Procházka mezi krby


Kompaktní cihlový krb vytopí jídelnu, kuchyni a ještě mu zbude „pára“ do podkroví

Zatímco v chalupách byla vždy typickým topidlem kachlová kamna, přesněji kachlové sporáky, na nichž bylo možné i vařit, pro interiéry chat se lépe hodily subtilnější krby. Inspiraci pro jejich stavbu nabízely zprvu středověké hrady a zámky.

Otevřené kamenné krby se začaly v Evropě objevovat v souvislosti s rozvojem výstavby kamenných budov již v 11. století. A ve 14. století se stavěly i krby kachlové.

Zákonitosti tahu

Zdánlivá jednoduchost stavby otevřených krbů sváděla chataře ke stavbě svépomocí. Pokud však neměli potřebné znalosti nebo k ruce specialistu na problematiku tahových zákonitostí takového topidla, často pak měli při jejich provozu problémy. Mnozí si neuvědomili, že pro udržení tahu otevřeného krbu odsává každých 10 cm3 portálu 0,1 m3 vzduchu za hodinu.

Prostory, v nichž se tyto krby stavěly, nebyly rozlehlé a pokud se vzduch před topeniště nepřiváděl z vnějšího prostředí, byl v nich silný průvan. Při nedostatku vzduchu se navíc kouř vracel do místnosti. Další problémy podobného rázu působila předimenzovaná velikost komínových průduchů, jimiž klesal studený vzduch zpět.

Zdobí nebo topí

Problémem otevřených krbů byla a je účinnost, dosahující pouhých 5 – 10 %. Významný krok na cestě k jejímu zvýšení učinil norský konstruktér Dovre. V roce 1933 uvedl na trh typ s litinovou vložkou chlazenou vzduchem, který po ohřátí proudil mezi vložkou a obestavbou do místnosti. To byl základ konvekčního způsobu vytápění.

Moderní kovové materiály si našly cestu i do obestaveb krbů

A krby začaly být postupem času lákavými topidly i pro chalupáře. Objevují se v nejrůznější podobě v rekonstruovaných chlévech, které se většinou proměňují v ložnice nebo pokoje pro hosty, bývají ozdobou pracoven, pánských pokojů a znovuzrozených stodol. Leckde se stávají základem vytápění celého objektu. Dva pláště pro radost

Výzkum a léta zkušeností s používáním krbových vložek totiž přinesly zajímavé ovoce. Kamnáři nezůstali jen u jednoplášťových typů, ale přišli s výkonnějšími vložkami dvouplášťovými. Jejich použití umožňuje rozvádět teplo flexibilním hliníkovým potrubím ve stěnách prakticky do celé stavby. Účinnost moderních krbových vložek se pohybuje mezi 65 – 78 %. Některé sestavy jsou vybaveny výměníky na vodu, která proudí do radiátorů ústředního topení.

Ti, kdož si dnes chtějí pořídit krb, obrátí se většinou na zkušeného kamnáře. Kromě toho mají k dispozici dostatek literatury, srozumitelné i pro laika. My se dnes technickou stránkou věci nebudeme zabývat. Spíš chceme krátce připomenout, jaké krby mohou být. Dokládáme to na obrázcích, které pořídili naši fotografové při návštěvách chat a chalup. Jak vidíte, fantazii se meze nekladou. Postupem času se dokonce stírají rozdíly mezi krbem a pokojovými kachlovými kamny.

TEXT: MARIE RUBEŠOVÁ
FOTO: JAROSLAV HEJZLAR, ALEXANDR JANOVSKÝ, FRANTIŠEK MALÝ, MARTIN MAŠÍN, MARIE RUBEŠOVÁ A PETR ZHOŘ

 

 

Vybíráte novou krbovou vložku? Desítky krbových vložek skladem za skvělé ceny naleznete na www.give.cz/krbove-vlozky

 Komentáře

Napsat komentář


KDYŽ SE ŘEKNE…

JEDNOPLÁŠŤOVÁ VLOŽKA
Jde o krbovou vložku, která předává teplo vnějším ocelovým nebo litinovým pláštěm, často bohatě členěným, do vnitřní části krbu. Odtud je vedeno mřížkami do prostoru, který vytápíme. Mezi krbovou vložkou a stěnami výměníku (obezdívky) je nutné nechat mezeru alespoň 6 – 8 cm pro ochlazování vložky proudícím vzduchem.

DVOUPLÁŠŤOVÁ VLOŽKA
Tato vložka má dvojité stěny, mezi nimiž se při topení intenzivně ohřívá vzduch. Svým povrchem předává teplo do obezdívky a odtud výduchy do místnosti. Teplo z prostoru mezi plášti může proudit do dalších prostorů. Dvouplášťové konvekční krbové vložky mají již připraveny vývody pro napojení flexibilních rour pro rozvod teplého vzduchu.

DOBRÉ RADY

  • Komín pro krb musí být řešen jako samostatné těleso odkouření, nelze do něj zaústit další krb či kotel; průměr komína je dán výrobcem zvolené krbové vložky.
  • Vzduch pod krb by měl být z venkovního prostoru veden hladkou trubkou z pvc nejkratší cestou, bez zbytečných kolen. skončíme-li topení, přívod vzduchu uzavřeme, aby se prostor neochlazoval.
  • V prostoru budoucího krbu, na stěnách, ve stropě a v podlaze nesmí být instalována žádná inženýrská síť (elektroinstalace, plyn, voda, izolace nesnášející teplotu 250 °c, podlahové topení apod.) ani žádné spalné či polospalné konstrukce.
  • Pod i před krbem by měla být nespalná podlaha (dlažba, žula apod.). Od dvířek je třeba dodržet vzdálenost vpředu 800 mm, po obou stranách 400 mm. před vysokými teplotami nad krbovou vložkou je třeba chránit i strop, zejména je-li z lehce spalitelných materiálů.
  • Při obestavbě krbové vložky nezapomeňte, že i pro kobku je třeba použít certifikované materiály dlouhodobě odolávající žáru.
  • U konvekčních krbů lze proudění zkvalitnit bezhlučnými ventilátory a automatickým řízením vytápění, které zrovnoměrní klima v prostoru.