Zvuková izolace

Snížit hluk zvenčí i mezi místnostmi v domě lze především použitím vhodných materiálů při stavbě. Některá opatření pro zlepšení akustické izolace však můžete udělat i dodatečně.

akustická deska

Lisovaná akustická deska: Důležitá je zde originální poctivá gramáž 180kg / m3. Tato vysoká objemová hmotnost dává deskám skvělé vlastnosti v oblasti eliminaci hluku skrze konstrukce svislé i vodorovné.

Nároky na zlepšení akustických vlastností stěn a stropů bývají v případě chat a chalup obvykle jiné než u bytů či rodinných domů v hlučnější městské zástavbě. U rekreačních obydlí zpravidla neřešíte požadavek na snížení hluku zvenčí ani od sousedů. Mnohem častěji vzniká potřeba zlepšit zvukovou izolaci příček a stropů, ať už kvůli vybudování obytných prostor v podkroví, zvýšené potřebě soukromí kvůli dorůstajícím dětem, využívání chalupy pro širší rodinu, nebo třeba sousedství hlučnější dílny s obytnými prostory.

Ve všech případech je efektivnější dělat protihluková opatření už při samotné stavbě. Tedy použít zdicí a izolační materiály, které ke snížení pronikajícího hluku pomohou díky lepším akustickým parametrům. Mohou to být zejména akustické cihly pro stavbu nosných stěn i nenosných příček, ale také tepelné izolace z různých materiálů, případně speciální akustické panely. Zvýšení míry zvukové izolace je vhodné pojmout komplexně, tedy zahrnout do protihlukových opatření stěny, strop, podlahu, okna a dveře zároveň, protože hluk se šíří po celé konstrukci.

protihluková deska

Protihluková izolační deska, která splňuje snad všechny atributy dokonalé izolace.

Dodatečná izolace

Častěji však budou chataři a chalupáři pravděpodobně řešit dodatečnou zvukovou izolaci hotové stavby. V tomto případě je vhodné najít variantu, která bude vyžadovat jen minimální zásah do konstrukce a k jejíž montáži postačí cesta „suché“ stavby bez zbytečného bourání či dozdívání. I v tomto případě je možné volit několik typů izolačních materiálů. Nejdříve však vyberte mezi kontaktní, či bezkontaktní izolací.

Pro odhlučnění, které nepředpokládá žádné extrémy, tedy pro snížení hluku z běžného hovoru, zvuku televize či reprodukované hudby by měly stačit některé z kontaktních izolací, které se montují přímo na stěnu či příčku a nepředpokládají vytvoření vzduchové mezery mezi izolací a stěnou. Tloušťka takové izolace obvykle nemusí přesáhnout 5 centimetrů, podle účinnosti jednotlivých izolantů ji však lze ještě snížit.

Důkladnější opatření, které má smysl v případě pronikání intenzivnějšího hluku, tedy například nízkofrekvenčních basů nebo naopak vysokofrekvenčního hluku některých dílenských přístrojů, vyžaduje spíše bezkontaktní akustickou izolaci. Vznikne tak vlastně speciální protihluková bariéra ukotvená do podlahy a stropu, která se nedotýká izolované stěny. Kombinace „předstěny“ z izolačního materiálu, vzduchové mezery a samotné stěny pak vytvoří dostatečnou akustickou zábranu. V takovém případě je však nutné počítat s navýšením tloušťky izolované stěny až o deset centimetrů.

Variantou řešení, která připadá v úvahu třeba při budování dílny, ateliéru s hrnčířským kruhem nebo domácího hudebního studia či jakéhokoli dalšího hlučného prostoru, je akustická izolace zabraňující pronikání hluku z místnosti ven. V takovém případě obvykle postačí jedna či více vrstev kontaktní izolace.

Stropy a hluk kroků

Nepříjemnou akustickou zátěž může vytvářet i pohyb či hluk v místnostech v patře nebo v obytném podkroví. V tomto případě je nejefektivnějším opatřením jakékoli řešení, které zachytí a omezí hluk ještě před jeho přenesením do nosných konstrukcí stropů a stěn. Použít k tomu lze nejrůznější typy izolací včetně akustických desek, speciální pěny nebo akustických pásů.

odhlučnění podlahy

Akustické lisované podložky síly 5 mm, které jsou řezány z pěnových bloků objemové hmotnosti 200 kg/m3, jsou vhodné pro odhlučnění vinylové a dřevěné podlahy.

Pronikání hluku z místnosti do prostor nad ní pak můžete řešit kontaktní izolací stropu nebo akustickou bariérou na podhledové konstrukci s použitím zvukově izolačních podložek.

Dalším opatřením, které může výrazně zvýšit kvalitu akustické izolace stropů a snížit přenos zvuků do dolních místností, je odhlučnění podlahy. K tomu se používají izolační materiály pro snížení kročejového hluku. Nejdůležitější vlastností kročejové izolace je její elasticita. S vyšší elasticitou dokážete lépe omezit hluk. Opatření se vyplatí zvláště při pokládání laminátových nebo dřevěných plovoucích podlah či palubek a nejlepších výsledků dosáhnete vhodnou kombinací akustické izolace stropu a kročejové izolace podlahy, případně odhlučněním podlahy v horní místnosti v kombinaci s akustickou izolací stropu ve spodní místnosti.

Jaké izolační materiály vybrat

Při stavbě nových stěn či příček můžete začít od akustických cihel. Na trhu najdete například akustické cihly Heluz či Porotherm, ale mají je v sortimentu i další výrobci cihel a tvárnic.

Například svisle děrované akustické cihly Porotherm 30 AKU P+D jsou určeny pro nosné zdivo o tloušťce 300 mm s vysokou únosností. Podle výrobce jsou proto vhodné především pro mezibytové stěny v bytových domech. Velkoformátové bloky (300 x 247 x 238 mm) mají svislé styčné spáry v provedení pero a drážka. Cihly Porotherm 11,5 AKU (115 x 497 x 238 mm) pak využijete na vnitřní nenosné dělicí příčky s vyššími nároky na akustický útlum.

Cihla Porotherm 25 AKU P+D se vyznačuje speciálním děrováním, které zaručuje vysoký akustický útlum. Stěna z těchto cihel se působením akustického tlaku tolik nerozechvívá, uvnitř nerezonuje a do sousední místnosti se tak přenáší méně zvukové energie. Cihly jsou určeny pro nosné zdivo tloušťky 250 mm, zejména pro mezibytové příčky. Jinou variantou je akustická cihla Heluz 17,5 MK s vynikajícími hodnotami takzvané vážené vzduchové neprůzvučnosti. V sortimentu firmy je i těžká pálená cihla Heluz AKU 20 P15, kterou výrobce specifikuje jako šalovací cihlu pro akustické nosné zdivo. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelněakumulační vlastnosti díky své vysoké objemové hmotnosti.

Pro vnitřní akustickou izolaci sádrokartonových nebo dřevěných příček se nejčastěji používá skelná či kamenná vlna (Isover, Knauf, Rockwool) s parametry vhodnými pro odhlučnění. Stavaři doporučují kombinovat tyto měkké izolační materiály s tuhými akustickými deskami. Mohou to být například Modré akustické desky Rigips nebo desky Wolf Phonestar TRI složené z vrstev papírového kartonu a jemného křemičitého písku, které lze použít i jako materiál pro izolaci kročejového hluku.

Pro kročejovou izolaci pod OSB desky a jiné dřevěné konstrukce je vhodná například podložka InsulWood z pěny a plsti, která se dodává v rolích a má tloušťku pouhých 6,5 mm.

Zajímavých parametrů dosahuje i „chytrá“ pěna EKO S 500. Je to měkká stříkaná polyuretanová izolace s otevřenou strukturou buněk, což je klíčová vlastnost i pro výbornou akustickou izolaci. Otevřené buňky totiž zvuk a hluk na všech frekvencích dokonale pohltí a roznesou po celé své délce. Stříkaná izolace zvuk pohlcuje, neodráží ho jako jiné izolanty. Zvuky uvnitř místnosti pak nemají ozvěnu a zvuk z okolních místností se nepřenáší.

text: Richard Guryča

foto: archiv firem

Zvuková izolace