Jak sanovat původní kamenné zdivo

Na stavbu chlévů, maštalí či stodol se často používal kámen z místních zdrojů. Zdilo se buď jen na sucho, nebo na plané vápenné či jílové malty. Podlahy byly jen z udusané hlíny, která mohla být někdy vyplňována placáky, tj. většími plochými kameny. Podobný a již dlouho nevyužívaný chlév byl i v jesenické chalupě. Zdi tady trpěly viditelným zasolením, typickým pro chlévy.

Chlév s odkopanou podlahou a vrstvou štěrku

„Při rekonstrukci je nesmírně důležité dodržet správnou skladbu budoucí podlahy,“ informoval nás majitel chalupy, který pro sanaci kamenného zdiva zvolil výrobky firmy Paulin CZ a který nás seznámil s postupem, na jehož konci je místnost sloužící pro posezení s přáteli.

Vyústění odvětrávání podlahy mimo dům

Jak na to? Původní kontaminovanou podlahu je nutné odkopat a vysypat štěrkem. Do něj se umístí tzv. husí krky, které se vyvedou ven tak, aby se podlaha odvětrávala. Na štěrkové pole přijde betonová mazanina. Další skladba podlahy se již bude odvíjet podle konkrétní situace.

Zdivo postižené vzlínající vlhkostí a výkvěty sanitru je nejprve nutné dobře omýt a očistit od všech mechanických nečistot. Důležité je důkladné očištění spár mezi jednotlivými kameny. Do čistých navlhčených spár se nanese nátěr osmotickou maltou LAMPOSAL. Pokud by bylo zapotřebí sanovat smíšené zdivo, potom je třeba stávající cihly pačokem LAMPOSAL přetřít celoplošně.

Důležité je věnovat pozornost spárám mezi kameny

Po třech dnech je možné spáry vyplnit hrubou sanační omítkou PAULINSANA INTO. V případě potřeby jemnější struktury je možné (po vyzrání hrubé sanační omítky) finalizovat povrch jemnou sanační omítkou PAULINSANA RAS.

Na závěr se může povrch kamenů i spár přetřít speciálním transparentním voskem CERA PER COTTO, který na povrchu vytvoří bezprašnou ochrannou vrstvu, jež se dobře ošetřuje a udržuje. Tato úprava je charakteristická jemným voskovým hedvábným povrchem kamene. Interiér s takto upravenými kamennými zdmi se zbaví nejen vlhkosti, ale i tolik typického zápachu pro hospodářská stavení.

www.paulin.cz

TEXT A FOTO: ING. ROMAN PECHANEC

Jak sanovat původní kamenné zdivo