Zdění z klasických pálených cihel je základem zednického řemesla. Zvláště při rekonstrukcích a dostavbách starých chalup se tento materiál stále často používá.

Cihelné zdivo zdíme ve vazbě. To znamená, že cihly v druhé a dalších řadách pokládáme tak, aby vždy celá cihla překryla styčnou spáru cihel v předchozí řadě. Musíme dát pozor, aby nám v jednotlivých řadách cihel kladených na sebe nevznikala průběžná linie styčných spár. Dodržení správné vazby cihel  nám umožní dosáhnout vyšší pevnosti zdiva.

Stejný princip jako u klasické cihelné zdi uplatňujeme i při stavbě z větších cihelných bloků, tvarovek, tvárnic či kamene.

Základní typy vazeb

Vazáková vazba

Vazáková vazba se používá pro zdění stěny o tloušťce 30 cm. Takto vyzděná stěna má již vyšší nosnost a může být použita  pro uložení například stropních konstrukcí. Cihly se převazují o polovinu své šířky.

Běhounová vazba

Jde o vazbu, složenou výhradně z běhounů. Je to nejjednodušší cihelná vazba, používaná především pro zdění příček. Nehodí se pro zdi, na které mají být ukládány další konstrukce. Tloušťka bývá  při použití běžných cihel 15 cm. Cihly se převazují o polovinu nebo čtvrtinu své délky.

Polokřížová vazba

Pro zdění zdí tloušťky 45 cm se používá polokřížová vazba. Zeď vyzděná polokřížovou vazbou může být použita jako nosná i obvodová stěna. V líci se v tomto případě střídají běhounové a vazákové vazby.

Křížová vazba

Křížovou vazbou se vyzdívají zdi tloušťky 60 cm. Také takto vyzděná stěna může sloužit jako nosná nebo obvodová. Kombinují se u ní rovněž běhounové a vazákové vazby, ale oproti polokřížové jsou u této vazby běhouny v líci nad sebou a kryjí se jen ve vrstvě první, páté, deváté atd.

Vyzdění rohu

Vyzdíváme-li roh či napojujeme dvě nové zdi na sebe, musíme je „provázat“, posunutí  svislých spár na sebe kladených vrstev musí být minimálně o čtvrt cihly. Kříží-li se dvě zdi, necháme v jedné řadě vždy jednu proběhnout a druhou přizdíme.

Vazba zdiva


Komentáře

Jedna reakce na Vazba zdiva

  1. PetrS82 napsal:

    Obrázek u křížové vazby se mi moc nedá… popis říká, že „u této vazby běhouny v líci nad sebou a kryjí se jen ve vrstvě první, páté, deváté atd.“ Ověřoval jsem to v literatuře a opravdu popis sedí, ale obrázek ne.
    Správně by 3. řada měla být posunuta o půl cihly (15 cm) doprava.

Napsat komentář


Vysvětlení pojmů

  • Vazba zdiva je vzájemná poloha zdicích prvků. Podle směru uložení dělíme cihly na běhouny (podélně uložené cihly) a vazáky (příčně uložené cihly).
  • Styčná spára je mezera mezi jednotlivými cihlami, která se vyplňuje maltou. Její šířka je obvykle deset milimetrů.
  • Ložná spára je vrstva malty spojující jednotlivé vrstvy cihel. Obvykle rovněž nepřesahuje šířku deseti milimetrů.
  • Celé cihly se při zdění, abychom dosáhli správné vazby cihel, doplňují částmi cihel, tedy tříčtvrtkami, půlkami a čtvrtkami. Těch má být co nejméně a navíc se je budeme snaži „schovat“ uvnitř zdi, tak, aby byly obloženy pokud možno celými cihlami (zvláště při složitějších vazbách).

Zdivo z cihelných tvarovek

Tvarovky jsou větší než klasická plná cihla. Na rozdíl od cihly se nedělí na části, jelikož se vyrábí v různých rozměrech, které umožňují vazbu bez dělení tvarovek. Při zdění z tvarovek musíme dodržet zásadu, že dutiny v tvarovkách musí být delší stranou kolmo na směr tepelného toku.