U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Viděli jsme cestu

Kategorie: Stavba | Autor: ING. ARCH. KAREL DOUBNER

Tentokrát vedla naše cesta Táborskem. A zaujalo nás několik renovovaných venkovských usedlostí.

V původní barevnosti

U prvního statku není jasné, zda jde o jedno nebo dvě čísla popisná. Soudím podle dvou „kapliček“ na přívod elektrického proudu. Kdyby majitelé vyměnili drátěný plot za plaňkový a bílé cihly, z nichž se dnes kapličky stavějí, obložili kamenem, byly by méně rušivé. Jinak je to stavení hodně zajímavé, protože i když je u rybníka, vyrovnali se majitelé dobře se spodní vodou. Na omítce není ani skvrna.

   Na obytné části je položena nová krytina, tvarově podobná té na bývalém hospodářském stavení, kde je pěkně zachovaná. Zajímavý je obklad ze šablon, který chrání přesahující štít stodoly. Na komíně je tak zvaný bubák, aby do něj nepršelo. Mohla by tam být varianta z pískovce. Za rozumné peníze je zhotovují v Dole Javorka u Lázní Bělohradu. Větší problémem však je, že komíny na sýpce a ve střeše stodoly jsou nízké – měly by být šedesát centimetrů nad hřebenem střechy.

   Dobře zvolena je barevnost – zřejmě respektuje původní líčení vápnem. Okna vypadají původní, nebo jsou jejich zdařilou replikou. V obytné části mohla být na přelomu 19. a 20. století už v této velikosti. Jsou dělena do kříže, jen vpravo nahoře kupodivu do „T“. Rezavá barevnost oken, dvířek do dvora i velmi pěkných vrat je na jihu Čech přípustná.

Příliš tvrdé kontrasty

Stavební podstata druhého statku zůstala zachována velmi pěkně. Dům se sedlovou střechou je asi starší a úprava s valbičkou prozrazuje rovněž konec 19. a začátek 20. století. Přesah střechy chrání štítovou stěnu a její výzdobu víc než starší úprava, kde zeď jako by spíš lemovala krytinu. Podkroví je osvětleno střešními okny, která jsou i zvenčí dost vidět. Asi bych spíše volil nízké chmelové vikýře, i když ani vikýře nebyly – s výjimkou těch nízko umístěných podávacích – na běžných venkovských stavbách obvyklé.

Barevnost je zde příliš kontrastní. Dřevo tmavý nátěr téměř zneviditelní a kombinace dost křiklavé žluti (která v přírodě vždy znamená určité nebezpečí) s bílou naopak dům příliš zviditelní. Bylo by lepší kombinovat méně kontrastní barvy. Volil bych místo vzorníku RAL nabídku Pantene, kde lze vybírat z 1200 odstínů.

Autory rekonstrukce je třeba pochválit za vrata, za famózní laťkový plot a za to, že zachovali u statku starou lípu, která je úžasná. Dlažba, byť betonová, tady neruší. Stavení je krásně udržované. Eurookna, která se zřejmě vyklápějí vcelku, jsou sice poplatná moderní době, ale snaží se napodobit původní dělení tabulí. *

Popisy k obrázkům

Tomuto krásnému statku je možné vytknout snad jen drátěný plot, u které příliš ční „kapličky“ přívodu elektrického proudu.

Barevnost je hodně kontrastní, ale i tady je stavební podstata usedlosti zachována velmi pěkně.

Autor fotografií: FOTO: PETR ZHOŘ

Viděli jsme cestu