Diagnostika fasád

Snímek z termokamery odhaluje tepelné úniky už na první pohled. Čím více červené, tím jsou ztráty větší

Diagnostikovat fasádu znamená odhalit, kudy z domu uniká teplo. Dá se rovněž zjistit, kde hrozí růst plísní. Pokud uvažujete o rekonstrukci či zateplení fasády, diagnostika se vyplatí.

Základním způsobem „vyšetření“ fasády kvůli odhalení tepelných ztrát je termografie (termovize). Je to bezkontaktní měření teplot na povrchu předmětů nebo konstrukcí. Umožňuje rychlý průzkum rozložení teplot na povrchu stavebních konstrukcí a používá se jí pro určení míst na rodinných či bytových domech, kde dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám vlivem tepelných mostů i v důsledku nesprávného provedení izolací. Diagnostické metody použité při získávání základních informací o stavbě mohou do značné míry odhalit nejen chyby ve stavební konstrukci, ale i nevhodný způsob užívání stavby nebo bytu, či nefunkčnost některých důležitých prvků. Výsledkem termovizního měření je termogram, tedy digitální obraz teplotního pole, kde je různým teplotám přiřazena určitá barva. Pro budovy se obvykle používá barevná paleta, kde světlejším barvám jsou přiřazeny vyšší povrchové teploty a tmavším barvám nižší povrchové teploty.
Na základě výsledků termografického měření lze stanovit tepelně technické vlastnosti obvodových plášťů budov a používá se jí při zjišťování skrytých vad staveb. Termografie je schopna s potřebnou přesností tyto poruchy nalézt.
Správné vyhodnocení termografu je pak pro specializované firmy základním krokem pro efektivní návrh technického řešení a účinnost takového řešení je pak pomocí termografie rovněž možné ověřit.

Měří se časně ráno

Měření se provádí speciální termokamerou. Ta však neměří přímo povrchovou teplotu, ale infračervené záření. Povrchová teplota se pak dopočítává na základě změřeného infračerveného záření a dalších zadaných faktorů.
Firmy, které měření provádějí, podmiňují úspěšné výsledky diagnostiky dostatečným rozdílem teplot vzduchu mezi interiérem a exteriérem. Nejméně 10 hodin před měřením by měl být rozdíl teploty mezi interiérem a exteriérem alespoň 10 stupňů Celsia. Výkyvy teplot by měly být co nejmenší. Pokud to není vysloveně požadované, nesmí na objekt při měření svítit slunce. Proto se měření obvykle odehrává časně ráno před východem slunce. Měření nelze provádět při mlze, hustém dešti nebo padajícím sněhu, protože voda je pro infračervené záření zcela nepropustná.

Co všechno ukáže termogram

Z termovizních snímků lze lokalizovat tepelné mosty a stanovit homogenitu tepelně izolační vrstvy. Je rovněž možné diagnostikovat tepelně izolační vlastnosti rozvodů tepla včetně možných úniků tepla z podlahového topení. Dále je možné posoudit povrchové teploty, vyhodnotit tepelné toky a zjistit riziko růstu plísní a povrchové kondenzace vlhkosti. Místa s rizikem tvorby alergenních plísní odhaluje termokamera a vlhkostní sonda.
Na snímcích pořízených z vnějšku objektu se zjišťují tepelné úniky v místech dle teplotní škály směrem k vyšším teplotám. Snímání z exteriéru pomůže odhalit například nesprávné sesazení tepelně izolačních dílců. Naopak u snímků pořízených zevnitř objektu se dají odhalit chladná místa reprezentovaná barvami přiřazenými nízkým teplotám.
Některé firmy nabízejí kombinaci dvou diagnostických metod – termovize a takzvaného BlowerDoor testu. Za pomoci podtlaku se projeví ve vyšší míře netěsnosti konstrukcí a termovizní kamera odhalí jejich rozsah. Opět platí požadavek na rozdíly teplot mezi interiérem a exteriérem. Rozdíl teplot však nemusí být tak velký, neboť se prokazují netěsnosti, které se na infračervené kameře projeví již od rozdílu teplot okolo 10° C.
Ceny diagnostiky se pohybují u rodinných domů či chalup v řádu tisíců korun. Pokud se měření provádí jako součást prací v rámci programu Zelená úsporám, lze na něj získat slevy. Vždy se však vyplatí ověřit renomé firmy, která diagnostiku provádí. Termokamery jsou běžně dostupné zařízení, ale předpokladem správně provedené diagnostiky je teprve schopnost kvalifikovaně vyhodnotit snímky.

www.bicenter.cz, www.vps.cz, http://diagnostikastaveb.cz

TEXT: RICHARD GURYČA, FOTO: ARCHIV FIREM

 

Diagnostika fasád