Voda ze studny

Poezie vlastní studny je v tom, že voda z ní je zadarmo a její kvalitu můžeme mít průběžně pod kontrolou.

Je-li součástí chaty či chalupy studna, můžeme ji směle považovat za přidanou hodnotu. A to i v případě, že je evidentně dlouho nepoužívaná. Dřívější lesk a užitečnost jí můžeme navrátit stejně jako stavení, pro něhož domácnost byla vybudována. Pokud studna chybí, určitě stojí za to o ní zauvažovat i tehdy, je-li k dispozici místní vodovod.

ruční pumpa postačuje při využití studny
na zalévání záhonků apod.

Domácnosti za vodu neplatí

Není tak úplně pravdou, že je voda ze studny zdarma. Od 1. 1. 2002 se za odběr podzemní vody platí v případě, že odběry přesáhnou 6 000 m3/rok a 500 m3/měsíc, což jsou však hodnoty, do nichž se naprostá většina domácností vejde. Užívání studny vybudované po 1. 1. 1955 je navíc podmíněno její kolaudací podle stavebního zákona, a to i zpětně.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Voda na chalupě:

Průtokové ohřívače – teplá voda rychle

Ohřev vody v rekreační domácnosti

Elektrické a plynové bojlery

Vrtané i kopané studny

________________________________________________________________________

Bezpečí na prvním místě

V první řadě bychom měli bychom myslet na bezpečnost své rodiny včetně domácích mazlíčků, ale i volně žijících zvířat a také návštěv. I zdánlivě úzká trubka nekryté vrtané studny má potenciál stát se příčinou tragédie. A jen vodotěsně uzavřená studna nepředstavuje zdravotní riziko z možné kontaminace vody. Kompletní prohlídka studny a jejího technického zařízení by se měla provádět dvakrát do roka, před příchodem zimy a na jaře.

Pitná i užitková voda ze studny by měla splňovat hygienické normy

Pitná, nebo užitková?

To je otázka, kterou si musíme položit, chceme-li uvést do provozu starou studnu nebo investovat do zřízení nové. U původní studny začneme nejprve laboratorním rozborem, který odhalí zda není voda kontaminována chemikáliemi, nebo fekáliemi, které mohou přitékat z blízkých polí, poškozené kanalizace nebo od nedbalých sousedů. Bude-li voda vykazovat pouze znečištění způsobené jen zanedbaným stavem, máme šanci, že ji budeme moci po vyčistění a vydezinfikování bez obav používat jako pitnou.
Míru znečištění nesmíme podcenit ani u vody užitkové, s níž počítáme jen pro zalévání, praní, splachování apod., protože může být zdrojem nebezpečných bakterií, pesticidů, dusičnanů apod.
Znát bychom měli i tvrdost vody. Doporučená hodnota tvrdosti pitné vody se pohybuje v rozmezí 2–3,5 mmol/l. Vyšší hodnota sice nepředstavuje zdravotní riziko, ale snižuje životnost a účinnost spotřebičů, jako jsou bojlery či pračky, resp. jejich topných těles v důsledku vyšší tvorby vodního kamene. Stupeň tvrdosti vody rovněž ovlivňuje optimální dávkování pracích prostředků.

Jako nová

Z původní studny musíme odčerpat vodu a u kopané se porozhlédnout po jejím dnu, zda se pod hladinou neukrývá nemilé překvapení v podobě uhynulých zvířat nebo vyhozených předmětů. U vrtaných studní se případná prohlídka provádí pomocí kamerového systému. Studnu je třeba kompletně vyčistit a vydezinfikovat. Vrtanou studnu svépomocí nevyčistíme, proto si na práci sjednáme odbornou firmu.
Rekonstrukční práce si vyžádají místa s poškozenými betonovými skružemi či zděním, kde hrozí buď destrukce studny, nebo únik vody, která bude zamokřovat pozemek a základy staveb, anebo do ní může vsakovat znečištěná povrchová voda či splašky. Efektivním řešením může být instalace plastové skruže na dno studny. Při nízké hladině vody se vyplatí studnu prohloubit. Dno vysypeme novým kačírkem sloužícím jako filtrace.

ruční pumpa postačuje při využití studny
na zalévání záhonků apod.

Kdy pomůže filtrace

Tradičním převařením vody lze zničit bakterie, rozhodně však nepomůže s chemickou kontaminací mimo chloru a dalších těkavých látek. Odpařením části vody během varu se přítomné látky jako například dusičnany ještě zkoncentrují.
Nejčastějším důvodem pro instalaci filtrů na vodovodní potrubí je tudíž, kromě bakterií, vysoká přítomnost železa, která vodu zbarvuje do rezava, způsobuje nepříjemný pach a zanášení potrubí, dále přítomnost vápníku, dusičnanů, případně zákal.
Filtry vybíráme podle druhu znečištění, většinou kombinujeme dva až tři typy. Fungují na různém principu, nejčastější je mechanická filtrace, tj. průtok vody přes oxidační písky, sorpce na aktivním uhlí, výměna iontů atd. Filtry mohou upravovat vodu pro konkrétní vodovodní baterii nebo pro celou chatu či chalupu.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock

Voda ze studny

Voda ze studny