Renovace betonu


Je povrch vaší betonové terasy, příjezdové cesty ke garáži nebo schodů vytlučený a vydrolený? Jednou z možností, jak jej vyspravit, je „rozprostřít“ na něm kamínkový koberec Topstone či Profistone.

Je povrch vaší betonové terasy, příjezdové cesty ke garáži nebo schodů vytlučený a vydrolený

V našem případě spravoval pan Pavel chodníček kolem domku. Plochu zhruba 2 x 5 metrů musel rozkopat kvůli prasklému vodovodnímu potrubí. Plocha před garáží i tento chodník byly před zhruba třiceti lety vytvořeny z betonu s výplní z hrubšího kameniva.

Povrchy se dobře spojí

Majitel se rozhodl pro povrch z kamínků zalitých epoxidovou pryskyřicí

Kdyby se na starý povrch nalila nová vrstva klasického betonu, musela by být zhruba 5 cm tlustá, aby se při chůzi po chodníku nerozlámala, navíc by se s podkladem zcela nespojila. Proto se majitel rozhodl pro povrch z kamínků zalitých epoxidovou pryskyřicí, který se na spodní vrstvu dobře naváže a vyplní drobné nerovnosti.

Plochu, na niž chcete nalít kamennou dlažbu, není třeba nijak upravovat nebo penetrovat. Směs přírodního kameniva různé velikosti a speciální pryskyřice zaručuje vysokou pevnost a odolnost povrchu. Ten je celistvý a beze spár, přitom propouští vodu k podkladní vrstvě (měla by být vyspárovaná), takže se netvoří louže.

Kamenný koberec neklouže (dokonce ani v zimě) a je mrazuvzdorný. To jsou vlastnosti, kvůli nimž se pokládá i na nové chodníčky, terasy, schody, vjezdy nebo plochy kolem bazénů. Jen pozor, šalování, které potom chceme odstranit, je třeba předem natřít vepřovým sádlem, jinak byste je od kamenné vrstvy neodtrhli.

Text a foto Marie Rubešová


Komentáře

Napsat komentář


Budeme potřebovat

Kamenivo (1 pytel na 1 m2), epoxidovou pryskyřici, tvrdidlo, plastové stavební vědro, menší plastovou nádobu na smíchání pojicí směsi, odměrku, vrtačku s nástavcem pro míchání, ocelová hladítka dvou šířek, ředidlo na epoxidové nátěrové hmoty a hadr na čištění nářadí.

Z čeho lze vybírat?

Topstone nabízí kamenivo pod názvem Jáva (šedá a hnedošedá), Korsika (větší šedá), Kréta (drobnější se stopami hnědé), Madeira (nejdrobnější frakce šedá). Profistone dodává dvanáct směsí kameniva různé velikosti v barvách od šedé až po cihlovou.