Z čeho můžeme zdít

V současné době je na trhu velké množství nejrůznějších stavebních materiálů od pálených cihel, betonových nebo dřevocementových tvárnic. Řadu výhod poskytují i ucelené stavební systémy. Stavební systémy z pálených cihel, nabízí např. Wienerberger – Porotherm nebo Heluz. Z pórobetonových zdicích materiálů jsou to například systémy z tvárnic Ytong nebo Qpor. Firma Lias Vintířov nabízí systém montovaných staveb z prefabrikovaných dílců z lehčeného keramického betonu pod značkou Dům jedním tahem. Přináší značné snížení pracnosti při realizaci hrubé stavby a odstranění náročných řemeslných prací. Elektroinstalace, drážky na vodu, plyn a jiné rozvody jsou připraveny již ve výrobě. Ušetří se tak nezanedbatelné náklady.

Tvárnice Ytong se už osvědčily řadě stavebníků

 

Pro stavění svépomocí je zajímavá tzv. technologie suchého zdění (vyrábí např. Tesuz). Jedná se o tvárnice ze škvárobetonu, které připomínají dětskou stavebnici Lego. Tvárnice jsou opatřeny zámky, které zapadají do sebe a zaručují přesnost zdění. Při výstavbě není potřeba malty. Stavět lze bez odborných znalostí a praxe, drobný stavebník je schopen si postavit garáž, dílnu, plot, ale i rodinný domek.

 

Cihla Porotherm wcp 25 aku

Pálené cihly
Pro chalupy jsou často nejvhodnějším stavebním materiálem pálené cihly. Společnost Wienerberger nabízí na výběr celou řadů produktů pálených cihlových bloků Porotherm. Například superizolační blok Porotherm EKO+, který je na trhu ve dvou formátech – Porotherm 44 EKO+ a Porotherm 40 EKO+, včetně doplňků. Oba prvky typu zdiva splňují požadavky na tepelněizolační vlastnosti vnějších stěn.
Přesné cihly Porotherm Profi mají ložné spáry zbroušené do roviny, což umožňuje vyzdívání na speciální maltu pro tenké spáry. Dále je možné zdít z broušených cihel Porotherm Profi Dryfix v systému, kde se vrstvy cihel pevně spojují pomocí PUR pěny Dryfix.
Z akustických cihel Porotherm AKU postavíte jednovrstvé zdivo, které poskytuje vysokou zvukovou izolaci. Z cihel Porotherm 50 Hi nebo Porotherm Ti lze postavit nízkoenergetický dvoupodlažní dům pouze z jednoplášťového zdiva. Tak ušetříte už jen díky tomu, že nemusíte investovat do zateplení a náklady na vytápění budou velmi malé.

 

Doplňkové formáty
Při výstavbě se vyplatí používat kromě základních i doplňkové formáty cihel. Přestože je cena vyšší, ve výsledku znamená jejich použití značnou úsporu. Například díky koncovým cihlám není nutné celé bloky dělit a mít tak zbytečné ztráty na materiálu.
S doplňkovými cihlami také jednoduše vyřešíte konstrukci okenních otvorů. Koncové cihly celé Porotherm K Profi a koncové poloviční cihly POROTHERM 1/2 K Profi jsou vybaveny dvěma přepážkami. Po jejich zabudování se vyklepne přepážka, která je v místě budoucího rámu okna nebo dveří. Vzniklá drážka se vyplní pruhem tepelného izolantu a teprve poté se osadí okno.

 

 

Vápenné cihly

Vápenopískové cihly v různých odstínech

Mezi tradiční zdicí materiály patří i cihly z vápna, vody a kvalitního křemičitého písku patří. Dnes se jejich používání opět výrazně rozšiřuje.
Vlastnosti vápenopískových cihel začínají stavebníci stále častěji využívat ke stavbě izolačních a dekoračních stěn, ale tyto cihly se používají i k výstavbě fasádního a vícevrstvého zdiva.
Vápenopískové cihly se vyznačují vysokou objemovou hmotností a extrémní únosností. Jsou proto vhodné především k vyzdívání namáhaných stěn a pilířů, včetně nosné vnitřní části obvodových konstrukcí. Vysoká únosnost cihel umožňuje vyzdívat poměrně tenké nosné stěny, a tak zmenšit zastavěnou plochu, a zároveň využít velmi dobrých tepelně izolačních vlastností tohoto typu zdiva.

 

Dobře drží teplo
KM Beta, jeden z výrobců vápenopískových cihel například uvádí, že nosné zdivo z tohoto materiálu má díky vysoké objemové hmotnosti enormní schopnost tepelné akumulace a vysokou tepelnou setrvačnost. Vzhledem k tomu, že vnitřní nosné vrstvě předchází směrem od exteriéru tepelná izolace, je teplota vnitřního zdiva i při nízkých venkovních teplotách téměř konstantní a velmi blízká teplotě vzduchu v interiéru. Takto kumulované teplo vyrovnává okamžité teplotní výkyvy v exteriéru nebo v případě, že se přestane topit.
Vápenopískové cihly navíc dosahují nejvyšších hodnot vzduchové neprůzvučnosti ze všech stavebních materiálů na trhu. Ve spojení s vrstvou tepelné izolace se zvukově izolační schopnosti vícevrstvého zdiva ještě dále umocňují a vyhoví i stavbám s nejnáročnějšími požadavky na odhlučnění interiéru.

 

Režné i omítané fasády
Z vápenopískových cihel je možné vyzdívat také vnější lícovou vrstvu obvodového pláště. Výhody cihel pro tuto část konstrukce spočívají opět v jejich vysoké únosnosti. Dobrým argumentem pro použití tohoto typu tvarovek je také jejich nízká nasákavost, mrazuvzdornost a vysoká odolnost vůči působení povětrnostních vlivů, stejně jako elegantní vzhled a absolutní tvarová a rozměrová přesnost cihel.
Lícové cihly je možné omítnout, ale často se volí právě pro použití bez omítky. V nabídce výrobců je výběr různých barev a formátů, ať už v bílé barvě nebo v odstínu cihlově červeném či pískově žlutém, který se přibližuje vzhledu přírodního pískovce.
Například zmíněný výrobce KM Beta pak nabízí možnost vyrobit cihly podle požadavku zákazníka téměř v jakékoliv barvě. U lícového obvodového zdiva se používají také štípané cihly s pohledově hrubou lícovou plochou, která se tvoří mechanickým štípáním vápenopískových kvádrů. Zajímavé možnosti pro doplnění vzhledu stavby či rekonstrukce pak nabízejí také dekorativní obklady ze štípaných vápenopískových pásků. V exteriéru lze vápenopískové cihly použít také například na stavbu plotů, zídek, kleneb, komínů a krbových těles.
Pokud se vápenopískové cihly a obkladové pásky používají v exteriéru, doporučuje výrobce ošetření těchto prvků hydrofobizačním nátěrem.

 

TEXT: REDAKCE
FOTO ARCHIV FIREM

Z čeho můžeme zdít