U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Základem je stavba

Kategorie: Teplo domova | Autor: Lubomír Klobušník, ECČB

Co můžeme udělat pro to,abychom v budoucnu neplatili za paliva a energie v domě zbytečně vysoké částky? Je to prosté: již při návrhu nového domu nebo při plánování rekonstrukce domu staršího musíme respektovat určitá pravidla a zásady, které nám pomohou energetickou náročnost v domě snížit na minimum.

Ceny paliv a energií se jak u nás,

tak v zahraničí neustále zvyšují. g Je to způsobeno jednak ubýváním zásob fosilních paliv (jsou vzácnější a dražší), jednak lobbistickými tlaky monopolních energetických společností na legislativu i cenovou politiku. Jejich zisky jsou vyšší, ale při získávání paliv i při výrobě energií bezohledně ničí a znečišťují naši přírodu i ovzduší. Přitom na ochranu životního prostředí a nápravu ekologických škod, které samy způsobily, zatím energetické giganty přispívají minimálně – většinu zaplatí ve formě různých daní a poplatků řadový občan. Jedním ze způsobů, jak lze “past” energetických monopolů obejít, je stavění nízkoenergetických domů: ty patří mezi domy k běžnému užití s velmi nízkou spotřebou energie na vytápění, ohřev užitkové vody a provoz domácích spotřebičů. Neskrývá se pod pojmem “dům s velmi nízkou spotřebou energie” něco podezřelého? Nebude tu zima, tma a nepohodlí? Nikoli. Je to jen účelné postavený dům. Stavba, jejíž roční měrná potřeba energie pouze na vytápění je menší než 50 kWh/m2 vytápěné plochy objektu a celková spotřeba energie v domě na vytápění, ohřev užitkové vody a provoz domácích spotřebičů nepřesáhne 80 kWh/m2 za rok. Jakou měrnou spotřebu má váš dům, si můžete nechat spočítat. Kde? Například v poradenských centrech České energetické agentury (ČEA), ve středisku pro obnovitelné zdroje a úspory energie Eko-WATT”nebo ve sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB), které provádí tuto službu pro širokou veřejnost i pro firmy. Toto sdružení vám na základě předaných podkladů vypracuje Energetický průkaz ECČB.

* Jaké informace přináší Energetický průkaz ECČB?

V prvé řadě se dozvíte, kolik paliva či elektrické energie může ročně potřebovat váš dům, a na kolik korun vás to přijde. Dále zjistíte, kolik emisí váš dům za rok vyprodukuje a jak^šetrní jste k okolnímu životnímu prostředí. Nebudete ochuzeni ani o energetický ukazatel vašeho domu, který vás informuje o roční měrné potřebě tepla na jeho vytápěnou plochu. Energetický průkaz ECČB je vydáván za poplatek 750 Kč, a v této ceně je kromě vypočítání energetického průkazu také poukázka na energetické poradenství “na míru” i případný výpočet variant před a po zateplení budovy.

* Jaká paliva a energie?

Není samozřejmě možné tvrdit, že bez tzv. neobnovitelných zdrojů energie

(fosilní paliva – uhlí, zemní plyn, ropné produkty) se v budoucnu zcela obejdeme. Opak je pravdou: i tato paliva mají a budou mít svoje uplatnění. Musíme se je ale naučit hospodárně a efektivně využívat. K tomu by nám měly dopomoci nové technologie (kondenzační kotle, palivové články apod.) a snižování energetické náročnosti na straně jejich spotřeby (např. nízkoenergetické domy). Pokud stojíte před rozhodnutím, jaký zdroj energie zvolit pro vytápění domu či bytu, případně pro ohřev vody, doporučujeme vám, abyste postupovali systematicky a nechali si poradit od nezávislého energetického poradce nebo projektanta vytápění. Můžete si také nechat zpracovat energetickou studii nebo audit od nezávislého odborníka z oblasti energetiky. Ten vám prozradí, zda navržené opatření přinese úspory energie, jestli bude jeho provoz efektivní, jaká bude návratnost vložených investic a jak máte dále při realizaci postupovat. Dozvíte se také, zda lze na realizaci získat nějaké dotace či výhodnou půjčku.

* Jak jsou v ČR podporovány obnovitelné zdroje energie?

Částečnou dotaci či podporu na obnovitelné zdroje energie můžete získat při dodržení předepsaných podmínek například ze Státního fondu životního prostředí ČR. Na dotaci však není právní nárok. Pokud se o obnovitelné zdroje energie zajímáte nebo máte zájem o úspory energie, můžete se také obrátit na instituce zmíněné v úvodu (ECČB, EkoWATT, ČEA), kde získáte podrobnější informace.

V uvedené tabulce se můžete podívat, kolik korun vás přibližně bude stát provoz vytápění domu nebo bytu o tepelné ztrátě 10 kW v klimatických podmínkách platných pro oblast České Budějovice při použití různých druhů paliv a energií.

Adresa:

Energy Centre České Budějovice

Nám. Přemysla Otakara II. 87/25

37O 01 České Budějovice

Telefon: 387 312 58O

E-mail: eccb@eccb.cz

***

Jaký dům je nízkoenergetický?

Stavba, jejíž měrná potřeba energie pouze na vytápění je menší než 50 kWh/m2 vytápěné plochy objektu za rok a celková spotřeba energie v dome na vytápění, ohřev užitkové vody a provoz domácích spotřebičů nepřesáhne 80 kWh/m2 za rok.

Co by vás mělo zajímat při návrhu zdroje tepla?

* dostupnost a cena paliva

* pořizovací náklady

* provozní náklady

* komfort obsluhy

S jakými náklady počítat?

Náklady kompletní instalace topného systému včetně projektu vycházejí na 10 až 15 % z hodnoty celé stavby. Případná investice navíc je efektivní, pokud se vrátí v podobě úspor za dobu životnosti topného zařízení.

Jak ušetřit ve fázi výstavby?

* stavbou energeticky úsporného domu

* odborně zpracovaným projektem topného systému (výběr projektanta na základě ověřených referencí)

* odbornou realizací topného systému na klíč (případné odchylky od projektu nechat projektantem písemně schválit – jinak se nedočkáte plnění záruk)

* volbou kvalitních materiálů a prvků s dlouhou životností

* instalací zdroje tepla s přiměřeným výkonem (provoz kotle je nejhospodárnější při 80 % jeho maximálního výkonu)

* volbou takové topné soustavy, která umožní kombinovat několik zdrojů tepla a používat různá paliva (záložní zdroj + pojistka proti náhlé změně ceny paliva)

Jak ušetřit při provozu?

* pokud to konstrukce stavby a projekt dovolí, vytápět jen užívané místnosti a jen v době užívání

* mírně temperovat objekt v době nepřítomnosti, aby nepromrzl

* při stálém provozu nepřetápět (každý stupeň nad 21 °C znamená zvýšení spotřeby energie o 6 %)

Redakční úprava: Vít Straňák

Tabulky a grafy: Energy Centre České Budějovice

Základem je stavba