Značky na spotřebičích

Rubrika: Dílna

Umíte dešifrovat mezinárodně uznávané značky uvedené na výrobních a informačních štítcích elektrických spotřebičů i jiných zařízení například vidlic, vypínačů a zásuvek?

Na štítku videa je uvedena značka dvojité izolace – dvojitý čtverec

V případě, že budete mít při nákupu spotřebiče zájem o vysvětlení těchto značek, ale prodavače neseženete nebo nebude problematiku dostatečně ovládat, můžete většinu zmíněných údajů dešifrovat sami.

Napětí spotřebiče

Na všech spotřebičích musí být uvedeno napájecí napětí, pro které byl spotřebič vyroben. Bývá to většinou 230 V, často také 220 – 240 V, u počítačů a některých televizorů i 100 – 240 V. Údaj bývá někdy uveden i u vidlic a zásuvek.

Příkon zařízení

Domeček na zdroji mobilu znamená, že zařízení je určeno jen do interiérů

U světelných, tepelných, ale i jiných spotřebičů (například audiovizuálních) bývá uveden příkon W, tedy „jaká je spotřeba“. Hodnota je u některých výrobků přibližná – například u různých HiFi zesilovačů se spotřeba mění s nastavenou hlasitostí, pak uvedená hodnota je zpravidla průměrná. U svítidel jde o příkon v ustáleném stavu, nikoli při rozsvěcení, protože proud při zapnutí žárovek i zářivek je zpočátku vždy vyšší. Podobně je tomu u motorů.

Kmitočet

V Evropě je normalizovaný kmitočet 50 Hz, tedy proud sinusového průběhu 50krát za sekundu mění svou polaritu; v USA a v Japonsku je kmitočet 60 Hz. Tento malý rozdíl kmitočtu nemá žádný vliv na napájené zařízení, a to ani po funkční, ani bezpečnostní stránce. Může se nejvýš stát, pokud si z USA přivezeme levný budík řízený síťovým kmitočtem, že se bude zpomalovat (takové budíky se však již zřejmě vůbec nevyrábějí), podobný problém býval u videí s timerem (časovou předvolbou) řízenou sítí. U některých spotřebičů je rovněž na štítku vlnovka značící střídavý proud, nebo písmena AC (Alternating Current).

Značka výrobku a zkušebny

Výrobek musí být označen typem, pod kterým se dá v dokumentaci výrobce vyhledat, firma může být označena jen logem. Na spotřebiči má být uvedeno, která instituce umožnila uvedení tohoto výrobku na trh; často je těch zkušeben uvedeno několik – například v Německu je navíc povinné značení GS, garantující přezkoušenou bezpečnost, v USA označení UL, potvrzující, že výrobek prošel zkušebnou Underwriter Laboratories, atd.

Na lampičce je uvedena značka F znamenající, že zařízení nehřeje a může být uloženo třeba i v blízkosti hořlavých předmětů

Mezi značkami často objevíme stylizovaná písmena CE, což původně znamená Communauté Européenne neboli evropská shoda, která už nevyžaduje žádné další certifikace a označování značkami zkušeben v jednotlivých zemích. Číňané však přišli se zcela shodným označením znamenajícím China Export, které umisťují i na ty výrobky, které neprošly žádnou zkušebnou, čímž toto označení znehodnocují.

Další informace

Na štítku může být také upozornění týkající se možné recyklace, značka krytí (odolnosti vůči pronikání vody či prachu), označení „dvojitým čtvercem“, že jde o zařízení s charakterem dvojité izolace (spotřebič nemá přístupné kovové části, nebo jen takové, které jsou spolehlivě odděleny od napájecí části). Značka tepelné odolnosti (písmeno F v trojúhelníku) znamená, že zařízení může být namontováno na hořlavém podkladu bez tepelně izolující nehořlavé podložky. U vidlic, spínačů a zásuvek bývá uveden maximální proud, který může svorkami protékat a případně průřez drátu, který se k nim zapojí.

TEXT A FOTO: KAREL ŠTECH

Značky na spotřebičích

Značky na spotřebičích