Zateplení fasády

Zateplení fasády by mělo především ušetřit náklady na vytápění domu. Aby se však zateplování opravdu vyplatilo, je třeba udělat ho správně a neošidit doporučené postupy ani materiál.

K zateplení domovních zdí zvenčí se nejčastěji používá polystyren nebo izolační desky z minerální vlny. Na podkladové zdivo se tyto izolanty upevňují pomocí lepicích tmelů, plastových terčů a speciálních kotev. Je velmi důležité neomezit se pouze na lepení tmely a použít veškeré kotvicí prvky v předepsaném množství a v doporučených vzdálenostech. Jen tak docílíte skutečně účinného zateplení a dostatečně kvalitní a stabilní vnější fasády.

Polystyren, nebo minerální vlna?

Mezi polystyrenem a fasádními deskami z kamenné vlny existují určité rozdíly například v hořlavosti, akustických vlastnostech i kvalitě tepelné izolace. Volbu materiálu pro zateplení, kterému se obvykle říká vnější kontaktní zateplovací systém, je tedy i v případě svépomocné montáže vhodné dělat ve spolupráci s projektantem. Budete-li mít k dispozici odborně zpracovaný projekt na míru vašemu domu, neuděláte zbytečné chyby při výběru správných rozměrů izolačních materiálů ani při nákupu příslušenství. To u kontaktních zateplovacích systémů sestává především z vhodných lepicích a armovacích tmelů, talířových kotev a hmoždinek pro upevnění desek na zeď a dalších doplňků v podobě rohových, zakládacích, ukončovacích, dilatačních a dalších profilů. Projekt rovněž doporučí typ a rozmístění kotevních prvků vzhledem ke statickému posouzení stavební konstrukce.
Při srovnání parametrů jednotlivých izolačních materiálů je třeba zohlednit i to, že minerální vlna má na rozdíl od polystyrenu lepší schopnost propouštět vodní páru, což je pro některé typy zdiva důležitá vlastnost a může to být důvodem pro volbu těchto izolačních desek, zvláště u vlhčích domů. Desky z minerální vlny jsou odolné i proti ohni a kromě zděných staveb se tak dobře hodí i pro dřevostavby.
S polystyrenem se zase snadno pracuje, jednoduchý je i jeho transport a manipulace s ním včetně dělení desek na potřebné rozměry. Fasádu zatíží o něco méně než izolační desky z kamenné vlny.

Postup zateplování

Ať už zvolíte pro zateplování jakýkoli materiál, je nutné nejprve připravit podklad. Nerovnosti je třeba vyrovnat pomocí jádrové omítky, desky se vždy kotví na vyrovnaný povrch. Před montáží zateplovacího systému upravte podkladové zdivo také vhodným penetračním nátěrem, který se nanáší štětkou a nechá se zaschnout podle doporučení výrobce.
V souladu s návodem výrobce rovněž postupujte při založení systému do zakládacích soklových lišt a správně používejte i další pomocné profily, které usnadní například montáž v rozích.
Polystyrenové desky i desky z kamenné vlny se na stěnu nejdříve nalepí. Lepicí hmota se na desky nanáší pomocí nerezového hladítka a pro lepší přilnavost se upravuje zubovou stěrkou. Desky by měly být přilepeny alespoň ze čtyřiceti procent plochy a spojují se lepidlem i po obvodu. Jednotlivé desky upevňujte zdola nahoru, horizontálně a na vazbu. V rozích se desky pokládají střídavě na vazbu.
Poté, co lepidlo dostatečně zatvrdne, upevňují se desky ke stěně pomocí talířových hmoždinek. Otvory pro hmoždinky vrtejte skrze desky pomocí příklepové vrtačky s vrtákem odpovídající tloušťky a plastové talíře pak upevňujte tak, aby byly do izolantu zapuštěny zhruba dva až tři milimetry. Na jeden metr čtvereční zateplovacího systému se zpravidla doporučuje použití šesti talířových hmoždinek.
Na hotovou nalepenou plochu z desek se do stěrkové hmoty (lepidla) natahuje výztužná síťovina (perlinka) ve směru shora dolů. Jednotlivé pruhy perlinky se musí vzájemně překrývat s přesahem alespoň 100 milimetrů. Na dostatečně proschlou nastěrkovanou plochu se nanáší venkovní štuk nebo vhodný typ hotové fasádní omítky.

 

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem a Shutterstock

Uložit

Uložit

Zateplení fasády