U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

KAMENITÁ TVÁŘ APULIE

Kategorie: Návštěva | Autor: Jan Pešta

V CIZINĚ

Celokamenné stavby nalezneme v mnoha oblastech Evropy – převážně tam, kde byl v minulosti nedostatek vhodného stavebního dřeva. Známe je z řeckých ostrovů, z jižní Francie, Sardinie a Korsiky iz oblastí severských – z Británie, Irska a z Orknejských ostrovů. Patrně nejzajímavější ale nalezneme v jihoitalské Apulii.

Apulie (italsky Puglia) je pro mnohé jistě nezná mým pojmem. Tento kraj, ležící na podpatku a patě pomyslné boty Apeninského poloostrova, zůstává totiž pro většinu českých turistů dosud neobjevený. Apulie je z krajinářského hlediska velmi rozmanitá. Ve vnitrozemí severozápadní části se zvedají vápencové plošiny zvané “Murge” , rozbrázděné hlubokými kaňony a roklemi s kolmými stěnami. Směrem k jihovýchodu přecházejí do rovinatých či jen mírně zvlněných planin (dnes intenzivně zemědělsky využívaných), které pokrývají většinu plochy Salentinského poloostrova. Přibližně ve středu oblasti, poblíž pobřeží Jaderského moře mezi přístavy Bríndisi a Bari, nalezneme několik měst a vesnic s pozoruhodnými kamennými stavbami, tzv. “trulli” . Jsou to obytné domy či venkovské usedlosti, kryté kamennými kuželovitými střechami v podobě nepravých přečnělkových kleneb. Starší dochované trulli mají kruhový půdorys, mladší čtvercový či obdélný (v tom případě jsou kupole střech založeny na koutových klenbičkách, tzv. trompech). Nad obytným prostorem bývá někdy ještě polopatro pod kupolovou klenbou, vysazené na několika pokroucených trámech. V přízemí je situována kuchyně s otevřeným ohništěm, které se navenek projevuje malebným komínem, zakrytým plochým kamenem. Trulli stojí buď samostatně uprostřed polí a zahrad, nebo tvoří bizarní členité srostlice. Zvlášť malebné jsou čtvrti trulli s křivolakými uličkami, které se dochovaly v některých menších městech. Nejznámější je čtvrť trulli v městečku Alberobello, kde stojí údajně více než tisíc těchto exoticky vyhlížejících staveb. Působivá je také zemědělská krajina v blízkosti měst Locorotondo a Martina Franca, posetá trulli roztroušenými mezi vinicemi, olivovými a mandloňovými sady. Původ těchto staveb není zcela známý. Podle analogií z jiných oblastí jižní Evropy je ale pravděpodobné, že se zde stavěly již ve starověku. Zajímavé je, že mnohé trulli jsou stále obývané a dodnes se zde staví nové domy touto nevšední tradiční technologií. Neobyčejně malebná jsou i historická jádra zdejších měst, např. Locorotondo či Martina Franca. Také na měšťanských domech, byť třeba vybavených honosnými barokními průčelími, se často objevují kamenné střechy v podobě přečnělkových kleneb. Bezesporu nejpůvabnější město v kraji je ale bělostné Ostuni, postavené na výrazném kopci, korunovaném pozdně gotickou katedrálou. Město si dodnes zachovalo opevnění při úpatí návrší s jedinou vstupní branou. Vstoupíte-li, ocitnete se v pohádkovém bludišti okružních, po vrstevnicích vedených uliček a strmých příčných průchodů a schodů. Na svazích se zde tísní nespočet starobylých domů s terasovitými střechami a s bíle zářícími průčelími. Z jednotlivých teras města se navíc otevírají krásné průhledy na blízké jaderské pobřeží i do okolní krajiny. Cestovatele uvyklého běžnému “jižnímu nepořádku” jistě navíc překvapí i čistota zdejších uliček a zákoutí…

KAMENITÁ TVÁŘ APULIE