Výměna dřevěné podlahy

Máte starou neizolovanou chalupu a podlaha je na některých místech shnilá a polorozpadlá? Pak se ji nesnažte opravovat,  lepší je celou ji vyměnit.

Výměna dřevěné podlahy

V takové situaci totiž většinou nejde jen o výměnu pár polštářů, palubek a prken. Na základě znalosti místních podmínek je třeba zvážit vlhkostní poměry a najít příčinu hnití a rozpadu podlahy. Podle toho pak zvolíme odpovídající opatření.

Tam, kde je zemní vlhkost malá, můžeme jako izolaci zvolit třeba jen lehkou lepenku. Nejobtížnější, nejhorší vlhkostní poměry jsou ve zavodněných stráních s prameny, na dnech údolí, u potoků, řek a v záplavových územích, nebo třeba i v sousedství lužních lesů. Tam stačí kopnout do země a hned se objeví loužička vody. Podle toho se samozřejmě budou navrhovat opatření před položením nové podlahy. Vždy je třeba nejprve zcela odstranit staré dřevo.

Jak na to

Nabízíme několik řešení. Na obrázku 1 je řez roubenkou, postavenou ve vlhkém terénu. Aby nebyl nijak narušen starobylý vzhled zvenčí, zvolíme všechny úpravy uvnitř. Kromě jediné, což je vyvedení vnitřní drenáže kolem základů ven do terénu, co nejdál od chalupy.

Jak na to

Nová podlaha, uložená na trámech (smrk, borovice, průměr asi 18 – 25 na 14 – 18 cm), je přibita, lépe přišroubována vhodně dlouhými samořeznými vruty s plochou zapuštěnou křížovou hlavou. Tepelná izolace je uložena mezi trámky na jejich konstrukční výšku.
Na obrázku 2, kde je obvodové zdivo cihelné s hlubším základem a menší vlhkostí, se po vybrání násypu i terénu na nutnou hloubku osadí cihelné sloupky nebo betonové bloky a na ně se přes izolaci položí nová podlaha stejné konstrukce jako v předchozím případě. Trámky se dimenzují s ohledem na to, aby se podlaha nehoupala.

Základ je zvenku i zevnitř vysoušen – větrán vyspádovanými drenážemi z pálených tvarovek nebo z plastu (tzv. husí krky).
Rozhodnete-li se výkop udělat mělčí a použít slabší, třeba jen polohraněné polštáře, tak je položte (pečlivě vyklínované nebo s podmazávkou betonovou mazaninou) na podkladní betonovou podlahu (obr. 1). Nezapomeňte mezi polštáře na celou jejich výšku vložit tepelnou izolaci. V tom případě ale podlaha nebude spodem větraná a bude tuhá, nepružná.

Nejchoulostivější na kvalitu provedení bude část izolace mezi starým základem a novou železobetonovou podlahovou deskou. Posledním opatřením pro to, aby byla podlaha od základů „v suchu“, je dobře vyspádovaný chodník kolem celé chalupy tak, aby dešťová voda a sníh nezvlhčovaly terén, jenž je přímo ve styku se základy. Minimální šířka chodníku je 30 cm. Vhodné jsou betonové desky 50/50/5 cm, uložené v příčném spádu 2 – 5°. Pokud se rozhodnete obvodové zdivo podříznout a izolovat, nové palubovce to jen pomůže.

Obr. 1

TEXT A KRESBY: VLADIMÍR PROCHÁZKA
FOTO: MARTIN MAŠÍN

Uložit

Výměna dřevěné podlahy