U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Zahrada poklidů a meditace

Kategorie: Září | Autor: Hel

Když poprvé vstoupíte na toto místo, padnou vám do oka nejdříve jasné barvy a bizarní tvary rostlin. Zahrada je na jedné straně veselá a otevřená do krajiny, avšak střežená přísně střiženými ploty a tvarovanými keři, na druhé straně uzavřená korunami vysokých stromů.

Dům uprostřed zeleně nabízí komfort moderního bydlení v novostavbě, protože také novostavbou je, ale přitom jeho historizující ráz se ve výrazu sjednocuje s “vážnějšími” místy v zahradě – s uměním. Právě tato část zelené oázy vytváří přirozený rámec plastikám světců, citlivě začleněným do tohoto prostředí. Sochy dokonale souzní s architekturou rostlinných tvarů, přitom ale na sebe nenásilně upoutávají pohledy téměř ze všech míst zahrady. Zahrada jakoby “dvou tváří” díky své provázanosti jako celek působí zcela přirozeně a vyváženě. Kultivované prostředí venkovního obytného prostoru láká k odpočinku a meditaci, k posezení na lavičce, k procházce po chodníčcích dlážděných přírodním kamenem… V zahradě je zřejmý účinek promyšleně vysázených rostlin – volně rostoucích i tvarovaných dřevin, popínavých dřevin, na které přirozeně navazuje kulisa vzrostlé zeleně na jedné hranici pozemku.

Jak naložit se sochou v zahradě?

Nejdříve je třeba si ujasnit, má-li zahrada tvořit maty rámec plastice, nebo chcete-li umístit nějaký sochařský objekt do zahrady proto, abyste zvýšily účinnost některé její části. Socha se může stát nejdůležitějším prvkem zahrady nebo jen místem atrakce či náhodnou ozdobou. Může vystupovat neúměrně do popředí nebo v plné harmonii zapadnout do okolí. Může být pozoruhodná i legrační… v tradičním nebo abstraktním stylu. Jaké květináče, kameny nebo vázy mohou vytvářet příjemná skulpturami seskupení. Každé místo vyžaduje jiný styl a úpravu, i když dominující vliv má váš vkus. Krásnou plastiku můžete využít na vyrovnání celkové koncepce, na vyvážení velkého stromu a nebo v odkryté zahradě na místo, abyste zmírnili nepříjemné pohledy zvenčí. Nemusí být centrem dění, ale vytvářet rovnovážnou kompozici. Bylo by naivní žádat, aby plastiky v zahradě byly velkým uměním, ale není důvod, proč by nemohly být poutavé a veselé.

V zahradě se skrývá mnoho příjemných zákoutí

Foto Iveta Kopicová

Zahrada poklidů a meditace