Změny v životním pojištění

Rubrika: Právo

Koncem roku se ve schránkách začaly objevovat dopisy od pojišťoven, které své klienty upozorňují na změny v životním pojištění a na změny zákona o daních z příjmu, které budou účinné od 1. ledna 2015.

Jak postupovat, abychom neztratili výhody životního pojištění a zbytečně se nepoškodili? Platíme si životní pojištění nebo nám na něj přispívá zaměstnavatel a jsme zvyklí si každý rok na životní pojištění odečítat ze základu daně 12 000 Kč. Od 1. 1. 2015 bude muset naše pojistná smlouva splňovat novou podmínku pro uplatnění daňových výhod. Jak se to projeví v praxi?

Nově nebude smlouva umožňovat mimořádné výběry. Pokud budeme chtít i nadále odečítat „životko“ z daní, budeme si muset nechat převést stávající smlouvu na nové podmínky. Pojišťovna nám zašle včas veškeré informace. Pak je zapotřebí je důkladně prostudovat a postupovat podle pokynů.

„Dejte pozor i na nabádání k předčasnému ukončení smlouvy nepoctivými finančními poradci. Ne všichni totiž myslí na vaše dobro a motivace kvůli provizím za uzavření nové smlouvy je silná. V žádném případě nedoporučujeme předčasně ukončovat smlouvy životního pojištění. Téměř vždy je to pro klienta nevýhodné,“ varuje Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, a uvádí možné dopady: „Při předčasném ukončení smlouvy je vypláceno odkupné, které je zejména v prvních letech trvání smlouvy vždy nižší než hodnota pojištění. Klienti musí také doplatit všechny částky odečtené od daňového základu ve všech předchozích letech a ještě přijdou i o vyšší garantovaný výnos z minulosti, na který při současné výši úrokových sazeb nedosáhnou.“

V současné době je evidováno přibližně 6 360 873 smluv na životní pojištění. Z toho aktuálně splňuje podmínky daňového odpočtu 3 382 122 smluv. Tyto změny budou tedy aktuální pro asi padesát procent klientů pojišťoven, kteří mají platnou smlouvu na životní pojištění.

Novinky a změny

  • Nově bude daňová výhoda zachována pouze těm, kdo využívají životní pojištění jako ochranu před riziky a vytváří si finanční rezervy na stáří. Klienti budou moci i nadále uplatňovat daňové zvýhodnění. K současným podmínkám, jimiž je dovršení 60 let věku klienta v okamžiku plnění a doba trvání pojištění delší než 60 měsíců, však od Nového roku přibude i ta, že nebude v průběhu pojištění možné provádět mimořádný výběr.
  • Pokud si pojištění převedou stávající pojistnou smlouvu na nový režim tak, aby splňovala podmínku daňové uznatelnosti, zůstanou jim zachovány veškeré daňové výhody. Mohou si odečítat ze základu daně až 12 000 Kč ročně a přijímat příspěvky od svého zaměstnavatele.
  • V případě, že klient chce mít možnost mimořádného výběru a zároveň čerpat daňové výhody, je pro něj nejlepším řešením ponechat si původní smlouvu ve stávajícím režimu a uzavřít si novou smlouvu, která bude splňovat podmínky pro čerpání daňové výhody a na niž může přispívat jeho zaměstnavatel.
  • Cílem úpravy novely je zamezit jakémukoliv zneužívání soukromého životního pojištění (SŽP) jako alternativy ke mzdám bez povinnosti odvodu na sociální a zdravotní pojištění. Mimořádné výběry byly využívány některými zaměstnavateli jako forma odměny k platu.

text: Ivana Menclová, Česká asociace pojišťoven
kresba: JIŘÍ NOVÁK

Změny v životním pojištění