Okna Stavona

Kvalitní okna pro někoho znamenají hlavně vysokou tepelnou izolaci a malý součinitel prostupu tepla Uw. Při pozornějším pohledu si uvědomíme, že od oken čekáme také vysokou ochranu proti hluku zvenčí nebo odolnost proti vyšší vlhkosti, která často působí v kombinaci s agresivními solemi a výpary z kuchyňských, lázeňských, nemocničních a podobných provozů. Odpovědí jsou okna Stavona.

Okna od této společnosti jsou stabilní, pevná, tuhá a zejména velmi přesná. Vyspělá výrobní technologie zajišťuje špičkovou rozměrovou přesnost oken, která opouštějí tovární linku. Tuhost oken garantuje velmi kvalitní, přesné a opakovatelné strojní svařování okenních profilů na lince Stavony a pak také skutečnost, že použité profily VEKA jsou vyráběny jen v nejvyšší kvalitativní třídě s tloušťkou stěn profilu 3 mm. Jinými slovy, VEKA se nikdy nepustila a nepouští výroby profilů s tenčími stěnami. Na rozdíl od některých jiných výrobců, kteří „vyvinuli“ ztenčené plastové profily pro chudší východní trhy a docílili jen toho, že jsou dnes, z úsporných důvodů, zamíchávány i tam, kde by být neměly.

Výborná zvuková ochrana

Ochrana před hlukem úzce souvisí se stabilitou, tuhostí a rozměrovou přesností oken. Okno je ukázkovou konstrukcí, kterou proniká zvuk mechanismem, kterému se říká vzduchová průzvučnost. Zvuk proniká především funkční spárou mezi rámem a křídlem spárami. Částečně i nesprávně provedenou připojovací spárou mezi rámem okna a ostěním.

Rozměrové nepravidelnosti některých plastových okenních rámů a křídel, které dělají až několik milimetrů, mohou výrazně zhoršit těsnost oken a následně jejich tepelně izolační schopnost. Pravděpodobně nejvíce se podepíší na zhoršení hodnoty vzduchové neprůzvučnosti, neboli akustického útlumu.

Okna Stavona běžně docilují, díky špičkové výrobní technologii, rozměrové odchylky do 0,1 mm oproti návrhu. Tato vysoká přesnost nezávisí na obsluze stroje. To zaručuje vysokou těsnost oken a následně jejich výborné hodnoty vzduchové neprůzvučnosti. Na stavbě je potom nutné věnovat také pozornost vzduchové neprůzvučnosti připojovací spáry.

Dnešní standard Stavony je okno s izolačním dvojsklem a hodnotou součinitele prostupu tepla celým oknem Uw = 1,2 W/(m2K). Nejlepší v produktová řada Stavona Centro 3S pak dosahuje Uw = 0,72 W/(m2K) při použití izolačního trojskla s Ug = 0,5W/(m2K). Jaká je akustika těchto oken?

Následující text ukazuje výsledky laboratorních měření vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti, kterou si nechala Stavona vypracovat u akreditované zkušebny pro okna s izolačními dvojskly a trojskly.

 

Okna s izolačnímu dvojskly

Hodnoty celého okna včetně rámu :

Rw = 34 dB

Rw = 37 dB

Rw = 38 dB

Rw = 39 dB

Rw = 42 dB

Rw = 44 dB

————————-

Ø Rw = 39±3,6 dB

 

mt2: Okna s izolačnímu trojskly

Hodnoty celého okna včetně rámu :

Rw = 36 dB

Rw = 40 dB

Rw = 41 dB

Rw = 42 dB

Rw = 44 dB

Rw = 46 dB

————————-

Ø Rw = 41,5±3,4 dB

 

Jde o velmi dobré hodnoty, které ale může pohoršit nekvalitní montáž na stavbě.

 

Odolnost proti solné vzdušné vlhkosti

Odolnost oken v interiérech lázní, krytých bazénů, v kuchyních, koupelnách, tělocvičnách, posilovnách atp. je zajímavým tématem. Vlhkost vzduchu nezřídka dosahuje plného nasycení, tedy 100 % relativní vlhkosti. Vzdušná vlhkost, která někdy přechází v mlhu, se sráží na chladných oknech. Kapénky mlhy mohou obsahovat různé soli, jemná sůl může být unášena i vzduchem. Kombinace voda, sůl, chlor (v bazénech) a případné jiné látky vytvářejí více či méně chemicky agresivní roztok. A ten může naleptávat povrch okenních a dveřních kování, které jsou pak náchylné ke korozi. Plast je vůči tomuto působení odolnější než dřevo nebo hliník.

Kování MACO TRICOAT

Nový vzorec proti korozi

Dosud neexistovalo kování s takovým povrchem, který by odolával popsaným zvýšeným zatížením, tzn. působení slané mlhy a vody. Solí se zde myslí jakákoliv přírodní sůl, přítomná v minerálních pramenech nebo v mořích. O jaké jde asi soli pozná každý po prostudování etikety na zakoupené minerální vodě, kde bývá dlouhý výčet kationtů a aniontů solí.

Inovativní až objevná povrchová úprava na kování MACO nabízí dlouhodobé až trvalé řešení tam, kde vzduch s vodní párou obsahuje velké množství solí, ale i tam, kde je kování vystavováno zvýšeným chemickým zátěžím. „Při zkouškách se solnou mlhou v solné komoře bylo dosaženo nejvyšších hodnot odolnosti podle DIN 50021-SS. Kromě toho MACO TRICOAT nabízí vysokou odolnost proti působení kyselin a zásad. Ochranná vrstva spodního rohového ložiska a horního ložiska nůžek je navíc vytvořena speciální metodou práškového povlaku. Povrch s jemnou strukturou je extrémně odolný proti korozi, poškrábání, vodě a špíně,“ píše se v technické zprávě MACO.

Ta dále jmenuje možnosti použití v přímořských oblastech (soli), v mlékárnách a sýrárnách (kyselina mléčná), v krytých bazénech (chlor), ve stájích a chlévech (amoniak) atd.

Design pro náročné

V posledních letech je stále silnější důraz na dobrý design a hezký vzhled. Aby okno dobře a sympaticky dotvářelo vzhled příbytku, musí tomu odpovídat také jeho kování.

Kování oken Stavona má podélné drážkování zjemňující jeho pohledovou plochu a působí tak velmi elegantním štíhlým dojmem. Zaoblené hrany uzavíracích prvků a polohovací pojistky dodávají dílům měkké kontury. Hrany kování mají po zakrácení díky zakrytí upravený vzhled.

Panty, tedy viditelné díly kování, jsou překryty barevnými krytkami. Díky jejich mnohobarevné škále je možné bez obtíží zajistit požadované barevné sladění celého okna.

 

Dlouhá životnost a snadný chod

Špičkovou kvalitu a funkčnost požaduje každý zájemce o nová okna. Stavona již po mnoho let montuje do svých oken otvíravě-sklopnou převodovku s pojistkou proti chybné manipulaci (současné otevření a vyklopení křídla). Tato polohovací pojistka, nyní znovu vylepšená, má základní funkci v zabránění chybné manipulace s okenním křídlem. Další její důležitou úlohou je zabezpečení správné funkce tím, že přizvedne i těžká křídla a tím lze okno snadno zavřít. Důsledkem je delší životnost oken, vyšší komfort obsluhy a snazší seřizování oken.

Moderní terasové a balkónové dveře si lze těžko představit bez dveřní západky, která zabezpečí dveře proti samovolnému otevření, např. větrem. Výhodou inovované dveřní západky je, že se dveřmi velice lehce manipuluje a zvyšuje se tím uživatelský komfort. Západka také zajistí, že při sklápění není chod balkónových dveří doprovázen charakteristickým “cvakáním”. Stejně jako u oken lze i na balkónové dveře namontovat automatickou pojistku. Ta zabrání chybné manipulaci s klikou, takže se nikdy nemůže stát, že by se křídlo dveří mohlo současně vyklopit i otevřít.

 

 

Komerční prezentace

Okna Stavona